Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din tratatul Împotriva ereziilor de sfântul Irineu, episcop

(Cartea 3, 20, 2-3: SCh 34, 342-344)

Economia întrupării mântuitoare

Dumnezeu este gloria omului; omul însă este cel care primește lucrarea lui Dumnezeu, toată înțelepciu­nea și puterea sa.
Așa cum un medic dă dovadă de capacitățile sale în fața bolnavilor, la fel, Dumnezeu se manifestă în fața oamenilor. De aceea, Paul spune: Dumnezeu i-a închis pe toți în neascultare ca să se îndure de toți (Rom 11,32); și a spus aceasta despre om, despre acel om care nu ascultase de Dumnezeu și căzuse din nemurire, dar, după aceea, prin Fiul lui Dumnezeu, a primit milostivirea care i-a permis să dobândească, prin Fiul, înfierea.
Căci acela care, fără orgoliu sau pretenții, deține gloria care-i revine din cele ce au fost create și de la cel care l-a creat, adică de la Dumnezeu, Stăpânul tuturor lucrurilor, cel care le face să existe, acela care rămâne în iubirea lui, în atitudine de ascultare și mulțumire, va primi de la Dumnezeu o glorie și mai mare și va deveni tot mai mult asemenea cu cel care a murit pentru el.
Căci Fiul lui Dumnezeu a coborât într-un trup ase­mănător păcatului (Rom 8,3), mai întâi, ca să con­damne păcatul și, după ce l-a condamnat, să-l arunce afară din trup, apoi, ca să-l provoace pe om să-i devină asemenea, dându-i misiunea de a fi imitatorul lui Dum­nezeu, orânduindu-l, sub ascultarea Tatălui, ca să-l vadă pe Dumnezeu și să devină capabil de Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu, care locuiește în om, s-a făcut Fiul Omului ca să-l obișnuiască pe om să-l primească pe Dumnezeu și ca să-l obișnuiască pe Dumnezeu să locuiască în om, după cum i-a plăcut Tatălui.
De aceea, Domnul însuși ni l-a dat ca semn al mân­tuirii noastre, pe el care, născut din Fecioară, este Emanuel, deoarece era Domnul însuși cel care îi mântuia pe oameni, pentru că ei nu puteau să se mân­tuiască cu propriile lor forțe. De aceea și Paul, vorbind despre slăbiciunea omului, spune: Știu că în mine, în trupul meu, nu locuiește nimic bun (Rom 7,18), voind să spună cu aceasta că binele mântuirii noastre nu vine de la noi, ci de la Dumnezeu. Și iarăși spune: Om nefe­ricit ce sunt! Cine mă va elibera de acest trup al morții? (Rom 7,24). Apoi, ne prezintă eliberatorul: Harul Dom­nului nostru Isus Cristos (Rom 7,25).
Același lucru îl spune și Isaia: Întăriți-vă, voi, mâini slabe; prindeți puteri, voi, genunchi care tremurați. Spu­neți celor slabi de inimă: „Întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru! Va veni răzbunarea lui și va răs­plăti pe fiecare. Dumnezeu însuși va veni și ne va mân­tui” (Is 35,3-4). Și aceasta pentru că noi nu ne putem mântui de la noi înșine, ci cu ajutorul lui Dumnezeu.

Lasati un raspuns