Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Acești martiri au văzut ceea ce au predicat

Din Predicile sfântului Augustin, episcop
(Pred. 295, 1-2.4.7-8: PL 38, 1348-1352)
 Pătimirea sfinților apostoli Petru și Paul a făcut sfântă această zi pentru noi. Nu vorbim despre martiri care sunt puțin cunoscuți, căci pe tot pământul s-a răspândit glasul lor și cuvântul lor până la marginile lumii (Ps 18,5). Acești martiri au văzut ceea ce au predicat. Au urmat dreptatea. Au mărturisit adevărul și au murit pentru adevăr.
Fericitul Petru, primul dintre apostoli, un iubitor înflăcărat al lui Cristos, a avut harul de a auzi din partea lui Isus: Iar eu îți spun: Tu ești Petru (Mt 16,18). Petru i se adresase lui Isus, mai înainte, spunând: Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu (Mt 16,16). Iar Isus a afirmat ca răspuns: Iar eu îți spun: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea (Mt 16,18). Pe această piatră voi stabili credința pe care tu o mărturisești. Voi întemeia Biserica mea pe afirmația ta: Tu ești Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu. De fapt, tu ești Petru. Petru de la piatră, și nu piatră de la Petru. Așa cum Petru derivă de la piatră, creștin derivă de la Cristos.
Domnul Isus, așa cum știți deja, înainte de pătimirea sa, i-a ales pe ucenicii săi, pe care i-a numit apostoli. Dintre aceștia, numai Petru a primit misiunea de a reprezenta, aproape în toate locurile, întreaga Biserică. În virtutea acestei personificări a întregii Biserici, el a meritat să audă ce i-a spus Cristos: Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor (Mt 16,19). Dar aceste chei nu le-a primit numai un singur om, ci întreaga Biserică. Din acest fapt derivă măreția lui Petru, deoarece el este personificarea universalității și unității Bisericii. Ție îți voi da ceea ce a fost încredințat tuturor. Aceasta vrea să spună Cristos. Ca să știți că Biserica este cea care a primit cheile împărăției cerurilor, fiți atenți la ce le-a spus Domnul tuturor apostolilor într-o altă circumstanță: Primiți pe Duhul Sfânt. Și imediat adaugă: Cărora le veți ierta păcatele, le vor fi iertate și cărora le veți ține, le vor fi ținute (In 20,22-23).
Pe bună dreptate, și după înviere Domnul i-a încredințat aceluiași Petru misiunea de a paște turma sa. Aceasta nu pentru că dintre toți ucenicii numai el a meritat această misiune de a paște oile Domnului, ci pentru că, atunci când Cristos se adresează unuia, vrea să exprime unitatea. De la început i se adresează lui Petru, deoarece Petru este primul dintre apostoli.
Apostolule, nu te întrista. Răspunde o dată, răspunde a doua oară, răspunde a treia oară. Mărturia să învingă de trei ori în iubire, așa cum prezumția a fost înfrântă de trei ori de către frică. Trebuie să fie dezlegat de trei ori ceea ce ai legat de trei ori. Dezleagă prin iubire ceea ce legaseși prin frică. Astfel, Domnul a încredințat oile sale lui Petru o dată, de două ori, de trei ori.
Este consacrată o singură zi pătimirii celor doi apostoli. Dar și ei au fost una, deși au fost martirizați în zile diferite, ei erau una. Petru a fost mai întâi, Paul a urmat după el. De aceea, să celebrăm această zi de sărbătoare, consacrată pentru noi de sângele apostolilor. Să iubim credința lor, viața, trudele, suferințele, mărturiile și predica lor.

Lasati un raspuns