Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Archive for May, 2023

Nume și titluri ale Bibliei

Wednesday, May 24th, 2023

Biblia este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent de vârstă, de religie, de pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre viaţă şi indiferent dacă o citeşte ca un act de cultură general, ca o călăuză (ca un îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de apropiere faţă de Dumnezeu. Orice persoană cerebrală […]

Ce spune Biblia despre scrierea corectă

Sunday, May 21st, 2023

„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.” (Vezi Biblia, Luca 16:17 şi Matei 5:18) Frecvent se constată cazuri de scriere incorectă, în […]

Profeție, prorocire, prevestire, prezicere

Friday, May 19th, 2023

Noțiunea de „profeție” se referă, în sens general, la ceea ce profețește cineva, folosită și cu sensul de „prorocire”, de „prevestire”, de „prezicere”. În cele ce urmează se prezintă sensul și conținutul noțiunii „profeție”, cu sinonimele sale „prorocire”, „prevestire” și „prezicere”, conform cu relatările din Biblie, din 2 Petru 1.21, Romani 12:6 și din 1 […]

Greşelile din orice Biblie, care redau greşit „Cuvântul lui Dumnezeu”, sunt o blasfemie

Wednesday, May 17th, 2023

Valoarea omului implicat în transmiterea „Cuvântului care vine de la Dumnezeu” : „Dacă omul redă corect „Cuvântul care vine de la Dumnezeu” = 1. Dacă omul mai studiază şi înţelege corect Biblia = 10. Dacă omul mai trăieşte şi duhovniceşte = 100.„ Dacă omul mai este şi propovăduitor al lui Dumnezeu = 1000. Însă dacă […]

Despre bibliile satanice, care induc în eroare şi redau blasfemic „Cuvântul lui Dumnezeu”

Thursday, May 4th, 2023

„Greşelile dintr-o Biblie sunt o gravă abatere de la redarea corectă a «Cuvântului care vine de la Dumnezeu»”. (N. Grigorie Lăcriţa) Valoarea omului implicat în transmiterea „Cuvântului lui Dumnezeu” : „Dacă omul redă corect „Cuvântul lui Dumnezeu” = 1. Dacă omul mai studiază şi înţelege corect Biblia = 10. Dacă omul mai trăieşte şi duhovniceşte […]

Ștergerea de pe fața pământului a omului, de către Dumnezeu

Tuesday, May 2nd, 2023

Rezumat. Dumnezeu a zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut.” Și așa a făcut prin darea Potopului. În Biblie, cartea Geneza, capitolul 4, versetele 6 – 24, se spune (sublinierile și culorile îmi aparțin): „6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a […]