Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din Discursurile sfântului Proculus de Constantinopol, episcop

(Disc. 7 la sfânta Teofanie, 1-3: PG 65, 758-759)

Sfinţirea apelor

Cristos a apărut în lume şi, restaurând lumea decă­zută, i-a redat frumuseţea şi strălucirea. A luat asupra sa păcatul lumii şi l-a alungat pe duşmanul lumii. A sfinţit izvoarele apelor şi a iluminat sufletele oamenilor. A adăugat minunilor minuni şi mai mari.
Astăzi, pământul şi marea şi-au împărţit între ele harul Mântuitorului şi lumea întreagă este plină de bu­curie. Sărbătoarea de astăzi ne arată un număr mai mare de minuni decât sărbătoarea precedentă.
Într-adevăr, în ziua solemnă a Naşterii Domnului, pământul se bucura pentru că îl avea pe Domnul într-o iesle; în această zi a teofaniilor, marea tresaltă şi exultă de bucurie; exultă pentru că, prin intermediul Iordanu­lui, a primit binecuvântarea sfinţirii.
În sărbătoarea precedentă ne era prezentat un prunc sărman, care exprima sărăcia noastră. Sărbătoarea de astăzi ni-l arată în desăvârşirea sa, sugerându-ne că el este fiinţa desăvârşită ce purcede din fiinţa desăvârşită. În ziua aceea [a magilor], Regele era îmbrăcat cu pur­pura trupului; în aceasta [a botezului], un râu îl încon­joară pe cel care este izvorul, ca şi cum l-ar îmbrăca.
Veniţi, aşadar, priviţi la aceste minuni noi şi incre­dibile: soarele dreptăţii care se spală în Iordan, focul care se scufundă în apă şi Dumnezeu care este sfinţit de un om.
Astăzi toate creaturile cântă imnuri şi strigă: Binecu­vântat este cel care vine în numele Domnului (Ps 117,26). Binecuvântat cel care vine în toate timpu­rile, căci nu vine acum pentru prima dată.
Şi cine este acesta? Te rog, spune-ne-o clar tu, fericite David: Domnul este Dumnezeu şi ne luminează (Ps 117,27). Însă profetul David nu este singurul care ne spune aceasta, ci şi apostolul Paul i se alătură cu mărturia sa, spunând cu aceste cuvinte: Harul lui Dum­nezeu s-a arătat mântuitor pentru toţi oamenii, învă­ţându-ne (Tit 2,11). Nu doar pentru unii, ci pentru toţi. Căci tuturor, iudeilor ca şi grecilor, el le acordă mân­tuirea prin Botez, oferind Botezul ca o binefacere comună şi universală.
Veniţi, priviţi acest potop nou şi minunat, superior aceluia care a fost pe timpul lui Noe. Atunci, apa potopului a făcut să moară neamul omenesc; acum, în schimb, apa Botezului, prin puterea aceluia care a fost botezat, îi cheamă la viaţă pe cei morţi. Atunci, porum­belul care ducea în cioc o crenguţă de măslin a prefigu­rat buna mireasmă a Domnului Cristos; acum, în schimb, Duhul Sfânt, care coboară sub chip de porumbel, ni-l arată pe Domnul plin de milostivire.

 

Sursa: http://www.calendarcatolic.ro/Resurse/GandulZilei/tabid/189/articleType/ArticleView/articleId/4599/categoryId/99/Miercuri-9-ianuarie-2013-Gandul-zilei.aspx

Lasati un raspuns