Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

O, Fecioară, prin binecuvântarea ta este binecuvântată întreaga natură!

Din Discursurile sfântului Anselm, episcop

(Disc. 52: PL 158, 955-956)

Cerul, stelele, pământul, râurile, ziua, noaptea şi toate câte sunt supuse puterii omului ori sunt orânduite spre folosul său se bucură, Stăpână, pentru că, prin tine, au fost readuse într-un fel la strălucirea pe care o pierduseră şi pentru că au primit un har nou şi inefabil. Căci toate erau ca şi moarte, deoarece îşi pierduseră demnitatea naturală pentru care fuseseră create, şi anume cea de a se afla în stăpânirea sau în folosul celor care îl laudă pe Dumnezeu. Ele erau oprimate şi degradate de abuzul celor care slujeau idolilor, pentru care nu fuseseră create. Se bucură deci ca şi cum ar fi înviat, pentru că de acum sunt supuse stăpânirii şi sunt înfrumuseţate de folosirea celor care îl mărturisesc pe Dumnezeu.

Au tresăltat parcă de bucurie pentru acest har nou şi inestimabil nu numai de a simţi, invizibil, deasupra lor, regalitatea lui Dumnezeu, creatorul lor, ci şi de a-l vedea sfinţindu-le vizibil în interiorul lor, folosindu-se el însuşi de ele. Toate aceste bunuri atât de mari au venit prin rodul binecuvântat al sânului binecuvântat al Mariei binecuvântate.

Prin plinătatea harului tău, Marie, creaturile care erau în infern se bucură pentru că au fost eliberate; se bucură şi creaturile din cer pentru că au fost reînnoite. Prin acelaşi glorios Fiu al glorioasei tale feciorii, se bucură toţi drepţii care au murit înainte de moartea lui dătătoare de viaţă, pentru că a luat sfârşit captivitatea lor; se bucură şi îngerii, pentru că a fost refăcută cetatea lor distrusă pe jumătate.

O, femeie plină şi preaplină de har, preamarea ta plinătate se revarsă asupra întregii creaţii pentru a o revigora! O, Fecioară binecuvântată şi preabinecuvântată, prin binecuvântarea ta este binecuvântată întreaga natură, nu numai creatura de Creator, ci şi Creatorul de creatură!

Dumnezeu i l-a dat Mariei pe Fiul său unic, născut din inima sa şi egal cu el şi pe care îl iubea ca pe sine însuşi şi, din Maria, şi-a plăsmuit un fiu, nu unul diferit, ci acelaşi, astfel ca după natură să fie unul şi acelaşi Fiu comun al lui Dumnezeu şi al Mariei. Întreaga natură a fost creată de Dumnezeu, şi Dumnezeu s-a născut din Maria! Dumnezeu care le-a creat pe toate, el însuşi s-a născut din Maria şi astfel a recreat tot ceea ce crease! El care a putut să le creeze pe toate din nimic, după decăderea lor în ruină nu a voit să le restaureze fără Maria.

Dumnezeu este, aşadar, Tatăl lucrurilor create, iar Maria este mama lucrurilor recreate. Dumnezeu este Tatăl creaţiei universale, iar Maria este mama răscumpărării universale. Căci Dumnezeu l-a născut pe cel prin care au fost create toate, iar Maria l-a născut pe acela prin care toate au fost mântuite. Dumnezeu l-a născut pe acela fără de care nimic nu există, iar Maria l-a născut pe acela fără de care absolut nimic nu este bun.

Într-adevăr, cu tine este Domnul, el care a voit ca întreaga natură, împreună cu el, să-ţi datoreze atâtea.

Lasati un raspuns