Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Îl aveţi în voi înşivă pe Cristos

Din Scrisoarea către magnezieni a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir
(Nr. 10, 1-15: Funk 1, 199-203)

Să nu fim, aşadar, nesimţitori faţă de bunătatea lui Cristos. Căci dacă ne-ar face nouă după faptele noastre, n-am mai fi. De aceea, fiind ucenici ai lui, să învăţăm a trăi potrivit creştinismului. Cel care se numeşte cu alt nume decât acesta nu este al lui Dumnezeu. Îndepărtaţi deci aluatul cel rău, cel învechit, cel înăcrit, şi prefaceţi-vă în aluat nou, care este Isus Cristos. Săraţi-vă cu el, ca să nu se strice cineva dintre voi, pentru că după miros vă veţi vădi. Este o nebunie să vorbeşti despre Cristos Isus şi să trăieşti ca iudeii. Căci nu creştinismul a crezut în iudaism, ci iudaismul în creştinism, în care s-au adunat toţi care au crezut în Dumnezeu.

Iar acestea vi le scriu, iubiţii mei, nu pentru că am aflat că unii dintre voi sunt aşa, ci, ca unul mai mic decât voi, vreau să vă feresc să nu cădeţi în undiţele slavei deşarte, ci să fiţi încredinţaţi de naşterea, de pătimirea şi de învierea care au fost pe timpul guvernării lui Pilat din Pont. Toate acestea au fost cu adevărat şi sigur săvârşite de Isus Cristos, speranţa noastră, de care nimeni dintre voi să nu se îndepărteze.

M-aş bucura de voi în toate, dacă aş fi vrednic; dar deşi sunt legat, totuşi, nu sunt ceva faţă de unul dintre voi cei dezlegaţi. Ştiu că nu vă lăudaţi, căci îl aveţi în voi înşivă pe Isus Cristos. Dar, mai bine spus, când vă laud, ştiu că vă ruşinaţi, după cum este scris: Cel drept devine propriul său acuzator (cf. Prov 18,17).

Străduiţi-vă să fiţi tari în învăţăturile Domnului şi ale apostolilor, pentru ca în toate câte faceţi să sporiţi (cf. Ps 1,3) cu trupul şi cu duhul, în credinţă şi în dragoste, în Fiul şi în Tatăl şi în Duhul, la început şi la sfârşit, împreună cu vrednicul vostru episcop şi cu cununa cea vrednică şi duhovnicească a preoţilor şi cu diaconii cei plăcuţi lui Dumnezeu. Supuneţi-vă episcopului şi unii altora, după cum Isus Cristos s-a supus după trup Tatălui, iar apostolii lui Cristos, Tatălui şi Duhului, ca să fie unire trupească şi sufletească.

Ştiind că sunteţi plini de Dumnezeu, v-am sfătuit pe scurt. Aduceţi-vă aminte de mine în rugăciunile voastre, ca să am parte de Dumnezeu. Amintiţi şi Biserica ce este în Siria (după numele căreia nu sunt vrednic să fiu numit, căci am nevoie de rugăciunea voastră unită în Dumnezeu şi de iubirea voastră), ca Biserica din Siria să fie învrednicită a fi acoperită cu roua Bisericii voastre.

Din Smirna, de unde vă şi scriu, vă îmbrăţişează efesenii; ei au venit ca şi voi spre slava lui Dumnezeu şi m-au încurajat în toate, împreună cu Policarp, episcopul smirnenilor. Vă îmbrăţişează şi celelalte Biserici în cinstea lui Isus Cristos. Fiţi sănătoşi în unirea lui Dumnezeu, având duhul nedespărţit, care este Isus Cristos.

Lasati un raspuns