Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Euharistia

Din Învăţătura celor doisprezece apostoli
(Nr. 9, 1 – 10, 6; 14, 1-3: Funk 2, 19-22.26)

Aşa să mulţumiţi: Mai întâi cu privire la potir: „Îţi mulţumim, ţie, Părintele nostru, pentru via sfântă a lui David, slujitorul tău, pe care ne-ai făcut-o cunoscută prin Isus, Fiul tău; slavă ţie în veci”.

Cu privire la pâinea frântă: „Îţi mulţumim, ţie, Părintele nostru, pentru viaţa şi cunoaşterea pe care ni le-ai făcut cunoscute prin Isus, Fiul tău; slavă ţie în veci. După cum această pâine frântă era împrăştiată pe munţi şi, fiind adunată, a ajuns una, tot aşa să se adune Biserica ta de la marginile pământului în împărăţia ta; căci a ta este slava şi puterea, prin Isus Cristos în veci”.

Nimeni să nu mănânce, nici să bea din Euharistia voastră, decât aceia care au fost botezaţi în numele Domnului. Căci cu privire la aceasta a spus Domnul: Nu daţi cele sfinte câinilor (Mt 7,6).

După ce v-aţi săturat, aşa să mulţumiţi: „Îţi mulţumim, ţie, Părinte sfânt, pentru numele tău sfânt, pe care l-ai făcut să locuiască în inimile noastre, şi pentru cunoaşterea, credinţa şi nemurirea pe care ni le-ai făcut cunoscute prin Isus, Fiul tău; slavă ţie în veci.

Tu, Stăpâne atotputernic, ai creat toate pentru numele tău. Mâncare şi băutură ai dat oamenilor spre desfătare, ca să-ţi mulţumească, iar nouă ne-ai dăruit, prin Fiul tău, o hrană şi o băutură spirituală şi viaţa veşnică. Înainte de toate, îţi mulţumim, căci eşti puternic; slavă ţie în veci.

Adu-ţi aminte, Doamne, de Biserica ta, ca să o eliberezi de orice rău şi să o desăvârşeşti în iubirea ta. Adună din cele patru vânturi această Biserică sfinţită în împărăţia ta, pe care ai pregătit-o pentru ea; căci a ta este puterea şi slava în veci.

Să vină harul şi să treacă lumea aceasta. Osana Dumnezeului lui David! Dacă cineva este sfânt, să se apropie; dacă nu este, să facă pocăinţă. Maranatha! Amin”.

Când vă adunaţi în ziua Domnului, frângeţi pâinea şi mulţumiţi, după ce v-aţi mărturisit păcatele, pentru ca jertfa voastră să fie curată. Cel care are vreo neînţelegere cu tovarăşul său să nu vină împreună cu voi până nu se împacă, pentru ca să nu se pângărească jertfa voastră. Căci aceasta a spus Domnul: În orice loc şi în orice timp mi se va aduce o jertfă curată, pentru că eu sunt un rege mare, spune Domnul, şi minunat este numele meu printre neamuri (cf. Mal 1,11.14).

Lasati un raspuns