Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Din Predicile sfântului Maxim de Torino, episcop

(Predica 100, Despre sfânta Epifanie 1, 3:CCL 23, 398-400)
Sacramentele Botezului Domnului
    Evanghelia ne relatează că Isus a venit la Iordan pentru a fi botezat și că a voit să fie consacrat în acest râu pentru misterele cerești.
De fapt, este normal ca, după ziua nașterii Domnului – mulți ani mai târziu, dar în aceeași perioadă – să urmeze această sărbătoare care, după părerea mea, poate fi numită și sărbătoarea nașterii sale.
Atunci, el s-a născut pentru oameni, astăzi s-a născut din nou în sacramente; atunci s-a născut dintr-o Fecioară, astăzi s-a născut prin mister. Acolo, când se naște după felul oamenilor, mama sa Maria îl strânge la pieptul ei; aici, când se naște după mister, Dumnezeu Tatăl îl îmbratișează cu vocea sa. Căci el spune: Acesta este Fiul meu iubit în care este mulțumirea mea; ascultați de el (Mt 17,5). Mama, așadar, născându-l, îl mângâie duios la pieptul ei; Tatăl îi oferă Fiului o mărturie iubitoare. Mama îl prezintă magilor ca să-l adore, Tatăl îl descoperă popoarelor ca să-l cinstească.
Așadar, Domnul Isus a venit la botez și a voit ca trupul său sfânt să fie spălat de apă.
Poate, cineva va spune: “El, care este sfânt, de ce a voit să fie botezat?” Ascultă deci! Cristos este botezat nu ca să fie sfințit de apă, ci ca el însuși să sfințească apa și, prin curăția sa, să curețe apele pe care le atingea. Consacrarea lui Cristos este, de fapt, consacrarea fundamentală a elementului.
Când Mântuitorul este spălat, atunci toată apa este purificată deja în vederea botezului nostru; izvorul este curatat pentru ca, de acum înainte, harul Botezului să fie conferit popoarelor care vor veni. Așadar, Cristos ne precedă prin botez, pentru ca, după el, popoarele creștine să-l urmeze cu încredere.
Pătrund în interiorul misterului: coloana de foc a mers înainte prin Marea Roșie, pentru ca fiii lui Israel să urmeze drumul cu curaj; ea a traversat prima apele, ca să pregătească drumul pentru cei care veneau după ea. Acesta, după cum spune Apostolul, a fost un mister care prefigura Botezul. Desigur, într-un fel, a fost un botez când norul îi acoperea pe oameni, iar apele îi purtau.
Însă, Cristos Domnul a înfăptuit toate acestea. El este cel care, atunci, a mers pe mare înaintea fiilor lui Israel în coloana de foc și, acum, prin botez, merge înaintea popoarelor creștine în coloana trupului său. El este, aș zice, această coloană care atunci și-a oferit lumina pentru ochii acelora care îl urmau și care, acum, își ofera lumina pentru inimile celor credincioși. Atunci, a deschis un drum uscat în mijlocul apelor; acum întărește drumul nostru în baia credinței.

Lasati un raspuns