Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cateheza riturilor înainte de Botez

Începutul tratatului Despre sacramente, de sfântul Ambroziu, episcop
(Nr. 1-7: SCh 25 bis, 156-158)

În fiecare zi, în timp ce se citeau fie faptele patriarhilor, fie învăţăturile Proverbelor, am ţinut un discurs despre teme morale, pentru ca, modelaţi şi instruiţi de acestea, să vă obişnuiţi să intraţi pe căile celor din vechime, să parcurgeţi drumul lor şi să ascultaţi de oracolele divine; astfel, reînnoiţi prin Botez, să aveţi acea conduită de viaţă ce se cuvine celor botezaţi.

Acum a venit timpul să vorbim despre taine şi să explicăm natura sacramentelor. Dacă am fi voit să vorbim despre acestea înainte de Botez, când nu eraţi încă iniţiaţi, mai curând am fi trădat decât să fi explicat această învăţătură. În plus, pe cei care nu se aşteaptă, lumina tainelor îi cuprinde mai uşor decât dacă ar fi fost preveniţi de vreo explicaţie.

Deschideţi-vă, aşadar, urechile şi bucuraţi-vă de mireasma plăcută a vieţii veşnice, care se răspândeşte în voi din darul sacramentelor. V-am semnalat aceasta când, celebrând taina deschiderii urechilor, v-am spus: Effata, care înseamnă „Deschide-te!” (Mc 7,34), pentru ca fiecare dintre voi, care se apropia de har, să înţeleagă despre ce va fi întrebat şi să-şi amintească ce anume trebuia să răspundă. Aşa cum citim în Evanghelie, Cristos a celebrat această taină atunci când l-a vindecat pe surdo-mut.

Apoi, ţi s-a deschis sfânta sfintelor şi ai intrat în sanctuarul noii naşteri. Adu-ţi aminte ce ai fost întrebat, aminteşte-ţi ce ai răspuns. Te-ai lepădat de diavol şi de faptele sale, de lume, de patimile şi plăcerile sale. Cuvântul tău este păstrat nu într-un mormânt, ci în cartea celor vii.

Acolo l-ai văzut pe diacon, l-ai văzut pe preot, l-ai văzut pe marele preot. Nu te uita la aspectul lor fizic, ci la harul ministeriului lor. Tu ai vorbit în prezenţa îngerilor, aşa cum este scris: Buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa şi din gura lui se caută învăţătură, pentru că el este îngerul Domnului oştirilor (cf. Mal 2,7). Nu se poate greşi, nu se poate nega. Este un înger cel care vesteşte împărăţia lui Cristos, cel care vesteşte viaţa veşnică. Nu trebuie să-l judeci după aparenţe, ci după darul său. Gândeşte-te la ceea ce ţi-a dat, apreciază importanţa misiunii lui şi recunoaşte demnitatea sa.

Intrând, aşadar, ca să-ţi vezi adversarul, de care ai hotărât să te lepezi, te îndrepţi spre răsărit, pentru că cel care s-a lepădat de diavol se îndreaptă spre Cristos, îl priveşte direct în faţă.

Lasati un raspuns