Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului

adunarea_180In ianuarie, în Catedrala Episcopală ,,Sf. Treime” din Baia Mare a avut loc Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, prezidată de Î.P.S. Arhiepiscop Justinian. Adunarea a fost precedată de săvârşirea Sfintei Liturghii şi slujba Te-Deumului de către P.S. Iustin Sigheteanul.
Aşa cum a spus P.S. Iustin după Sfânta Liturghie din 25 ianuarie, Adunarea Eparhială arată modul hotărâtor pe care-l au mirenii în viaţa Bisericii. Pentru că în Adunarea Eparhială, din cei 30 de membri, 20 sunt mireni.Lucrările anuale ale Adunării s-au desfăşurat în Sala ,,Episcop Dr. Vasile Stan” din incinta Catedralei Episcopale, şi au început cu un cuvânt de binecuvântare al ÎPS Justinian, Arhiepiscopul Maramureşului şi Sătmarului.

La întrunirea membrilor Adunării Eparhiale au fost prezentate: Raportul comisiei administrativ – bisericeşti; Contul de execuţiei bugetară pe anul 2013. Proiectul de buget pe anul 2014; Activitatea culturală pe anul 2013; Activitatea social-filantropică a clerului şi a ONG-urilor pe anul 2013; Activitatea sectorului Patrimoniu sacru şi Pictură bisericească pe anul 2013; Raportul sectorului teologic-educaţional pe anul 2013; Raportul corpului de inspecţie şi control pe anul 2013; Raportul sectorului canonico-juridic pe anul 2013; Viaţa monahală din Eparhie, pe anul 2013; Evenimentele deosebite din viaţa Eparhiei noastre în anul 2013.

Din rapoartele prezentate de consilierii şi inspectorii de resort, Biroul de Presă al Episcopiei a sintetizat următoarele:

„Episcopia Maramureşului şi Sătmarului, care cuprinde judeţele Maramureş şi Satu Mare, are un număr de 385 Parohii rurale şi 88 Parohii urbane, cu 23 de filii, deservite de 572 clerici, precum şi 38 de mănăstiri şi schituri. În anul 2013 au fost hirotoniţi întru preot şi diacon un număr de 16 clerici, 43 de preoţi şi diaconi au fost distinşi pentru activitatea lor, 2 protopopi şi 2 preoţi preoţi s-au retras prin pensionare, iar un număr de 9 clerici au fost sancţionaţi pentru abateri disciplinare. Aici, trebuie să-i mai adăugăm şi pe cei 18 preoţi caritativi, care activează în spitale, penitenciare sau instituţii ale Ministerului Administraţiei şi de Interne.

Pe cuprinsul Eparhiei noastre sunt, în prezent, un număr de 32 biserici şi mănăstiri în construcţie, Catedrala Episcopală, un sediu de Protopopiat şi se pictează un număr de 21 biserici. La 4 biserici monument istoric s-au finalizat lucrările de restaurare-consolidare sau de restaurare a picturii murale.

Din punctul de vedere al relaţiilor interconfesionale, atmosfera dintre Biserica Ortodoxă şi celelalte culte a fost una de normalitate, excepţie făcând relaţia cu cultul greco-catolic, datorită revendicărilor patrimoniale în instanţele judecătoreşti, cele mai multe neconforme cu realitatea.

În plan cultural, în Editura Episcopiei noastre s-au tipărit Calendarul bisericesc, în mai multe variante, 4 numere din revista „Graiul Bisericii Noastre”, revista „Ortodoxia maramureşeană” şi s-a continuat colaborarea cu Gazeta de Maramureş, la editarea suplimentului de Spiritualitate ortodoxă. De asemenea, consemnăm apariţia a unui număr de 8 cărţi şi broşuri în Editura eparhiei noastre sau în alte edituri.

Reuniunea Tinerilor Ortodocşi, desfăşurată în perioada 22-24 august 2013, a prilejuit o bună colaborare între diferite instituţii băimărene (Primăria Baia Mare, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Muzeul de Etnografie şi Artă Populară Maramureş, Ansamblul „Transilvania” şi Palatul Copiilor din Baia Mare) şi Episcopia noastră, dar şi un bun prilej de documentare şi socializare pentru cei 1200 de tineri participanţi.

