Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Pompierii recomandă măsuri de siguranţă în biserică şi la grătar; peste 5000 angajaţi ISU mobilizaţi

Peste 5.000 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) vor acţiona, în perioada sărbătorilor pascale, pentru evitarea producerii unor evenimente nedorite, oamenii fiind sfătuiţi să ia de asemenea unele măsuri de prevenire când merg la biserică sau la grătar, informează Mediafax.

În perioada premergătoare şi pe parcursul sărbătorilor pascale, efective ale inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă şi al municipiului Bucureşti sunt angrenate într-o serie de activităţi menite să asigure nivelul de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor şi evitarea producerii unor evenimente ce ar putea umbri aceste sărbători.

Astfel, peste 5.000 de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă vor executa, zilnic, activităţi de supraveghere a respectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe durata desfăşurării manifestărilor religioase cu public numeros şi pentru asigurarea unui răspuns prompt în situaţia producerii unor evenimente nedorite.

De asemenea, inspectori de specialitate din cadrul inspecţiilor de prevenire desfăşoară activităţi de îndrumare şi control, în ceea ce priveşte prevenirea şi stingerea incendiilor, la lăcaşuri de cult, unităţi turistice şi de agrement, unităţi comerciale şi spaţii cu aflux mare de persoane.

Scopul acestor acţiuni este de a preveni şi înlătura stările de pericol, cauzele potenţiale de incendiu şi neregulile constatate în respectarea normelor şi normativelor în vigoare pe linie de securitate la incendiu. Controalele urmăresc, în mod special, înlăturarea cauzelor potenţial generatoare de incendiu (instalaţii electrice cu improvizaţii, instalaţii de încălzire defecte), dotarea cu mijloace de primă intervenţie şi instruirea personalului pentru intervenţie în caz de producere a unui incendiu.

Pe lângă depistarea şi înlăturarea neregulilor specifice, specialiştii IGSU vor asigura pregătirea şi instruirea preoţilor şi personalului mănăstirilor, astfel încât aceştia să cunoască şi să respecte regulile de prevenire a incendiilor şi, la rândul lor, să le transmită credincioşilor.

De asemenea, pe durata slujbelor religioase de Înviere, efective ale inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă vor asigura măsuri de supraveghere a respectării normelor de apărare împotriva incendiilor şi asigurarea operativă a intervenţiei, în cazul producerii unui incendiu, la unităţile de cult şi ansamblurile mănăstireşti cu afluenţă de credincioşi.

Pentru diminuarea riscului de incendiu şi reducerea consecinţelor negative ce se pot înregistra în perioada manifestărilor religioase cu public numeros, IGSU recomandă slujitorilor bisericii şi credincioşilor să asigure următoarele măsuri preventive: aducerea la cunoştinţa enoriaşilor, pe timpul desfăşurării slujbelor religioase, a regulilor ce trebuie respectate în biserică, mai cu seamă privind utilizarea lumânărilor, modul de comportare în situaţia izbucnirii unui incendiu în lăcaşul de cult, pentru păstrarea calmului, evitarea accidentelor şi panicii pe durata evacuării construcţiei în cazul evenimentelor nedorite, precum şi asigurarea stingerii urgente a incendiului, cu forţele şi mijloacele existente; nelăsarea lumânărilor aprinse în apropierea hainelor, părului ori a obiectelor combustibile, precum icoane, decoruri, mobilier, coroane; manifestarea unei atenţii deosebite la deplasarea cu lumânările aprinse în autovehicule; organizarea manifestărilor religioase în exteriorul bisericilor, pentru evitarea supraaglomerării acestora; evitarea permiterii accesului unui număr de credincioşi peste capacitatea construcţiei şi menţinerea, obligatoriu, pe toată durata slujbei, a uşilor de acces şi evacuare în poziţie deschisă.

Totodată, parcarea autoturismelor şi autocarelor în vecinătatea lăcaşurilor de cult se va realiza astfel încât să nu se blocheze sau îngusteze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie, necesare autospecialelor pompierilor în cazul producerii unui eventual incendiu, mai spune IGSU.

Alte măsuri, recomandate celor care slujesc în biserici, se referă: asigurarea întreţinerilor corespunzătoare, verificărilor periodice şi remedierii deficienţelor constatate la instalaţiile electrice, sistemele de încălzire, aparatele de preparat şi încălzit hrană şi coşurile de fum; amenajarea unor locuri speciale, în exteriorul lăcaşurilor de cult, pentru depunerea lumânărilor aprinse, aflate la distanţă de siguranţă faţă de construcţii, dotate cu tăvi metalice umplute cu nisip, supravegherea acestora în permanenţă şi stingerea lor, în mod obligatoriu, la terminarea slujbelor religioase; evacuarea din interiorul lăcaşurilor de cult, pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros, a covoarelor, mochetelor, băncilor şi scaunelor nefixate de pardoseală; nedepozitarea materialelor combustibile în poduri, subsoluri, balcoane ori pe căile de evacuare sau pe circulaţiile din interiorul bisericilor; instruirea persoanelor cazate în spaţiile destinate primirii oaspeţilor ori în căminele de bătrâni din incinta mănăstirilor sau aparţinând de acestea, privind necesitatea respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor la exploatarea mijloacelor de încălzire, a instalaţiilor electrice, la utilizarea focului deschis, precum şi interdicţia fumatului în aceste locuri; asigurarea unei minime dotări cu mijloace tehnice destinate stingerii incendiilor, precum rezerve de apă şi stingătoare de incendiu; pentru mânăstirile amplasate izolat, în locuri greu accesibile sau chiar inaccesibile autospecialelor pompierilor, această dotare minimă, compensată cu instruirea corespunzătoare a personalului, pot salva construcţia de la distrugere şi asigurarea evacuării persoanelor din construcţie, a valorilor adăpostite, concomitent cu desfăşurarea primei intervenţii cu mijloacele tehnice din dotare şi cu anunţarea, în cel mai scurt timp, a pompierilor, la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112, în cazul izbucnirii unui incendiu.

Totodată, pentru “o minivacanţă fără incendii”, IGSU recomandă celor care vor petrece la un grătar sau în jurul unui foc de tabără să nu aprindă focul în pădure şi pe timp de vânt, să nu arunce la întâmplare ţigările şi chibriturile aprinse, să supravegheze copiii şi nu lase la îndemâna acestora chibrituri sau brichete, să utilizeze grătarele doar în locurile special amenajate şi indicate prin panouri avertizoare, să aprindă focurile de tabără sau cele din camping-uri doar în locuri special amenajate şi la o distanţă de siguranţă faţă de marginea pădurii, să nu lase niciodată focul nesupravegheat, să stingă focul cu apă şi şi să acopere jarul cu pământ, înainte de a pleca.

Cetăţenii trebuie de asemenea să anunţe imediat orice incendiu pe care îl observă la numărul unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Reprezentanţii IGSU atrag atenţia că, prin nerespectarea acestor reguli, există riscul producerii unor incendii ce pot afecta hectare întregi de zone împădurite.

 

Sursa: http://www.romanialibera.ro/actualitate/eveniment/pompierii-recomanda-masuri-de-siguranta-in-biserica-si-la-gratar-peste-5000-angajati-isu-mobilizati-300698.html#top_articol

Lasati un raspuns