Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Arhanghelul Gabriel

Numele Gabriel pare a fi compus din cuvintele ebraice : om şi : Dumnezeu. Înseamnă deci sau .

Practic, toate misiunile şi manifestările acestui Arhanghel sunt strâns corelate cu venirea lui Mesia. Cea mai precisă profeţie cu privire la timpurile venirii lui Hristos a fost cea a Sfântului Gabriel, prin profetul Daniel.

Imediat înainte de venirea lui Hristos, Arhanghelul Gabriel a apărut în templul din Ierusalim, anunţându-i lui Zaharia naşterea fiului său, Ioan Botezătorul, precursorul lui Hristos: “Şi îngerul, răspunzând, i-a zis: Eu sunt Gavriil, cel ce stă înaintea lui Dumnezeu. Şi am fost trimis să grăiesc către tine şi să-ţi binevestesc acestea.” [Luca 1:19]Cel mai important şi de departe cel mai bun mesaj transmis de la începutul timpurilor de către un Înger, a fost cel al Arhanghelului Gabriel către Fecioara Maria, anunţându-i Încarnarea Cuvântului lui Dumnezeu şi naşterea lui Hristos, Salvatorul omenirii. Simplitatea şi măreţia cerească a acestui mesaj, după cum ne-a transmis ea – singurul martor al veştii celei bune a lui Gabriel, trebuie înţeleasă bine pentru a aprecia misiunea sublimă şi delicată a lui Gabriel în lucrarea sa de răscumpărare a oamenilor.

Este prima dată când un prinţ al paradisului salută un copil pământean al Domnului, o tânără femeie, cu respectul şi consideraţia pe care un prinţ le-ar arăta Reginei sale. Manifestarea acestui Înger pe pământ a marcat zorii unui noi ere, începutul unui nou legământ, împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu, poporului Său: “a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret, către o fecioară logodită cu un bărbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria.” Luca [1:26]

Înţelepciunea divină, tactul, abilitatea lui Gabriel sunt clar manifestate în conversaţia sa cu Fecioara Maria: “Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine.” [Luca 1:28] Gabriel trebuia să copleşească reacţia de surprindere a Mariei datorată atât apariţiei sale cât şi “manierei sale de salut.” El trebuia să-i pregătească mintea pură pentru ideea maternităţii şi să-i obţină consimţământul de a deveni mama Fiului lui Dumnezeu. Gabriel şi-a îndeplinit cu succes aceasta sarcină: “Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.” El îi spune pe nume pentru a-i inspira încredere şi a-i dovedi afecţiune şi grijă în acele momente. Nemaipomenitul mesaj îi este prezentat ca o decizie a lui Dumnezeu, ceva predestinat a se manifesta, prezis de secole de profeţi şi anunţat acum ei ca un eveniment iminent, dependent de consimţământul ei: “Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus. Acesta va fi mare şi Fiul Celui Preaînalt se va chema şi Domnul Dumnezeu Îi va da Lui tronul lui David, părintele Său. Şi va împărăţi peste casa lui Iacov în veci şi împărăţia Lui nu va avea sfârşit.” [Luca 1:30-33] Din aceste cuvinte ale Îngerului, Mariei îi apare foarte clar că fiul ei va fi promisul Mesia, Fiul lui David. Dar ea nu ştia cum să împace legământul virginităţii sale cu promisa maternitate, de aici şi întrebarea ei: “Şi a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu ştiu de bărbat?” Răspunsul lui Gabriel ne indică faptul că Dumnezeu îi respecta legământul de virginitate şi o va face pe ea mamă fără ajutorul unui bărbat, într-un mod unic şi miraculos: “Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.” [Luca 1:34-35]

Ca un ultim cuvânt de încurajarea şi, în acelaşi timp, o foarte plăcută informaţie, Arhanghelul îi spune Mariei despre vara ei mai în vârstă care fusese stearpă şi acum era deja însărcinată în şase luni. Acest argument final i-a fost oferit ca să înţeleagă “Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă.” [Luca 1:37]

Maria, în continuare plină de o profundă umilinţă, răspunde: “Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” [Luca 1:38] Acest răspuns a reprezentat consimţământul Mariei, aşteptat atât în cer cât şi pe pământ. Arhanghelul Gabriel a plecat de la Maria pentru a aduce vestea cea bună tuturor Îngerilor, despre Încarnarea Cuvântului Divin.

