Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din Comentariu asupra Evangheliei după sfântul Ioan de sfântul Ciril de Alexandria, episcop

Joi, 10 ianuarie 2013

(Cartea 5, cap. 2: PG 73, 751-754)
Revărsarea Sfântului Duh asupra tuturor oamenilor

Când Creatorul universului a hotarât ca, printr-o lucrare mareață, să le recapituleze pe toate în Cristos și să restaureze natura omenească în starea de la început, a promis că, împreună cu celelalte bunuri, îl va darui și pe Duhul Sfânt, căci, altfel, omul nu ar fi putut să ajungă din nou în posesia pașnică și durabilă a bunurilor sale.
Și astfel, a fixat timpul când Duhul Sfânt urma să coboare asupra noastră, adică venirea lui Cristos, și a promis, spunând: În zilele acelea – adică ale Mântuitorului – voi revarsa Duhul meu peste toată făptura (Il 3,1).
Însă, când timpul marii dărnicii și libertăți l-a adus pe pamânt pe Fiul unul-născut în trup, adică un om născut dintr-o femeie, conform Sfintelor Scripturi, cel care este Dumnezeu și Tată l-a dăruit iarăși pe Duhul Sfânt, pe care cel dintâi l-a primit Cristos, fiind el primiția naturii reînnoite. Despre aceasta dă mărturie Ioan Botezatorul, spunând: Am văzut Duhul coborând din cer și a rămas deasupra lui (In 1,32).
Se spune însă că Cristos l-a primit pe Duhul Sfânt întrucât s-a facut om și întrucât se cuvenea ca omul să-l primească. Fără îndoială, el este Fiul lui Dumnezeu Tatăl, născut din substanța acestuia, chiar înainte de întrupare, ba chiar mai înainte de toate veacurile; cu toate acestea, el nu se întristează atunci când aude că Dumnezeu Tatăl îi spune, după ce s-a întrupat: Tu ești fiul meu, eu astăzi te-am născut (Ps 2,7).
Tatăl spune că astăzi s-a născut cel care era Dumnezeu, născut din el înaintea vecurilor, pentru ca noi să primim în el adopțiunea ca fii, căci în Cristos era cuprinsă întreaga natură omenească, întrucât s-a facut om. În acest sens, se spune că Tatăl îl dă din nou Fiului, care îl avea deja, pe Duhul Sfânt, pentru ca, în el, și noi să-l primim pe Duhul Sfânt. De aceea a venit el în ajutorul descendenței lui Abraham, după cum este scris, și s-a făcut în toate asemenea fraților.
Așadar, Fiul unul-născut nu l-a primit pe Duhul Sfânt pentru el însuși, pentru că acesta este al lui, este în el și este dat prin el, așa cum am spus mai sus. Dar pentru că, facându-se om, avea în el întreaga natura omeneasca, el l-a primit pe Duhul Sfânt că să recapituleze întreaga natură și să o restaureze în întregime. Prin urmare, folosindu-ne de o gândire sănătoasă și bazându-ne pe mărturiile Scripturii, putem vedea că Cristos nu l-a primit pe Duhul Sfânt pentru el însuși, ci, mai curând, pentru noi care eram în el, căci prin el ne vin toate bunurile.

Lasati un raspuns