Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor

iisus-tace-in-fata-lui-PilatBinecuvântat să fie Numele Domnului, căci atât de multe sfaturi şi conferinţe,

şi planuri, şi hotărâri puternice şi rele,

ale multor neamuri,

a răsturnat El!

Multe sfaturi, chiar şi ale celor mai puternice neamuri, a răsturnat Dumnezeu în scurta istorie a omului pe pământ.

Câte sfaturi „bine puse la punct“ a zădărnicit Domnul chiar în ultima clipă,

dacă ceea ce urmăreau acestea era rău!

Printr-un mic amănunt, neprevăzut de ei, dar cunoscut lui Dumnezeu, totul a fost răsturnat…

Câte măsuri nedrepte, puse la cale în cel mai viclean mod,

ţesute cu abilitate şi urzite cu o blestemată pricepere,

Dumnezeu le-a zădărnicit, întorcându-le chiar împotriva celor ce le urziseră!…

Căci El veghează atent asupra tuturor oamenilor,

ca să izbăvească pe cei credincioşi nevinovaţi din orice curse.

Şi ca să intervină, răsturnând mai devreme sau mai târziu

toate sfaturile celor răi,

ori schimbând rezultatul lor,

ori pe sfătuitorii blestemaţi.

Iată cum a răsturnat Domnul sfatul lui Haman (Estera 6, 7-11).

Cum a răsturnat sfatul lui Saul (1 Sam. 19, 10),

planul lui Absalom (2 Sam. cap. 17 şi 18).

Şi al lui Belşaţar (Dan. 5, 1-31).

Şi al haldeilor (Dan. 3, 8-30).

Şi al uneltitorilor împotriva Sf. Apostol Pavel (Fapte 23, 12-35 sau 24, 1-23).

Cum a răsturnat Domnul sfaturile filistenilor,

ale Babilonului,

ale romanilor,

ale atâtor alte neamuri…,

planurile de asuprire şi de răzbunare,

de nimicire şi de nedreptate, ale atâtor conducători de popoare, mai vechi sau mai noi…

Cu ce gând au început mulţi conducători de popoare războaiele lor. Şi chiar ultimele războaie! —

Şi iată cum s-au răsturnat şi sfaturile şi scaunele lor sub ruinele pe care le-au făcut

şi care i-au îngropat pe ei înşişi pe vecii vecilor

în blestemul neamurilor pe care le-au sfătuit rău!

Dar cei neascultători şi necredincioşi nu vor să înveţe minte din păţania înaintaşilor lor,

ca împăratul Babilonului (Dan. 5, 20-24).

Nu învaţă până când mâna Domnului, pe Care tot nu încetează a-L mânia, se abate şi asupra fiecăruia,

scriindu-le osânda cumplită şi imediată.

Frate om, oricine ai fi tu

şi orice scaun ai ocupa în clipa scurtă a vieţii tale pe acest trecător pământ,

fii înţelept!

Teme-te de Dumnezeu şi de mâinile Lui (Evrei 10, 31)!

Teme-te de răsturnarea planurilor tale şi a scaunului tău

şi nu te îngâmfa împotriva voii lui Dumnezeu!

Nu sfătui împotriva celor nevinovaţi!

Nu lucra împotriva Cuvântului şi Numelui Său Sfânt

şi nu prigoni pe credincioşii Lui!

Nu uita cine ai fost şi ce vei fi în curând!

Nu uita istoria semenilor tăi şi nu uita ce au păţit alţii, care au fost înainte de tine şi mai mari ca tine!

Teme-te şi nu face nedreptate şi asuprire! Desfrânare şi tiranie. Crime şi nelegiuiri.

Căci va veni, mai grabnic de cum îţi închipui tu

şi cum nici nu-ţi închipui tu unde,

şi de la cine nici nu-ţi închipui, pieirea ta şi răsturnarea sfatului tău.

Teme-te de Acela Care te poate răsturna oricât de tare ai fi tu! (Luca 12, 5).

Teme-te de Dumnezeu, Care în fiecare zi răstoarnă şi ridică pe mulţi şi multe!

Lasati un raspuns