Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Să urmăm calea adevărului

Din Scrisoarea către corinteni a sfântului Clement I, papă

(Cap. 30, 3-4; 34, 2 – 35, 5: Funk 1, 99.103-105)

Să ne îmbrăcăm cu pace, umilință și castitate. Să stăm departe de orice murmurare și vorbire de rău și să practicăm dreptatea nu în cuvinte, ci în fapte. Este scris: Cine vorbește mult să știe și să asculte, iar vorbărețul să nu creadă că se va mântui datorită multelor sale cuvinte (cf. Iob 11,2).

Așadar, trebuie să ne dispunem să facem binele, deoarece toate ne sunt date de Domnul. El ne avertizează mai înainte: Iată-l pe Domnul și răsplata sa este cu el, ca să dea fiecăruia după faptele sale (cf. Ap 22,12). De aceea ne îndeamnă să credem în el cu toată inima și să nu fim leneși, ci dăruiți pentru orice faptă bună. El să fie gloria noastră și în el să stea încrederea noastră. Să fim supuși voinței sale și să privim cu atenție cum stă toată mulțimea îngerilor în prezența sa, în slujba voinței sale. Scriptura spune: Mii și mii îi slujeau și zeci de mii îl asistau și proclamau unul către altul: Sfânt, sfânt, sfânt e Domnul Sabaot. Întreaga creație este plină de mărirea lui (Dn 7,10; cf. Is 6,3).

Așadar, să ne unim și noi în același loc în înțelegerea sentimentelor și să strigăm continuu către el ca o singură gură, pentru a fi părtași de promisiunile sale mari și glorioase. Este spus: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, și la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a pregătit Dumnezeu celor care îl așteaptă (cf. 1Cor 2,9).

Preaiubiților, cât sunt de pline de fericire și admirabile darurile Domnului! Viața în nemurire, strălucirea în dreptate, adevărul în sinceritate, credința în încredere, stăpânirea de sine în sfințenie: toate acestea au fost puse la dispoziția capacităților noastre. Și atunci, care vor fi bunurile care sunt pregătite pentru cei care îl așteaptă? Numai Creatorul și Părintele veacurilor, Cel Preasfânt, le cunoaște cantitatea și frumusețea.

Așadar, pentru a avea parte de darurile promise, noi să facem totul pentru a ne găsi în numărul celor care îl așteaptă pe Domnul. Preaiubiților, în ce condiții se va întâmpla aceasta? Se va întâmpla dacă inima noastră va fi tare în Dumnezeu, prin credință, dacă vom căuta cu grijă ceea ce este plăcut și primit de el, dacă vom face ceea ce este conform cu voința sa sfântă, dacă vom urma calea adevărului, respingând de la noi orice formă de nedreptate.

Lasati un raspuns