Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Mărturiseşte-te la timpul potrivit

Din Catehezele sfântului Ciril de Ierusalim, episcop
(Cat. 1, 2-3.5-6: PG 33, 371.375-378)

Dacă se află aici cineva care este sclav al păcatului, să se pregătească prin credinţă la noua naştere, care va face din el un fiu adoptiv. După ce va fi părăsit sclavia cea rea a păcatelor şi va fi dobândit sclavia fericită a Domnului, va fi considerat vrednic să dobândească moştenirea împărăţiei cereşti. Dezbrăcaţi-vă, prin mărturisire, de omul cel vechi, corupt de dorinţele înşelătoare, ca să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, care se reînnoieşte după imaginea celui care l-a creat. Primiţi prin credinţă pârga Duhului Sfânt, ca să puteţi fi primiţi în locuinţele veşnice. Apropiaţi-vă de sacramentul care vă va pecetlui, ca să puteţi fi recunoscuţi cu uşurinţă de către stăpân. Alăturaţi-vă turmei sfinte şi pline de judecată a lui Cristos, ca să fiţi, într-o zi, aşezaţi la dreapta lui şi să primiţi ca moştenire viaţa care a fost pregătită pentru voi.

Cei care sunt încă acoperiţi de tunica aspră a păcatelor vor şedea la stânga, întrucât nu s-au apropiat de harul lui Dumnezeu, care este dat prin Cristos în baia renaşterii. Desigur, nu mă refer la renaşterea trupurilor, ci la renaşterea spirituală a sufletului. Căci trupurile au fost născute de părinţii vizibili, în schimb, sufletele sunt renăscute prin credinţă. Într-adevăr, Duhul suflă unde vrea (cf. In 3,8). Atunci, dacă vei fi găsit vrednic, vei putea auzi şi tu: Bine, servitor bun şi credincios (Mt 25,23), dacă conştiinţei tale nu i se va putea reproşa nici o pată de făţărnicie.

Aşadar, dacă vreunul dintre cei prezenţi are de gând să pună la încercare harul lui Dumnezeu, se înşală pe sine şi arată că nu cunoaşte puterea lucrurilor. Omule, să ai un suflet sincer şi lipsit de înşelătorie în faţa celui care cercetează mintea şi inima.

Timpul prezent este timp de mărturisire. Mărturiseşte-ţi păcatele pe care le-ai săvârşit, fie prin cuvânt, fie prin faptă, fie noaptea, fie ziua. Mărturiseşte-te la timpul potrivit şi, în ziua mântuirii, primeşte comoara cerească.

Curăţă vasul tău, ca să primească din belşug harul; de fapt, iertarea păcatelor este dată tuturor la fel, însă împărtăşirea Duhului Sfânt este dată fiecăruia în funcţie de măsura credinţei sale. Dacă ai lucrat puţin, vei primi puţin, dacă însă ai făcut mult, răsplata ta va fi mare. Este în joc viaţa ta; veghează la interesele tale.

Dacă ai ceva împotriva cuiva, iartă. Te apropii să primeşti iertarea păcatelor: este necesar să ierţi şi tu celui care a păcătuit.

Lasati un raspuns