Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Adevăratul Solomon este Domnul nostru Isus Cristos

Din Comentariu asupra Psalmilor, de sfântul Augustin, episcop

(Ps 126[127],2: CCL 40, 1857-1858)

Solomon i-a construit Domnului un templu, desigur, ca tip şi figură a Bisericii viitoare şi a trupului Domnului. De aceea, Isus spune în Evanghelie: Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica (In 2,19). Aşadar, după cum primul Solomon a construit acel templu, tot aşa, şi adevăratul Solomon, Domnul nostru Isus Cristos, adevăratul făcător de pace, şi-a construit un templu. Căci numele de Solomon înseamnă „făcător de pace”. Adevăratul făcător de pace este cel despre care vorbeşte Apostolul: El este pacea noastră, cel care a făcut din două una (Ef 2,14). El este adevăratul făcător de pace, care a unit în sine doi pereţi ce proveneau din direcţii opuse, pentru care a devenit piatra unghiulară: pentru poporul credincioşilor veniţi de la circumciziune şi pentru poporul venit de la păgânii netăiaţi împrejur, şi acesta credincios. Din aceste două popoare a făcut o singură Biserică, a devenit pentru ele piatra unghiulară şi, de aceea, cu adevărat făcător de pace.

Aşadar, el este adevăratul Solomon, pe când Solomon, fiul lui David din soţia Batşeba, rege al Israelului, în timp ce construia templul, era figura acestui făcător de pace. De aceea, să nu crezi că Solomon i-a construit o casă lui Dumnezeu şi că Scriptura îţi arată un alt Solomon atunci când începe aşa un psalm: Dacă Domnul n-ar zidi casa, în zadar ar trudi cei care o zidesc (Ps 126[127],1). Domnul deci zideşte casa. Domnul Isus Cristos îşi zideşte casa. Mulţi lucrează la ridicarea ei; dar dacă nu este el cel care zideşte, în zadar ar trudi cei care o zidesc.

Cine sunt aceşti constructori care muncesc? Toţi cei care, în Biserică, predică cuvântul lui Dumnezeu, slujitorii sacramentelor lui Dumnezeu. Toţi alergăm, toţi muncim, toţi construim acum. Înaintea noastră, alţii au alergat, au muncit, au construit. Dar dacă Domnul n-ar zidi casa, în zadar ar trudi cei care o zidesc. De aceea, văzând că unii se prăbuşeau, apostolii, şi, mai exact, Paul a spus: Voi ţineţi zile, luni, anotimpuri şi ani. Mă tem să nu fi ostenit în zadar pentru voi (Gal 4,10-11). Deoarece ştia că zidirea interioară este lucrarea Domnului, el îi deplânge pe aceştia pentru care el însuşi s-a ostenit în zadar. Aşadar, noi vorbim în exterior, el zideşte în interior. Noi vedem că voi ascultaţi, dar ceea ce gândiţi cunoaşte numai cel care vede gândurile voastre. El construieşte, el dojeneşte, el trezeşte teamă, el deschide inteligenţa, el îndreaptă mintea voastră spre credinţă. Totuşi, şi noi lucrăm ca muncitori.

Lasati un raspuns