Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Ne-a fost dăruită de Dumnezeu, izvorul însuși al bunătății

Din Discursul despre sfânta Agata al sfântului Metodiu din Sicilia, episcop

(Analecta Bollandiana, 68, 76-78)

Așa cum știți, o, ascultătorii mei, ceea ce ne-a adunat în acest loc este comemorarea anuală a unei sfinte martire. Este o martiră din vechime, ba chiar de la început, dacă e să considerăm lupta ei deosebită, dar este și o martiră actuală, căci pare să învingă și astăzi, dacă e să considerăm minunile dumnezeiești care o încoronează zilnic și măresc strălucirea ei.

Ea este și fecioară, deoarece s-a născut din Cuvântul nemuritor al lui Dumnezeu (care a cunoscut moartea în trupul său și pentru mine) și Fiu nedespărțit al lui Dumnezeu, după cum afirmă Ioan teologul: Celor care l-au primit le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu (In 1,12).

Această femeie fecioară, așadar, care v-a invitat la banchetul nostru religios, este femeia logodită cu un singur bărbat, cu Cristos, pentru a folosi cuvintele apostolului Paul despre unirea conjugală.

Această fecioară, având lumina cunoașterii, își înfrumusețea și își împurpura buzele, obrajii și limba cu culoarea sângelui Mielului adevărat și dumnezeiesc; ba, mai mult, cu atenția continuă a minții ei, medita și contempla fără încetare moartea Mirelui ei iubit, ca și cum și-ar fi vărsat atunci sângele. Astfel, haina cu care a fost îmbrăcată prin martiriul ei nu numai că poartă semnul de neșters al sângelui lui Cristos, a cărui culoare purpurie a impregnat-o în profunzime, ci vrea să transmită generațiilor viitoare, cu un farmec deosebit, comorile elocvenței sale feciorelnice, printr-un izvor nesecat de cuvinte.

Agata, așadar, care ne-a fost dăruită de Dumnezeu, izvorul însuși al bunătății, este cu adevărat bună, deoarece, aparținându-i lui Dumnezeu, șade alături de Mirele ei pentru a ne face părtași la acel bine, a cărui valoare și semnificație le poartă numele ei.

Căci ce este mai binefăcător decât binele suprem? Și cine ar putea găsi ceva mai vrednic de celebrat cu cântece de laudă decât Agata?

Agata, al cărei nume înseamnă bunătate, corespunde pe deplin realității. Agata, care, prin faptele sale mărețe, se distinge prin numele său bun și, în același nume, ne arată faptele sale glorioase. Agata, care, prin numele ei, îi invită pe toți să vină la ea și, prin exemplul ei, îi învață pe toți să alerge, fără încetare, spre adevăratul bine, care este numai Dumnezeu.

Lasati un raspuns