Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Consiliul Județean acordă asistență Parohiei Ortodoxe Costeni pentru obținerea unei finanțări în vederea restaurarării Bisericii de lemn ”Sfântul Nicolae”

Printr-o adresă emisă de Consiliul Județean Maramureș, la sfârșitul lunii mai 2020, deținătorii de monumente istorice au fost informați despre liniile de finanțare privind restaurarea patrimoniului cultural imobil.
La finalul lunii iunie 2020, Parohia Ortodoxă Română Costeni a solicitat sprijin și asistență de specialitate în vederea pregătirii dosarului de înscriere la apelul de proiecte lansat de Institutul Național al Patrimoniului. Consiliul Județean Maramureș a comunicat imediat Parohiei Ortodoxe Costeni decizia de a-i acorda asistență prin personalul de specialitate din cadrul Direcției Arhitect Șef, atât în faza de depunere a cererii de finanțare cât și ulterior, în fazele de implementare și mediatizare. Parohia Costeni și-a exprimat dorința de a încheia un parteneriat cu administrația județeană în vederea dobândirii eligibilității cererii de finanțare depuse la Institutul Național al Patrimoniului (INP), prin prezentarea experienței similare a partenerului. În acest sens, arhitectul-șef al Județului Maramureș, George Lazăr a propus semnarea unui acord de parteneriat între Consilul Județean și Parohia Ortodoxă Costeni în vederea acordării de consultanță și asistență tehnică de specialitate pentru restaurarea/ consolidarea Bisericii de lemn ”Sfântul Nicolae” din Costeni – intervenții de urgență.
În raportul înaintat de către arhitectul-șef s-a făcut și mențiunea că această biserică a fost devastată de furtuna din 17 septembrie 2017, fiind nevoie de intervenții de urgență în vederea salvgardării valorii patrimoniale a monumentului. Totodată, s-a făcut precizarea că acest acord de parteneriat nu angajează financiar Consiliul Județean Maramureș și că este o condiție esențială în vederea dobândirii eligibilității cererii de finanțare aferente proiectului de restaurare depus la Institutul Național al Patrimoniului. Direcția Arhitect-șef va acorda asistență pe Apelul de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (sesiunea mai – iulie 2020) deschis de INP, dar și consultanță tehnică pe perioada execuției lucrărilor de restaurare/consolidare a bisericii de lemn din Costeni. Totodată, proiectul va fi promovat la nivelul Județului Maramureș.

Comments are closed.