Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Cuvântul de învăţătură al Părintelui Arsenie Boca: Din capitolul Cele şapte surle, subcapitolul Judecata milostivă

arsenie-boca-i-180Astăzi un citat din capitolul Cele şapte surle, subcapitolul Judecata milostivă, selctat de dna. Irina Popescu, Coordonator al Fundaţiei Creştine Părintele Arsenie Boca.
“De obicei oamenii nu se întorc la Dumnezeu decât atunci când dau de primejdii, adică atunci când îi ajunge dreptatea dumnezeiască din urmă şi trebuie să dea seama de ce au facut. Nu e rău să te întorci la Dumnezeu nici chiar atunci, în ceasul al unsprezecelea; însă ar fi cu mult mai bine să vii, de bună voie, la rosturile tale veşnice, şi nu tras de mânecă sau pălit cu prăjina din urmă. Dacă am fi noi mai simţiţi, am vedea că Dumnezeu, preamilostivul, ne îmbie cu iubire, încă din dimineaţa vieţii, Taina Sfântă a pocăinţei, ca să nu ajungem către seara vieţii aşa de îmblăţiţi de rele.

Taina pocăinţei este judecata milostivă, ce o face Dumnezeu cu noi păcătoşii, când mergem noi, de bună voie, şi ne mărturisim greşelile.

Preoţii poartă preoţia lui Hristos; prin iertarea lor, Dumnezeu te iartă, prin graiul lor, Dumnezeu îţi vorbeşte. Prin ei, Dumnezeu te cheamă, oricât ai fi de păcătos.

Mare este Taina pocăinţei, nu numai fiindcă te face din rău, bun, din vrăjmaş al lui Dumnezeu, prieten al Lui, ci şi pentru că un lucru aşa de mare e acoperit cu chip smerit. Mila cea fără de margini a Tatălui, ca să scape pe fiii Săi de judecata cea aspră, a dreptăţii după fapte, le trimite, coborând din ceruri, pe Fiul Său cel Unul Născut, să le facă o judecată milostivă şi fără nicio înfricoşare, şi iarăşi să-i împace cu Sine.”

Sursa: Ieromonah Arsenie Boca, “Cărarea Împărăţiei”, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2006, p. 114.

http://www.rgnpress.ro/rgn_14/index.php?option=com_content&view=article&id=20494:cuvantul-de-invtur-al-printelui-arsenie-boca-din-capitolul-cele-apte-surle-subcapitolul-judecata-milostiv-&catid=49:cultura–culte&Itemid=74

Lasati un raspuns