Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Astăzi este miercuri, 21 ianuarie 2015

21-180Astăzi în calendarul latin:

Sf. Agneza, fc. m. **
Liturghie proprie, prefaţă pentru sfinţi
Lecturi: Evr 7,1-3.15-17; Ps 109; Mc 3,1-6

Astăzi în calendarul bizantin:

Cuv. Maxim Mărturisitorul (+662); Sf. m. Neofit (+309); [Sf. m. Agneza (sec. IV)].
Lecturi: Iac 3,11-4,6 Mc 11,22-26

PERICOPELE EVANGHELICE

După calendarul latin (Mc 3,1-6)

A intrat din nou în sinagogă. Acolo era un om care avea mâna paralizată. Şi îl urmăreau dacă îl va vindeca în zi de sâmbătă ca să-l poată acuza. El i-a spus omului cu mâna înţepenită: “Ridică-te în mijloc!” Apoi le-a spus: “Este permis sâmbăta să faci bine sau să faci rău, să salvezi o viaţă sau să o pierzi?” Dar ei tăceau. Atunci, privindu-i cu mânie de jur împrejur, întristat din cauza împietririi inimii lor, i-a spus omului: “Întinde-ţi mâna!” El a întins-o şi mâna lui s-a vindecat. Fariseii au ieşit îndată şi au ţinut sfat cu irodienii împotriva lui ca să-l dea la moarte.

După calendarul bizantin (Mc 11,22-26)

Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea. Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre.

Lasati un raspuns