Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Ziua morților la Oncești pe Valea Izei

oncestiPentru unii a simboliza valorile complementare sau alternative ale unei
evoluții, lumina este pusă în relație cu întunericul. Lumina simbolizează
necontenit viața, mântuirea, fericirea date de Dumnezeu, care este El
Însuși lumină. Legea lui Dumnezeu este o lumină în calea oamenilor.
Messia aduce lumina. Mai mult, lumina lui Dumnezeu risipește
întunericul și cheamă oamenii spre lumină.
Iluminația pentru comuna Oncești, are loc vineri, înainte de sărbătoarea
Sf. Dumitru, fiind considerată de cãtre onceșteni aproape atât de
importantă ca Paștele sau Crăciunul.

Sufletele celor trecuți în eternitate
iau lumină din lumina lumânărilor și vin la întâlnire cu cei dragi.
Lumânarea simbolizează lumina. Simbolismul lumânării este legat de
acela al flăcării. Fitilul face să se topeascã ceara, și astfel, ceara ține de
foc: de aici, legătura cu spiritul și materia. Pregătirile pentru iluminație
se fac cu două, trei zile înainte, gardurile sunt săpate, se curăță crucile.
Vineri la ora 12.00, femeile vin în sintirim cu flori, lumânãri și cele
necesare pomenii și parastasului. Fie că e de mărimea modestă a unui
muncel sau cât o măgură, fie cã se înalță înspre cer ca o piramidă,
mormântul ne amintește de simbolul muntelui. Fiecare mormânt
reprezintă o replică modestă dată munților sacri, considerați rezervoare
ale vieții. Cum spuneam, simbolismul mormântului ne amintește de
bogatul simbolism al muntelui, ce ține de ideile de înălțime și de centru.
Fiind înalt, vertical, apropiat de cer, muntele se înscrie în simbolismul
transcendenței; în calitatea lui de centru al hierofaniilor atmosferice și al
multor teofanii, el se înscrie în simbolismul manifestării. Muntele este
astfel punctul de întâlnire dintre cer și pământ, sãlaș al zeilor și capăt al
ascensiunii omului. Privit de sus, el apare ca vârf al unei verticale, ca un
centru a lumii; privit de jos, de la orizont, el apare ca linie a unei
verticale, ca o axã a lumii, dar și ca o scară, ca un urcuș.
Între orele 12.00 – 14.00, mormintele sunt împodobite cu flori și
lumânări. Cei mai importanþi – membrii ai familiei poartă dialog cu
morții, deapănă amintiri, femeile să cântă (bocesc):

Ioi, mămucă și hăi ma,
Fă-ți cărare prin priboi
Și mai zină pă la noi
Fă-ți cărare printre nuci
Și mai zină pă la prunci.

Că noi cu drag te-așteptăm
Cu cină și cu lumină
Și cu dor de la inimă.

La ora 14.00 preotul, diacul și cârstnicul încep parastasele pe morminte.
Este nevoie de o sticlă de vin, ca simbol de nemurire și prin
generalizare, simbol a tuturor darurilor pe care Dumnezeu le-a adus
oamenilor, un colac, ca simbol al hranei spirituale, pâinea vieții cum îi
spunem lui Hristos din Euharistie, trei lumânări și lista cu morții
familiei, așezându-se în capul listei cel căruia i se face parastas.

După parastas, se pregãtește masa cu mâncăruri de post: ptiroște cu
hribe, pancove de post și vin. Cu cât este mai bogată masa, cu atât sunt
morții mai pomeniți. Convingerea este că morții văd tot ce oferi astăzi în numele lor.

După masă, li se oferă dulciuri copiilor și săracilor peste morminte sau
printre morminte. Când preotul încheie parastasele pentru familii, face
un parastas în fața capelei și o masă comună, pentru cei care au murit
nespovediți, și fără lumânare. Participă cât mai multe familii și din nou
se face pomană. În această zi se întorc în vatra străbună toți fiii satului,
pentru a-și comemora strămoșii. Strãbunul, strãmoșul, anticul sunt
cuvinte ce poartă învestitura sacrului, indiferent de obiectul sau
persoana la care se referă. Faptul cã ceva e strămoșesc, străvechi, ne
evocă deja un soi de legătură cu forțele supratemporale. Ceea ce e
străbun, străvechi și a existat odinioară influențează psihismul ca un
element stabilizator și ca o prezență a celuilalt tărâm, a lumii de dincolo.
Cimitirul este așezat pe o colinã și seara dacă privim din centrul satului,
cimitirul pare un orãșel în miniatură, de unde răzbat amintirile celor
plecați dintre noi. Fie-le țărâna ușoară și sufletele în Rai, unde toți sfinții și drepții se odihnesc!

Lasati un raspuns