Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Astăzi este miercuri, 4 februarie 2015

calendarAstăzi în calendarul latin:
Sf. Gilbert, pr.
Liturghie la alegere, prefaţă comună
Lecturi: Evr 12,4-7.11-15; Ps 102; Mc 6,1-6
Astăzi în calendarul bizantin:
Cuv. Isidor Pelusiotul (+449). Harţi.
Lecturi: 2Pt 3,1-18 Mc 13,24-31

Astăzi în istorie:
A fost hirotonit preot Vasile Hossu, fost Episcop al Eparhiei greco-catolice de Oradea. (acum 70 ani)
PERICOPELE EVANGHELICE
După calendarul latin (Mc 6,1-6)

Apoi a ieşit de acolo şi a venit în locul lui natal, iar discipolii îl urmau. Fiind sâmbătă, a început să înveţe în sinagogă şi mulţi dintre cei care îl ascultau se mirau, spunând: “De unde are el toate acestea? Şi ce este această înţelepciune care i s-a dat şi aceste fapte minunate care se fac prin mâinile lui? Nu este oare acesta lemnarul, fiul Mariei, fratele lui Iacob, al lui Ioses, al lui Iuda şi Simon? Şi surorile lui nu sunt oare aici, la noi?” Şi erau scandalizaţi de el. Dar Isus le-a zis: “Un profet nu este dispreţuit decât în patria lui, printre rudele sale şi în casa lui”. Şi nu a putut face acolo nici o minune, decât doar şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat. Şi se mira de necredinţa lor. Misiunea apostolilor (Mt 10,1.5-15; Lc 9,1-6) Apoi, cutreiera satele din jur învăţând.

După calendarul bizantin (Mc 13,24-31)

Ci în acele zile, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei. Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă. Şi atunci El va trimite pe îngeri şi va aduna pe aleşii Săi din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape. Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că El este aproape, lângă uşi. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Lasati un raspuns