Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Legea a fost dată prin Moise; harul însă şi adevărul au venit prin Isus Cristos

Din Predicile sfântului Leon cel Mare, papă

(Pred. 51, 3-4.8: PL 54, 310-311.313)

Domnul îşi arată gloria sa în prezenţa multor martori şi face să strălucească acel trup, care este comun tuturor oamenilor, de atâta strălucire, încât faţa sa devine strălucitoare ca soarele şi hainele sale egalează albul zăpezii.

Fără îndoială, această schimbare la faţă voia, mai ales, să îndepărteze din sufletul ucenicilor scandalul crucii, pentru ca umilirea pătimirii, acceptată în mod voluntar, să nu zdruncine credinţa lor, din moment ce le era revelată măreţia sublimă a demnităţii ascunse a lui Cristos.

Însă, conform unui plan nu mai puţin providenţial, el dădea un fundament solid speranţei sfintei Biserici, pentru ca tot trupul lui Cristos să-şi dea seama de ce transfigurare va avea parte şi pentru ca şi mădularele să spere participarea la acea glorie, care a strălucit în cap.

Despre această glorie, însuşi Domnul, vorbind despre maiestatea venirii sale celei de-a doua, a spus: Atunci, cei drepţi vor străluci ca soarele în împărăţia Tatălui lor (Mt 13,43). Acelaşi lucru îl afirmă şi apostolul Paul, spunând: Eu consider că suferinţele timpului prezent nu se pot compara cu gloria viitoare care ni se va revela (Rom 8,18). Într-un alt loc spune: Voi sunteţi morţi şi, de acum, viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu! Când se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci şi voi veţi fi arătaţi împreună cu el în glorie (Col 3,3.4).

Dar, pentru a-i întări pe apostoli în credinţă şi pentru a-i duce la o cunoaştere perfectă, în acea minune a fost o altă învăţătură. De fapt, Moise şi Ilie, adică Legea şi Profeţii, au apărut ca să vorbească cu Domnul, pentru ca în prezenţa celor cinci persoane să se împlinească exact ceea ce este spus: Orice hotărâre să fie întemeiată pe declaraţia a doi sau trei martori (Mt 18,16).

Ce anume este mai stabil, mai trainic decât acest cuvânt, la a cărui proclamare se unesc în acord perfect glasurile Vechiului şi Noului Testament, şi, împreună cu învăţătura evanghelică, colaborează documentele vechilor mărturii?

Paginile unuia şi ale celuilalt Testament concordă în mod reciproc şi cel pe care vechile simboluri l-au promis, sub văl, este revelat de strălucirea gloriei prezente. Pentru că, aşa cum spune sfântul Ioan: Legea a fost dată prin Moise, harul şi adevărul au venit prin Isus Cristos (In 1,17). În el s-au împlinit promisiunile figurilor profetice şi s-a realizat sensul preceptelor legale: prezenţa sa demonstrează că profeţiile sunt adevărate, iar harul face posibilă respectarea poruncilor.

Aşadar, la vestirea evangheliei, să se întărească credinţa voastră, a tuturor, şi nimeni să nu se ruşineze de crucea lui Cristos, prin care lumea a fost răscumpărată.

Nimeni să nu ezite să sufere pentru dreptate, nimeni să nu se îndoiască de primirea recompensei promise, pentru că prin oboseală se trece la odihnă şi prin moarte se ajunge la viaţă. Asumând slăbiciunile condiţiei noastre, şi noi, dacă vom persevera în mărturisirea şi în iubirea lui, vom repurta aceeaşi victorie şi vom dobândi răsplata promisă.

Deci, fie pentru a respecta poruncile, fie pentru a suporta opoziţiile, să răsune mereu în urechile noastre glasul Tatălui care spune: Acesta este Fiul meu cel iubit în care este mulţumirea mea. Ascultaţi de el! (Mt 17,5).

Lasati un raspuns