Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Apa nu curăţă fără Duhul Sfânt

Din tratatul Despre sacramente, de sfântul Ambroziu, episcop
(Nr. 19-21.24.26-28: SCh 25 bis, 164-170)

Mai înainte ţi s-a spus să nu crezi numai în ceea ce vezi, ca nu cumva să spui şi tu: Acesta este marele mister pe care ochiul nu l-a văzut, urechea nu l-a auzit şi la inima omului nu s-a suit? (cf. 1Cor 2,9). Văd apa pe care o vedeam în fiecare zi! Poate oare să mă cureţe această apă, în care am intrat adesea, fără să mă curăţ vreodată? Învaţă din aceasta că apa nu curăţă fără Duhul.

Pentru aceasta ai citit că în Botez sunt trei martori, care se unesc în unul singur (cf. 1In 5,8): apa, sângele şi Duhul, căci, dacă iei chiar numai unul dintre ei, nu mai există sacramentul Botezului. De fapt, ce este apa fără crucea lui Cristos, dacă nu un lucru obişnuit, fără nici o valoare sacramentală? De asemenea, fără apă, nu are loc misterul renaşterii, pentru că, dacă cineva nu se naşte din apă şi Duh, nu poate să intre în împărăţia lui Dumnezeu (In 3,5). Şi catecumenul crede în crucea Domnului Isus cu care a fost însemnat, dar dacă n-a fost botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, nu poate să primească iertarea păcatelor şi nici să ia din darul harului spiritual.

Acel sirian s-a scufundat în apă de şapte ori, conform legii, dar tu ai fost botezat în numele Sfintei Treimi. L-ai mărturisit pe Tatăl – adu-ţi aminte de ceea ce ai făcut –, l-ai mărturisit pe Fiul, l-ai mărturisit pe Duhul. Reţine ordinea lucrurilor. În această credinţă ai murit pentru lume, ai înviat pentru Dumnezeu şi, ca şi cum ai fi înmormântat în acel element al lumii, adică apa baptismală, ai murit pentru păcat şi ai înviat pentru viaţa veşnică. Crede, aşadar, că apa nu este inutilă.

La fel, acel paralitic (de la scăldătoarea oilor) aştepta un om. Pe care om, dacă nu pe Domnul Isus, născut din Fecioara Maria? La venirea sa nu mai era doar o prefigurare care însănătoşea câţiva indivizi, ci adevărul care îi vindeca pe toţi oamenii. El este deci cel care era aşteptat să coboare în apă, despre care Dumnezeu Tatăl i-a spus lui Ioan Botezătorul: Acela deasupra căruia vei vedea Duhul coborând şi rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt (In 1,33). Despre el a dat mărturie Ioan, spunând: Am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer şi a rămas deasupra lui (In 1,32). De ce a coborât aici Duhul sub formă de porumbel, dacă nu pentru ca tu să vezi, să cunoşti că şi acel porumbel, căruia dreptul Noe i-a dat drumul din arcă, era figura acestui porumbel, şi să recunoşti figura acestui sacrament?

Te mai îndoieşti încă? Iată, Tatăl îţi proclamă cu claritate în Evanghelie, spunând: Acesta este Fiul meu cel iubit, în care mi-am găsit mulţumirea (Mt 3,17). Proclamă şi Fiul, deasupra căruia Duhul Sfânt s-a arătat în chip de porumbel. Proclamă şi Duhul Sfânt, care a coborât sub formă de porumbel. Şi David a proclamat: Glasul Domnului este peste ape; Dumnezeul slavei tună; Domnul este peste ape întinse (Ps 28[29],3). Însăşi Scriptura îţi atestă că, la rugăciunile lui Ghedeon, a coborât foc din cer, iar la cele ale lui Ilie, a fost trimis focul care a consacrat jertfa.

Nu privi la meritele personale ale preoţilor, ci la ministeriul lor. Dacă priveşti la merite, aşa cum îl consideri pe Ilie, la fel să priveşti la meritele lui Petru şi ale lui Paul, care ne-au transmis această taină primită de la Domnul Isus. Acelora le era trimis un foc vizibil ca să creadă, însă în noi, cei care credem, acţionează un foc invizibil; pentru aceia era o figură, pentru noi însă este un avertisment. Cred deci că Domnul Isus este acolo, invocat de rugăciunile preoţilor, el, care a spus: Unde vor fi doi sau trei adunaţi, acolo sunt şi eu (cf. Mt 18,20). Cu atât mai mult, acolo unde este Biserica, acolo unde sunt tainele, va binevoi el să ne dăruiască prezenţa sa.

Ai coborât, aşadar, în baptisteriu. Aminteşte-ţi ce ai răspuns: că tu crezi în Tatăl, că tu crezi în Fiul, că tu crezi în Duhul Sfânt. Nu ai spus: Cred într-unul mai mare, într-unul mai mic, într-unul care este ultimul. Dar, prin angajamentul cuvântului tău, te-ai obligat să crezi în Fiul aşa cum crezi în Tatăl, să crezi în Duhul Sfânt aşa cum crezi în Fiul, cu această singură diferenţă, pe care tu o mărturiseşti, că trebuie să crezi în crucea unui singur Domn Isus.

Lasati un raspuns