Biroul pentru catehizarea tineretului şi-a continuat derularea proiectelor „Hristos împărtăşit copiilor”, desfăşurându-se cel de-al şaselea Congres Naţional.

S-au desfăşurat proiectele şi concursurile creştine „Alege Şcoala” şi „Bucuria de a fi creştin”, s-au organizat 5 tabere cu tineret, iar în lunile noiembrie-decembrie s-a semnat Protocolul „Şcoala şi Biserica” între parohii şi şcolile arondate.

De asemenea, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare este implicat în proiectul european „Comenius”, alături de participanţi din alte 6 ţări europene.

Anul 2013 a fost unul important din viaţa ierarhilor noştri. Î.P.S. Arhiepiscop Justinian a împlinit 40 de ani de slujire arhierească, iar P.S. Iustin Sigheteanul a fost distins cu titlul de „Cetăţean de Onoare” de către primăriile municipiilor Satu Mare şi Carei, precum şi de alte primării de pe cuprinsul Eparhiei noastre, iar la data de 8 februarie 2013 a fost distins de către autorităţile locale şi judeţene din Satu Mare cu titlul de „Omul Anului”.

La aniversări, mai amintim împlinirea a 10 ani de la târnosirea demisolului Catedralei Episcopale, 75 de ani de la construirea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, 90 de ani de la înfiinţarea Mănăstirii „Sf. Ana” – Rohia şi 20 de ani de vieţuire monahală la Mănăstirea Bârsana.

La propunerea P.S. Iustin Sigheteanul, Primăria municipiului Satu Mare a adoptat hotărârea ca Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena să devină patronii spirituali ai municipiului, iar mai multe biserici care au fost sfinţite sau pentru care s-a pus piatra de temelie au primit hramul Sfinţilor Împăraţi. De asemenea, s-au desfăşurat mai multe manifestări cultural-bisericeşti, dedicate Anului omagial al ”Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi Anului comemorativ „Părintele Dumitru Stăniloae”.

În plan social-filantropic, consemnăm faptul că în anul 2013, în urma colectelor organizate de Eparhia noastră (ex. Fondul Filantropia- 97.768 lei, Fondul Central Misionar- 88.586 lei şi colecta pentru sinistraţi- 66.247 lei) s-a adunat suma de 252.601 lei, beneficiind de sprijin financiar sau material un număr de aproximativ 4000 de persoane, la care se mai adaugă cele peste 72.000 de porţii de mâncare, oferite de asociaţii parohiale sau mănăstiri.

Mai amintim faptul că este în stadiu avansat de amenajare Centrul social – filantropic „Sf. Doctori Cosma şi Damian” din Baia Mare, str. Simion Bărnuţiu nr. 8, unde vor putea fi îngrijite un număr de 40 de persoane vârstnice.

În cadrul Eparhiei noastre funcţionează Departamentul de Teologie Ortodoxă din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, cu un număr de 160 de studenţi + 50 de masteranzi; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, cu un număr de 182 elevi; şi Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare, cu un număr de 497 de copii în ciclurile preşcolar, primar, gimnazial şi liceal.

La toate acestea, se mai adaugă slujbele de târnosire şi resfinţire de biserici săvârşite de ierarhii noştri, precum şi participarea la diferite manifestări cultural-religioase.

Mulţumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei noastre, ne îndreptăm preţuirea către preoţii, monahii şi credincioşii Bisericii noastre”.

La încheierea lucrărilor şi aprobării prin vot deschis de către membrii Adunării Eparhiale, a tuturor hotărârilor luate, P.S. Iustin Sigheteanul a conferit celor care şi-au încheiat cel de al doilea mandat următoarele distincţii şi diplome: domnilor Teodor Ardelean, Viorel Deghid şi Gheorghe Ciocan – ,,Crucea Voievodală Maramureşeană”, iar domnilor Mircea Man, Cordoş Dorel, Nicolae Bud, Mircea Leţiu, Nicolae Bura, Ioan Belbe, Cristian Anghel, Nicolae Pop – Diploma ,,Episcop Dr. Vasile Stan”.

http://www.gazetademaramures.ro/adunarea-eparhiala-a-episcopiei-ortodoxe-a-maramuresului-si-satmarului-14639

Lasati un raspuns