Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Învaţă-ne, Doamne, să ne iubim!

Doamne, învaţă-ne să-Ţi cunoaştem slava şi bunătatea! Dă-ne inimă curată, lesne iertătoare şi căinţă pentru supărările pe care le-am făcut altora. Aprinde în inimile noastre adevărata dragoste faţă de semenii noştri şi dă-ne răbdare ca să putem îndura cu pace necazurile ce ne vin din partea lor, prin a Ta îngăduinţă. Dă-ne, Doamne, tărie cugetului, ca să nu mai facem rău celor ce ne vor şi ne fac rău, ca să-l binecuvântăm pe cel ce ne blesteamă, ca să-l iertăm şi să-l iubim pe vrăjmaşul nostru!

Doamne, noi nu suntem decât nişte oameni neputincioşi! De aceea ajută-ne cu harul Tău să fim statornici în poruncile Tale. Trimite binecuvântările Tale peste  vrăjmaşii noştri şi întoarce inimile lor cu dragoste asupra noastră. Alungă suferinţele şi tulburarea care ne vin de la ei şi ne împacă pe noi. Dă-ne iubirea Ta, Doamne, ca să putem vieţui pe pământ în pace şi în bucurie, şi împreună să-Ţi zicem, cu feţele senine şi inimile curate: „Şi ne iartă greşelile noastre, precum şi noi iertăm celor ce ne greşesc.” Amin!

Lasati un raspuns