Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Euharistia pentru neofiţi

Din tratatul Despre sacramente, de sfântul Ambroziu, episcop
(Nr. 43.47-49: SCh 25 bis, 178-180.182)

Poporul purificat şi îmbogăţit apoi cu semnele distinctive ale creştinului înaintează spre altarul lui Cristos, spunând: Voi merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei şi veseliei mele (Ps 42[43],4). Căci, după ce a depus rămăşiţele vechiului păcat şi a fost întinerit ca vulturul (cf. Ps 102[103],5), el se grăbeşte să se apropie de acel ospăţ ceresc. Vine, aşadar, şi, văzând sfântul altar împodobit, exclamă: Tu pregăteşti masă pentru mine (Ps 22[23],5). Pe acest popor îl face David să vorbească, atunci când spune: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic; el mă paşte pe păşuni verzi, mă conduce la ape de odihnă. Şi mai departe: Chiar dacă ar fi să umblu prin valea întunecată a morţii, nu mă tem de nici un rău, căci tu eşti cu mine, toiagul şi nuiaua ta mă mângâie. Tu pregăteşti masă pentru mine în faţa duşmanilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu e plin de se revarsă (Ps 22[23],1-5).

Este minunat faptul că Dumnezeu a făcut să cadă mană pentru părinţi şi că ei s-au hrănit zilnic cu acest aliment coborât din cer. De aceea, s-a spus: Omul a mâncat pâinea îngerilor (Ps 77[78],25). Şi totuşi, cei care au mâncat pâinea aceea au murit cu toţii în pustiu; în schimb, acest aliment pe care-l primeşti tu, această pâine vie care s-a coborât din cer (In 6,51), dăruieşte substanţa vieţii veşnice, şi cel care mănâncă din ea nu va muri în veci (In 11,26), pentru că este trupul lui Cristos.

Vezi acum ce este mai de preţ: pâinea îngerilor sau trupul lui Cristos, care este, fără îndoială, trupul care dă viaţa? Mana aceea venea din cer, acest trup este deasupra cerului. Aceea era din cer, acesta este al Stăpânului cerurilor. Aceea, dacă era păstrată pentru ziua următoare, se strica; acesta este străin de orice stricăciune. Cine îl va primi cu respect nu va putea cunoaşte stricăciunea. Pentru evrei, a ţâşnit apă din stâncă; pentru tine, sânge din Cristos. Pe aceia, apa i-a săturat pentru un moment; pe tine însă sângele te spală pentru totdeauna. Iudeul bea şi îi este sete; ţie însă, când vei bea, nu va mai putea să-ţi fie sete. Acel eveniment era o figură, acesta este adevărul.

Dacă ceea ce tu admiri este o umbră, cu cât mai mare este realitatea a cărei umbră o admiri! Ascultă: era umbră ceea ce li s-a întâmplat părinţilor noştri: Ei beau din piatra spirituală care îi urma, iar piatra era Cristos. Totuşi, cei mai mulţi dintre ei nu au fost pe placul lui Dumnezeu, de aceea, au pierit în pustiu. De fapt, acestea au devenit pentru noi exemple (1Cor 10,4-6). Ştii acum ceea ce este mai de preţ: este mai bună lumina decât umbra, adevărul decât figura, trupul Creatorului decât mana din cer.

Lasati un raspuns