Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Horoscopul este o formă de întoarcere la păgânism

horoscope-180Pornind de la ghicitorie, se leagă indirect de astrologie, zodiac sau horoscop. Cu aceste lucruri se ocupau păgânii înainte de venirea lui Hristos. Așa au descoperit ei steaua de la Betleem, iar magii, inițial închinători la stele, s‑au închinat apoi adevăratului Dumnezeu, lui Iisus Hristos, părăsind vechile lor practici. Cu închinarea magilor zodiacul își încheie misiunea lui. Rostul zodiacului a fost acela de a‑L descoperi pe Împăratul, Profetul și Arhiereul Hristos. De aceea zodiacul apare în pictura bisericească, mai ales în scena Judecății de Apoi, dar în centru domină Iisus Hristos. Acest lucru se aseamănă cu pictarea filosofilor păgâni Socrate, Platon și Aristotel pe zidul exterior al Bisericii, dar fără aureolă, ca unii care prin filosofia lor au pregătit calea spre adevărata filosofie, adică spre înțelepciunea Mântuitorului Hristos descoperită nouă. Așa cum filosofii pictați pe biserici nu ne îndeamnă să ne întoarcem la gândirea lor, tot așa și zodiacul nu ne îndeamnă să ne întoarcem la astrologia păgână sau la horoscop.
Pentru același motiv, cărțile noastre de cult redau sinaxarul creștin și cu simbolurile zodiacale, nu spre cultivarea ghicitoriei, ci spre descoperirea adevăratului Dumnezeu, Care stăpâ­nește întregul cosmos. Fără Hristos zodiacul este un nonsens.
Astăzi există o tendință de a reînvia practicile astrologiei păgâne, de a cultiva interesul pentru astre, pentru zodiac sau horoscop, dar care nu ni‑L arată pe Hristos. Este o ispită modernă de care trebuie să ne ferim. Ghicitoria nu ajută la nimic. De altfel, adevăratul creștin cunoaște esența viitorului atunci când mărturisește în simbolul credin­ței că Hristos va veni să judece viii și morții, că așteaptă învierea morților și viața veșnică în Împărăția fără de sfârșit.

Lasati un raspuns