Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Noi îl predicăm pe Cristos până la marginile pământului

Din Omiliile lui Paul al VI-lea, papă
(Omil. ţinută la Manila, 29 noiembrie 1970)

Vai mie dacă nu vestesc evanghelia!
(1Cor 9,16). Căci pentru aceasta am fost eu trimis de el, de Cristos însuşi. Eu sunt apostol, eu sunt martor. Cu cât ţinta este mai departe, cu cât misiunea este mai grea, cu atât iubirea care mă împinge la aceasta este mai urgentă. Eu trebuie să vestesc numele său: Isus este Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu (cf. Mt 16,16), cel care ni l-a făcut cunoscut pe Dumnezeul cel nevăzut, întâiul născut dintre toate creaturile (cf. Col 1,15), fundamentul tuturor lucrurilor (cf. Col 1,12). El este Învăţătorul omenirii şi Răscumpărătorul ei. El s-a născut, a murit şi a înviat pentru noi.

El este centrul istoriei şi al lumii, cel care ne cunoaşte şi ne iubeşte, însoţitorul şi prietenul vieţii noastre, omul durerii şi al speranţei, cel care trebuie să vină şi care va fi judecătorul nostru şi, aşa cum sperăm, plinătatea veşnică a existenţei noastre, fericirea noastră.

Eu nu aş mai termina să vorbesc despre el. El este lumina, adevărul, ba, mai mult, el este calea, adevărul şi viaţa (In 14,6). El este pâinea, izvorul de apă vie care potoleşte foamea şi setea noastră, păstorul nostru, călăuza noastră, exemplul nostru, mângâierea noastră, fratele nostru. Ca şi noi, şi mai mult decât noi, el a fost mic, sărac, umilit, muncitor şi răbdător în suferinţă. Pentru noi el a vorbit, a făcut minuni, a fondat o împărăţie nouă, unde săracii sunt fericiţi, unde pacea este principiul de convieţuire, unde cei curaţi cu inima şi cei care plâng sunt preamăriţi şi mângâiaţi, unde cei care flămânzesc după dreptate sunt săturaţi, unde păcătoşii pot să fie iertaţi, unde toţi sunt fraţi.

Iată, acesta este Isus Cristos despre care voi aţi auzit vorbindu-se, ba, mai mult, cea mai mare parte dintre voi sunteţi ai săi, pentru că sunteţi creştini. Ei bine, vouă, creştinilor, eu vă repet numele său, tuturor vi-l vestesc: Isus Cristos este începutul şi sfârşitul, alfa şi omega, regele lumii noi, secretul istoriei şi cheia destinelor noastre. El este mijlocitorul, puntea dintre pământ şi cer; el este prin excelenţă Fiul Omului, pentru că este Fiul lui Dumnezeu, veşnic, infinit; el este Fiul Mariei, cea binecuvântată între femei, mama sa după trup şi mama noastră prin participarea noastră la Duhul trupului mistic.

Isus Cristos! Amintiţi-vă: el este cel pe care vi-l vestim pentru veşnicie; numele lui vrem să răsune până la marginile pământului şi în vecii vecilor.

Lasati un raspuns