Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Purtătorul de grijă şi păzitorul fidel

Din Predicile sfântului Bernardin de Siena, preot

(Pred. 2, despre sfântul Iosif: Opera 7, 16.27-30)

O regulă generală a tuturor harurilor speciale la care este părtaşă o creatură raţională este că, atunci când condescendenţa divină alege pe cineva pentru un har special sau pentru o stare sublimă, îi acordă persoanei alese toate carismele care îi sunt necesare pentru misiunea sa. Desigur că ele aduc şi cinste celui ales.

Iată ceea ce s-a adeverit mai ales în marele sfânt Iosif, tatăl purtător de grijă al Domnului Isus Cristos şi soţ adevărat al aceleia care este regina lumii şi stăpâna îngerilor. El a fost ales de veşnicul Tată ca hrănitor şi păzitor fidel al principalelor sale comori, Fiul său şi mireasa sa, şi a îndeplinit această funcţie cu cea mai mare fidelitate. De aceea, Domnul îi spune: Servitor bun şi credincios, intră în bucuria stăpânului tău (Mt 25,21).

Dacă îl aşezi pe sfântul Iosif înaintea întregii Biserici a lui Cristos, el este omul ales şi fidel, prin care şi sub care Cristos a intrat în lume în mod onorabil şi legal. Aşadar, dacă Biserica este datoare faţă de Fecioara Maria pentru că ea a fost considerată vrednică să-l primească pe Cristos, tot aşa, pe bună dreptate, după ea îi datorează lui Iosif recunoştinţă şi reverenţă specială.

Într-adevăr, el marchează încheierea Vechiului Testament şi în el marii patriarhi şi profeţi obţin rodul promis. Cu adevărat, numai el a putut să se bucure de prezenţa fizică a celui pe care l-a promis condescendenţa divină.

Desigur, Cristos nu i-a refuzat în cer acea familiaritate, acea reverenţă şi acea demnitate preaînaltă pe care i-a arătat-o în timp ce trăia printre oameni, ca un fiu faţă de tatăl său, dar chiar a dus-o la perfecţiunea maximă.

De aceea, nu fără motiv, Domnul adaugă: Intră în bucuria stăpânului tău. Deşi bucuria fericirii veşnice intră în inima omului, totuşi Domnul a preferat să spună: Intră în bucurie, pentru a insinua în mod mistic faptul că acea bucurie nu numai că este înlăuntrul lui, ci îl înconjoară şi-l absoarbe din toate părţile şi-l cufundă ca într-un abis infinit.

Aşadar, aminteşte-ţi de noi, fericite Iosife, şi mijloceşte cu rugăciunea ta puternică la Fiul tău, de care ai purtat de grijă; dar fă-o binevoitoare faţă de noi şi pe preafericita Fecioară, soţia ta, care este mama aceluia care, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, vieţuieşte şi domneşte în veacuri infinite. Amin.

Lasati un raspuns