Este foarte probabil ca lui Gabriel, Arhanghelul Bunei Vestiri, să i se fi încredinţat Sfânta Familie din Nazaret. El a fost probabil Îngerul care a adus “vestea cea bună” păstorilor “care îşi vegheau la ceas de noapte turmele”, în noaptea în care Cristos a fost născut de Fecioara Maria în Betleem. Observăm, cu această ocazie, aceeaşi teamă şi surpriză, ca în cazul Mesajului lui Gabriel către Fecioara Maria: “Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David.” Cine putea fi mesagerul unor asemenea veşti bune, dacă nu cel care le-a promis prin profetul Daniel şi a anunţat-o pe Maria, Gabriel Arhanghelul? În timp ce transmitea acest mesaj plin de bucurie, Arhanghelului i se alătură brusc o mulţime de locuitori cereşti, cântând pentru prima dată în această vale a plângerii, cântarea Sionului celest. Era normal ca Arhanghelul Eliberării să intoneze această cântare pentru eliberarea oamenilor: “Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!”[Luca 2:10-14]

Însărcinările lui Gabriel faţă de Mesia nu se încheiau odată cu momentul naşterii sale. Gabriel a fost probabil Îngerul care “i-a apărut în vis lui Iosif,” întâi la Betleem, când l-a avertizat spunându-i: “Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod are să caute Pruncul ca să-L ucidă.” [Matei 2:13] După moartea lui Irod, Îngerul i-a apărut din nou lui Iosif în Egipt pentru a-i spune să ducă mama şi copilul înapoi în ţara lui Israel.

Gabriel care este “puterea lui Dumnezeu” este probabil Îngerul menţionat de Sfântul Luca, în povestirea sa despre agonia lui Cristos în grădin Ghetsimani: ” Iar un înger din cer s-a arătat Lui şi-L întărea.” [Luca 22.43] Era, la fel, normal ca Îngerul care a fost martorul agoniei Salvatorului lumii şi care i-a anunţat sosirea atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, să fie de asemenea primul care să anunţe lumii Reînvierea Sa, triumful său asupra păcatului şi morţii, în dimineaţa Paştelui: “Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei.” [Matei 28:2]

Este foarte probabil că la Arhanghelul Gabriel face referire Sfântul Paul când vorbeşte de a doua venire a lui Hristos, la sfârşitul lumii, când lupta Sfântului Mihail se va sfârşi şi când toate căile de atac ale Sfântului Rafael nu mai sunt necesare. Se pare că dintre cei trei Arhangheli cunoscuţi, Sfântul Gabriel este cel care cu o voce puternică va chema la viaţă şi la judecată morţii: “Căci aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiţi, Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi.” [I Tesalonicieni 4:15-16] Vocea Arhanghelului şi trâmbiţa lui Dumnezeu par a fi acelaşi lucru, cu scopul de a transmite comanda divină morţilor pentru a reveni la viaţă, prin puterea Atotputernicului Dumnezeu. Reînvierea “celor morţi întru Hristos” este recolta, fructele Eliberării. Gabriel, care l-a ajutat pe om în timpul lungii sale vieţi pe pământ, l-a pregătit pentru Eliberarea adusă de Mesia, pare a fi primul dintre Îngeri care au fost trimişi să adune această recoltă din cele patru colţuri ale pământului.

http://www.misterele.ingerilor.ro/mod_articole-38-141-ro-Arhanghelul-Gabriel

Lasati un raspuns