Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Activităţile social-filantropice ale BOR în cifre. Câţi bani a cheltuit Biserica în 2012 pentru ajutorarea persoanelor nevoiaşe

  Biserica Ortodoxă Română a cheltuit anul trecut 69.474.776 lei pentru activităţi social-filantropice prin care peste 200.000 de persoane au primit hrană şi îngrijiri medicale sau instruire,  majoritatea fiind copii din familii nevoiaşe sau abandonaţi şi vârstnici.

Datele au fost prezentate, miercuri, la Palatul Patriarhiei, în şedinţa anuală de lucru a Adunării Naţionale Bisericeşti – organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice şi patrimoniale.

Membrii Adunării Naţionale Bisericeşti (ierarhii Sfântului Sinod şi câte trei reprezentanţi, un cleric şi doi mireni ai fiecărei eparhii) au analizat şi aprobat Raportul general anual al Consiliului Naţional Bisericesc asupra activităţii Bisericii Ortodoxe Române în 2012 în ceea ce priveşte lucrarea pastoral-liturgică şi social-filantropică, viaţa monahală, învăţământul teologic şi predarea religiei în şcolile publice, activitatea editorial-tipografică şi mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcţiile de noi lăcaşuri de cult, relaţiile cu alte culte, grija pentru comunităţile ortodoxe româneşti din străinătate, relaţiile interbisericeşti şi interreligioase etc.

Potrivit raportului, activitatea social-filantropică a Patriarhiei Române s-a desfăşurat prin intermediul a 679 de instituţii sociale, dintre care: 154 cantine sociale şi brutării cu 16.139 beneficiari, 44 instituţii medicale şi farmacii cu 16.735 beneficiari, 61 centre de zi cu copii cu 2.715 beneficiari, 34 centre educaţionale cu 1.199 beneficiari, 22 centre de zi pentru vârstnici cu 1.089 beneficiari, 34 centre rezidenţiale pentru vârstnici cu 786 beneficiari, 20 centre comunitare cu 1.989 beneficiari, 37 centre de tip familial cu 528 beneficiari, 34 grădiniţe sociale şi tip afterschool cu 965 beneficiari, 14 locuinţe protejate cu 126 beneficiari, 105 centre de informare, consiliere şi resurse cu 35.563 beneficiari, 4 instituţii de învăţământ pentru adulţi cu 580 beneficiari, 18 centre de urgenţă (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenţei domestice şi ale traficului de persoane) cu 910 beneficiari, 12 campusuri de tabără cu 3.489 beneficiari şi alte 86 instituţii sociale cu 6.743 beneficiari.

În eparhiile Patriarhiei Române se derulează, în prezent, 767 de proiecte şi programe sociale, din care 561 finanţate din fonduri proprii, 22 cu finanţare externă, 24 cu finanţare publică şi 160 cu finanţare mixtă.

În cadrul aşezămintelor social-filantropice şi prin intermediul programelor şi proiectelor sociale, au fost acordate 895.350 de servicii sociale unui număr de 211.495 de beneficiari unici. Dintre acestea, 166.397 au fost servicii sociale pentru 105.717 copii din aşezămintele sociale ale Bisericii şi Statului, dar mai ales din familii sărace şi fără posibilităţi de întreţinere sau cu părinţii aflaţi la muncă în alte ţări, 40.987 – servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilităţi (deficienţe de vorbire, vedere şi auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependenţe, persoane infectate cu HIV/SIDA), 640.694 – servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din aşezămintele de protecţie socială bisericeşti, din centrele sociale de tranzit şi adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonaţi de familie şi cu grave probleme de sănătate, iar 47.272 – servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, victime ale violenţei familiale, deţinuţi eliberaţi, victime ale calamităţilor naturale, şomeri.

Lasati un raspuns