Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

La împlinirea a 25 de ani de bunăviețuire și osârdie arhierească OMAGIU PĂRINTELUI ARHIEPISCOP JUSTINIAN CHIRA AL MARAMUREȘULUI ȘI SĂTMARULUI

iustinianCe „bine ne este să fim ca  fraţii împreună”! Cu Înalt Prea Sfinţitul Părinte Justinian, Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmaruluilui, înconjurat de sute de diaconi, preoţi, stareţe, monahi, monahii şi binecredincioşi, în comuniune cu PreaBunul Dumnezeu şi cu obştea încredinţată spre arhipăstorire. Dumnezeu ne îndeamnă să îndrăznim, căci Hristos a biruit lumea, iar Împărăţia lui Dumnezeu se ia cu multă osteneală!
„Pe cel ce vine la Mine nu-l voi da afară”. Îmi fac curaj cu acest verset. Chiar dacă nu am pregătire teologică – eu fiind inginer, și încă unul specialist în agricultură, subliniez cu mândrie asta, și fără a mă crampona de vremelnice demnități politice și administrative! – susțin că trebuie, neapărat, să îndrăznim, slujitori sfințiți și mireni, la medicamentul cel de Sus, care numai Sfânta Împărtăşanie este. Să ne apropiem curajoşi de Sfânta Biserică, să ne bucurăm de Sfintele Taine, în special de Taina Sfintei Spovedanii şi a Sfintei Împărtăşanii, să venim la Masa Stăpânului. Urmându-vă, Înalt Prea Sfințite Justinian – Arhiereul luptător și fără hodină – necondiționat și neîncetat. Am reținut dintr-un cuvânt de învățătură pe care l-ați dăruit mulțimii adunate să vă asculte, că a fi în comuniune euharistică înseamnă să-L avem pe Iisus Hristos cu noi, printre noi și în noi, ca pe cel mai bun Prieten.
Înalt Prea Sfințite Părinte Arhiepiscop Justinian, este întâia dată când cutez a vă scrie direct, în forma aceasta. Umilul și smeritul meu cuvânt nu încape, nici pe departe, tot ceea ce cred și simt. Dar momentul este de mare și cerească însemnătate, iar tăcerea ar fi impardonabilă. De neiertat! Un sfert de veac de la întronizarea Înalt Prea Sfinției Voastre în fruntea reînființatei, istoricei noastre Episcopii, este un moment de referință. Definitoriu! Data de 19 noiembrie 1990 rămâne încrustată cu slove de foc sufletesc în Cartea de Aur a Istoriei. Atunci ați fost așezat înaintea turmei dreptcredincioase, la altarul Sfintei Biserici din acest „colț de rai”. Mândria mea – referindu-mă la credința strămoșească și la vatra sătească natală – este că sunt groșean! Adică din Groși. Din Groșii de „deasupra” Băii Mari. De acolo de unde se aude tânguirea clopotelor Viteazului Mihai, cel dintâi unificator de neam și țară! De la Habra! Mănăstire pe care ați rectitorit-o în timpuri noi și pe coordonate adecvate vremilor moderne, în frumusețea acestei lumi văzute.
Truda în propovăduirea Sfintei Evanghelii, pe tărâm pastoral, cultural-misionar şi administrativ, a făcut ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Naționale Române, sub preşedinţia Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel, să vă ridice, în anul 2009, ziua sfântă 13 decembrie, la treapta de Arhiepiscop.
Cu smerenia țăranului groșean, român binecredincios, cu grija Postului care deschide prăznuirea Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi cu bucuria nemăsurată a aniversării celor 25 de ani de arhierie și de bunăvieţuire a Înalt prea Sfinției Voastre, vă adresez cele mai respectuoase urări de sănătate și tihnă sufletească, de împliniri duhovnicești și ani mulți.
Părinte Arhiepiscop JUSTINIAN, cler şi popor dreptmăritor (cum vă place să spuneți) îi mulţumim PreaBunului Dumnezeu pentru darurile Sale cele bogate, rugându-L să ne binecuvânteze în continuare prin persoana şi lucrarea Arhiereului Său. Care sunteți  Înalt Prea Sfinția Voastră. Arhiepiscopul rânduit nouă cu dărnicie în această vatră religioasă, culturală, spirituală, harnică, harică şi socială din „Nordul unde se atârnă harta în cui”, din Maramureșul patriarhal, leagăn al eternului rural, veșnicie despre care Blaga spunea că s-a născut aici. Vă mulţumim pentru comuniunea euharistică istorică, ortodoxă şi românească. Cu acestea au biruit moşii şi strămoşii noştri în Biserica slavei lui Dumnezeu. Să vă îngrijiți de sănătatea sufletească şi trupească. Domnul să vă binecuvânteze! La mulți, spornici, rodnici și luminați ani!

Lasati un raspuns