Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cele mai frumoase învăţături ale Bibliei despre iubire, cea care „nu cade niciodată“: „Dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte“

bibliaAtunci când vine vorba de iubire, Biblia oferă suficiente motive pentru un credincios să înţeleagă ce înseamnă sentimentele. Şi nu vorbim doar despre iubirea de părinţi sau soţ şi soţie, ci şi despre sacrificiile pe care le fac oamenii, iubirea pentru Dumnezeu sau pentru aproapele nostru.
Reporterii „Adevărul“ au discutat cu spiritualul Facultăţii de Teologie Ortodoxă de la Universitea Ovidius din Constanţa, preot doctor Mircea Cristian Pricop despre acest subiect.
Părintele constănţean îşi aduce aminte că a citit în studenţie una dintre scrisorile lui Emil Cioran către un teolog şi acolo era o sintagmă legată de Dumnezeul creştinilor.
„Gânditorul expunea mai întâi faptul că în orice religie cunoscută, cu excepţia credinţei în Hristos, zeităţile şi-au întemeiat cultul pe uzul forţei. Apoi întreba, cu candoarea specifică lui, ce fel de Dumnezeu Unic şi neobişnuit este Acesta al creştinilor, Care îşi delapidează de la început şi cu bună ştiinţă tot capitalul de cruzime, un Dumnezeu „de care mai nimeni nu se teme, nici nu-l respectă”, spune părintele Pricop.

El crede că iubirea este înţeleasă în Scriptură ca pe o jertfă totală a lui Dumnezeu faţă de creaţie, dar şi ca pe o înălţare totală a creaţiei spre El. Aceste două sacrificii, spune preotul constănţean sunt într-un dialog permanent al iubirii.
Preotul Mircea Cristian Pricop a selectat pentru Adevărul cele mai frumoase 20 de citate biblice. El ne-a mărturisit că acestea „vin în întâmpinarea celor care doresc să cunoască modul în care dragostea este descrisă în cărţile Sfintei Scripturi, dar oferă şi sprijin celor ce caută să-şi întărească viaţa în sfinţenia celui mai preţios dar al fiinţei noastre”.
1. Prin iubire şi credinţă se ispăşeşte păcatul şi prin frica de Dumnezeu te fereşti de rele. (Pildele lui Solomon 16, 6)
2. Ţi s-a arătat, omule, ceea ce este bun şi ceea ce Dumnezeu cere de la tine: dreptate, iubire şi milostivire şi cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău! (Miheia 6, 8)
3. Nu te teme a cerceta pe bolnavi că pentru aceste fapte vei câştiga iubirea. (Înţelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah, 7, 37)
4. Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: “Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere”. Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. (Romani 8, 35-37)
5. În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate (Romani 12, 10)
6. Nimănui cu nimic nu fiţi datori, decât cu iubirea unuia faţă de altul; că cel care iubeşte pe aproapele a împlinit legea (Romani 13, 8)
7. Cunoştinţa semeţeşte, iar iubirea zideşte (I Corinteni 8, 1)
8. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. (I Corinteni 13, 4-8)
9. Şi acum rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. (I Corinteni 13, 13)
10. Harul Domnului nostru Iisus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu Tatăl şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! (II Corinteni 13, 13)
11. Iar ţinta poruncii este dragostea din inimă curată, din cuget bun şi din credinţă nefăţarnică. (I Timotei 1, 5)
12. Vedeţi ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, şi suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaşte, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El. (I Ioan 3, 1)
13. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire (I Ioan 4,8)
14. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. (I Ioan 4, 18)
15. Dar mai presus de toate, ţineţi din răsputeri la dragostea dintre voi, pentru că dragostea acoperă mulţime de păcate. (I Petru 4, 8)
16. Păziţi-vă întru dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viaţă veşnică. (Iuda 1, 21)
17. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. (Ioan 13, 35)
18. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. (Ioan 14, 21)
19. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. (Ioan 15, 9-10)
20. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. (Ioan 15, 13)
http://adevarul.ro/locale/constanta/cele-mai-frumoase-20-citate-despre-iubire-biblie-explicate-preoti-descrisa-dragostea-scriptura-aproape-dumnezeu-credinta-1_551ebd36448e03c0fd2fbcc7/index.html

Lasati un raspuns