Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din Predicile sfântului Leon cel Mare, papă

(Predica 3 la Epifania Domnului, 1-3.5: PL 54, 240-244)

Domnul a făcut cunoscută mântuirea sa pe tot pământul

Providenţa milostivă a lui Dumnezeu, hotărând să vină în timpurile de pe urmă în ajutorul lumii decăzute, a stabilit ca mântuirea tuturor popoarelor să se reali­zeze în Cristos.
În vederea acestor popoare i-a fost făcută odinioară patriarhului Abraham promisiunea că va avea o descen­denţă numeroasă, care trebuia să se nască nu din sămânţa trupului, ci din rodnicia credinţei. Ea a fost comparată
cu mulţimea stelelor pentru ca de la tatăl tuturor popoarelor să se aştepte nu o descendenţă pământească, ci una cerească.
Să intre, să intre în familia patriarhilor toată mulţi­mea popoarelor iar fiii promisiunii să primească binecu­vântarea în neamul lui Abraham, renunţând la filiaţi­unea lor trupească. Prin cei trei magi, toate popoarele să-l adore pe Creatorul universului. Dumnezeu să fie cunoscut nu numai în Iudeea, ci pe tot globul pămân­tesc şi pretutindeni, ca în Israel, mare să fie numele său (Ps 75[76],2).
Preaiubiţilor, învăţaţi de aceste mistere ale harului divin, să celebrăm cu bucurie spirituală ziua originii noas­tre şi începutul chemării popoarelor. Să-i mulţumim Dumnezeului milostiv care, aşa cum spune Apostolul, ne-a învrednicit să avem parte la moştenirea sfinţilor în lumină. El ne-a eliberat de sub puterea întunericului şi ne-a strămutat în împărăţia Fiului iubirii sale (Col 1,12-13). Căci, după cum vestise profetul Isaia, poporul care umbla în întuneric a văzut lumină mare, peste cei care locuiau în ţinutul întunecat al morţii a strălucit o lumină (Is 9,1). Despre aceştia, acelaşi profet a spus Domnului: Popoare care nu te-au cunoscut te vor invoca pe tine; şi vor alerga la tine popoare care nu ştiau de tine (Is 55,5).
Această zi a văzut-o Abraham şi s-a bucurat (In 8,56), atunci când a descoperit că fiii credinţei sale vor fi binecuvântaţi în descendenţa sa, adică în Cristos, şi a întrezărit prin credinţă că va fi părintele tuturor po­poarelor, dându-i glorie lui Dumnezeu, convins pe deplin că cel care a făcut promisiunea poate s-o şi împlinească (Rom 4,20-21).
Această zi o cânta David în psalmi, spunând: Toate popoarele pe care le-ai făcut vor veni, se vor prosterna în faţa ta, Doamne, şi vor preamări numele tău (Ps 85[86],9). De asemenea: Domnul şi-a făcut cunoscută mântu­irea şi a descoperit dreptatea sa înaintea neamurilor (Ps 97[98],2).
Ştim bine că toate acestea s-au împlinit când o stea i-a condus pe cei trei magi, chemându-i din ţara lor îndepărtată, ca să-l cunoască şi să-l adore pe regele ceru­lui şi al pământului. Această stea ne îndeamnă şi pe noi să urmăm acest exemplu de ascultare şi să slujim, pe cât putem, acestui har care îi invită pe toţi la Cristos.
În aceată căutare, preaiubiţilor, voi toţi trebuie să vă ajutaţi unii pe alţii pentru ca, printr-o credinţă dreaptă şi fapte bune, să ajungeţi în împărăţia lui Dumnezeu şi să străluciţi ca fii ai luminii: prin Domnul nostru Isus Cristos care, împreună cu Dumnezeu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, vieţuieşte şi domneşte în vecii vecilor. Amin.

Lasati un raspuns