Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Realizări şi perspective în lucrarea social-filantropică a Arhiepiscopiei Bucureştilor

filantropie_BORÎn cursul anului trecut, Sectorul social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi-a diversificat şi îmbunătăţit calitatea serviciilor sociale, informează “Ziarul Lumina”. În acest an se are în vedere dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul parohiilor, mai ales în comunităţile locale unde există încă oportunităţi de organizare a unor centre sociale care nu au fost până în prezent valorificate.
Slujirea misionară a acestui sector se derulează prin intermediul mai multor instituţii precum Fundaţia „Bucuria Ajutorului”, Asociaţia „Diaconia”, Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia”, Cantina socială „Casa Barnabas”, Centrul de informare şi consiliere al Centrului eparhial şi Căminul de bătrâni Pasărea, dar şi la nivelul unităţilor de cult. „Prin intermediul Fundaţiei «Bucuria Ajutorului», în luna februarie a anului 2013, Centrul de îngrijiri paliative «Sfântul Nectarie» al fundaţiei a fost autorizat de către Ministerul Sănătăţii ca unitate de spitalizare continuă pentru pacienţi cu afecţiuni oncologice în stadiu terminal, a fost încheiat contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceşti cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti şi a fost încheiată o convenţie de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 în vederea acordării de îngrijiri paliative persoanelor care necesită acest tip de asistenţă medicală aflate în evidenţele instituţiei respective. De asemenea, a fost înfiinţat Centrul de zi pentru copii «Sfântul Stelian» al Fundaţiei «Bucuria Ajutorului» – filiala Urlaţi, care are rolul de a preveni riscul de excluziune socială a copiilor aflaţi în dificultate prin oferirea de servicii sociale, educaţionale şi psihologice, un punct de lucru al Fundaţiei «Bucuria Ajutorului» – filiala Urlaţi la Parohia Cioranii de Jos II prevăzut cu un centru de găzduire pentru mame şi copii, victime ale violenţei domestice, cu o capacitate de 8 locuri”, a precizat arhid. Ionuţ Viorel Iordăchescu, consilier eparhial al Sectorului social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Calitatea serviciilor sociale s-a diversificat şi prin intermediul activităţilor derulate de Asociaţia „Diaconia”, precum furnizarea prin Aşezământul „Justinian Marina” din Capitală de servicii sociale specializate pentru 17 mame şi 32 de copii victime ale violenţei domestice, în cadrul centrului de găzduire în regim de urgenţă; servicii socioeducaţionale cu caracter permanent pentru 40 de copii din cadrul centrului de zi. De asemenea, Asociaţia „Diaconia” a inaugurat în luna februarie a anului trecut la Câmpina o filială, anume Centrul de găzduire în regim de urgenţă „Sfântul Nicolae”, destinat a oferi persoanelor fără adăpost găzduire, asistenţă socială, moral-religioasă, psihologică şi juridică. Capacitatea acestui centru este de 20 de locuri.

În Capitală, servicii sociale mai sunt furnizate şi de Centrul de zi pentru copii „Sfânta Muceniţă Sofia”, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin care se previne abandonul şcolar şi se integrează educaţional 30 de copii proveniţi din familii aflate în dificultate. „La nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor funcţionează 15 cabinete medicale pe lângă unităţile de cult, în scopul oferirii de servicii medicale persoanelor defavorizate, şi primesc produse alimentare prin programul «Masa Bucuriei» 34 de unităţi de cult şi centre sociale, şi anume 10 cantine şi trapeze parohiale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, 13 trapeze parohiale din Ploieşti, judeţul Prahova, 3 cămine de bătrâni, 3 trapeze de mănăstiri, 5 centre sociale şi ONG-uri. Numărul persoanelor care au fost beneficiari indirecţi ai Programului Masa Bucuriei în Arhiepiscopia Bucureştilor este de 1.261, iar din fondurile de asistenţă socială «Filantropia» de la protoierii s-au acordat ajutoare financiare persoanelor aflate în dificultate în cuantum de 21.930 lei, în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate generate de problemele medicale. Totodată, în cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor îşi desfăşoară activitatea pastoral-misionară 129 de preoţi de caritate, care slujesc în 108 lăcaşuri de rugăciune, dintre care 40 sunt biserici şi 68 sunt capele construite sau amenajate în incinta unităţilor mai sus menţionate”, a mai spus arhid. Ionuţ Viorel Iordăchescu.

„Resursa umană este cea mai importantă resursă de care dispune Biserica”

Pentru acest an, Sectorul social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor îşi propune dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul parohiilor, mai ales în comunităţile locale unde există încă oportunităţi de organizare a unor centre sociale care nu au fost până în prezent valorificate. „Deşi la nivelul Centrului eparhial reţeaua de asistenţă socială s-a dezvoltat şi consolidat, în teritoriu, la nivelul unor protoierii este oportună înfiinţarea unor centre în cadrul parohiilor, care să răspundă unor nevoi reale de servicii sociale cu caracter primar şi specializate pentru diverse categorii de beneficiari. Începând cu anul 2014 ne propunem ameliorarea unor discrepanţe existente între protoierii în ceea ce priveşte ponderea serviciilor sociale. Dacă în sectoarele 2 şi 6 din Capitală, la nivelul parohiilor funcţionează un număr important de centre sociale, datorită şi unei bune conlucrări cu autorităţile locale, în sectoarele 1, 3 şi 5 nu funcţionează nici un centru social acreditat. De asemenea, în judeţul Ilfov şi în oraşul Ploieşti, nici o parohie nu este acreditată ca furnizor de servicii sociale. Prin urmare, în cadrul acestor protoierii, este nevoie de o implicare mai activă şi de o conştientizare a importanţei activităţii social-filantropice a preotului la parohie ca lucrare misionară în comunitate şi pentru comunitate. Faptul că unele centre sociale au fost organizate în comunităţi sărace de către preoţi cu zel misionar întăreşte convingerea că, în contextul crizei economice şi al lipsei resurselor materiale, resursa umană este cea mai importantă resursă de care dispune Biserica în lucrarea ei social-filantropică”, explică coordonatorul Sectorului social-filantropic şi misionar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Sursa: basilica.ro

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=12346:realizri-i-perspective-in-lucrarea-social-filantropic-a-arhiepiscopiei-bucuretilor&catid=49:cultura–culte&Itemid=74

Lasati un raspuns