Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Craniul lui Mihai Viteazul a fost fotografiat în 1920

În anul 1601 Mihai Viteazul, primul domn român care a unit Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, a fost asasinat de mercenarii generalului Basta. Trupul decapitat a rămas lângă Turda, dar capul voievodului a fost dus la Mănăstirea Dealu din Târgovişte. Vă prezentăm o fotografie a craniului, făcută în 1920 cu ocazia înfăptuirii României Mari.

Iată ce spune Letopisetul Cantacuzinesc în legatură cu legământul făcut între Mihai şi postelnicul Turturea: “…şi de sa va prinde lui Mihai Vodă să pieie într-alta ţară, să nu-i lase oasele acolo, ci să le aducă în Ţara Românească. Iar de se va prinde să pieie acest postelnic Turturea într-altă ţară, să nu-i lase Mihai Vodă oasele, ci să le aducă în Ţara Românească să le îngroape. Drept aceia, deacă văzu Turturea postclnicu că tăiară pre Mihai Vodă, mult s-au nevoit pentru jurământul ca să aducă oa¬sele lui Mihai Vodă. Ci n-au putut, ci au luat numai capul de 1-au adus în Ţara Românească, şi 1-au îngropat la mănăstirea Din-deal, de la Târgovişte”.

Istoria capului marelui voievod nu s-a oprit în anul 1601, când a fost înhumat la Mănăstirea Dealu. În timpul domniei lui George Bibescu (1842-1848), cu ocazia lucrărilor de restaurare a bisericii, capul voievodului Mihai a fost scos din mormânt şi s-a păstrat în continuare la Mănăstirea Dealu într-o raclă de sticlă alături de craniul lui Radu cel Mare (1508), ctitorul bisericii.

După unirea principatelor, Dimitrie Bolintineanu a iniţiat un proiect “de sicriu cu piedestal de marmură”, la Bucureşti, pentru aducerea şi păstrarea capului lui Mihai Viteazul în capitala României. Domnitorul Al. I. Cuza a aprobat acest proiect.
În acest context, artistul Carol Isler a fost trimis să deseneze diverse monumente istorice şi artefacte aflate în patrimoniul bisericilor şi mănăstirilor. Aceeaşi misiune au avut-o şi Henri Trenck şi Szatmary. În caietul lui Isler, păstrat la Biblioteca Academiei Romane, se află şi un desen care înfăţişează craniul lui Mihai Viteazul. Grafica a fost postată recent pentru prima oară într-un spaţiu public pe art-historia.blogspot.com.
În cele din urmă, nu se ştie din ce cauze, proiectul a fost abandonat.

Cu ocazia marii retrageri în Moldova, în timpul primului război mondial (1916), craniul lui Mihai Viteazul, spre a nu fi pângărit de duşmani, a fost mutat la Iaşi. După război, craniului a fost readus şi înhumat defuinitiv la Mănăstirea în luna august 1920, într-un cadru festiv, în prezenţa regelui Ferdinand I. Cu această ocazie a fost fotografiat. Imaginea nu a mai fost văzută din 1920…

Sursa: http://www.libertatea.ro//detalii/articol/craniul-lui-mihai-viteazul-a-fost-fotografiat-in-1920-435340.html?utm_source=LibertateaNewsletter&utm_campaign=Newsletter&utm_medium=eMail

Lasati un raspuns