Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Să umblăm în credinţă şi dreptate

Din Scrisoarea către filipeni a sfântului Policarp, episcop martir
(Nr. 9, 1 – 11, 4: Funk 1, 275-279)

Vă implor pe toţi: ascultaţi de cuvântul dreptăţii şi perseveraţi în acea tărie al cărei model l-au admirat chiar ochii voştri nu numai în fericiţii Ignaţiu, Zosim şi Rufus, ci şi în alţii care au fost printre voi şi chiar în Paul şi în ceilalţi apostoli. Să ştiţi că ei nu au alergat în zadar (cf. Fil 2,16), ci în credinţă şi în dreptate, şi că ei sunt acum în locul care le-a fost promis, alături de Domnul, ale cărui suferinţe le-au împărtăşit. Ei nu au iubit lumea de acum (cf. 2Tim 4,10), ci pe acela care a murit pentru noi toţi şi care a fost înviat de Dumnezeu pentru noi.

Rămâneţi statornici în aceste convingeri şi urmaţi exemplul Domnului, tari şi nemişcaţi în credinţă. Iubiţi pe fraţii voştri, iubiţi-vă unii pe alţii. Fiţi uniţi în adevăr, fiţi atenţi unii faţă de alţii cu blândeţea Domnului, să nu dispreţuiţi pe nimeni. Atunci când puteţi, faceţi binele, nu-l amânaţi, pentru că pomana eliberează de moarte (Tob 4,10). Fiţi supuşi unii altora (Ef 5,21) şi să aveţi o purtare bună între păgâni, pentru ca, văzând faptele voastre bune (1Pt 2,12), voi să fiţi lăudaţi şi nu va fi blestemat Domnul din vina voastră. Vai de cel din cauza căruia este dispreţuit numele Domnului. Învăţaţi-i pe toţi acea conduită sfântă în care trăiţi voi înşivă.

Mă îndurerează mult cazul lui Valens, care a fost odinioară preot în mijlocul vostru şi care, prin comportamentul său, arată acum o aşa de mare lipsă în respectul misiunii ce i-a fost încredinţată. Pentru aceasta vă îndemn să vă păziţi de avariţie şi să fiţi curaţi şi cinstiţi. Abţineţi-vă de la orice rău. Cel care nu este capabil să se domine pe sine cum va putea îndemna pe alţii? Deoarece acela care nu se abţine de la avariţie va fi contaminat de idolatrie şi va fi numărat printre păgâni, care ignoră judecăţile Domnului. Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? (1Cor 6,2), aşa cum învaţă Paul.

Totuşi, eu nu am constatat niciodată, nici n-am auzit să se spună aşa ceva despre voi, în mijlocul cărora a muncit Paul şi la care el se referă la începutul scrisorii sale. El se mândrea cu voi în toate Bisericile care îl cunoşteau atunci pe Dumnezeu; însă noi încă nu-l cunoşteam.

Multă amărăciune îmi provoacă atât Valens, cât şi soţia sa. Domnul să le dea harul unei convertiri adevărate. Însă nu-i consideraţi ca pe nişte duşmani (2Tes 3,15), ci atrageţi-i ca pe nişte mădulare suferinde şi rătăcite, pentru ca întregul vostru trup să fie mântuit. Ajutându-i, voi contribuiţi chiar la edificarea voastră.

Lasati un raspuns