Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Despre bibliile satanice, care induc în eroare şi redau blasfemic „Cuvântul lui Dumnezeu”

„Greşelile dintr-o Biblie sunt o gravă abatere de la redarea corectă
a «Cuvântului care vine de la Dumnezeu»”. (N. Grigorie Lăcriţa)

Valoarea omului implicat în transmiterea „Cuvântului lui Dumnezeu” :
„Dacă omul redă corect „Cuvântul lui Dumnezeu” = 1.
Dacă omul mai studiază şi înţelege corect Biblia = 10.
Dacă omul mai trăieşte şi duhovniceşte = 100.
Dacă omul mai este şi propovăduitor al lui Dumnezeu = 1000.
Însă dacă omul redă greşit „Cuvântul lui Dumnezeu”, adică dacă dispare 1, rămân doar zerourile, rămâne cu 000, ceea ce înseamnă că «omul care redă greşit mesajul Divin este o nulitate», un ipocrit, un blasfemator, un individ care defăimează atât cele sfinte, cât şi sentimentele religioase. În timp ce matematica a demonstrat că „0 la orice putere este 0”, viaţa a demonstrat că «orice blasfemator ridicat la putere, sau la orice rang posibil, tot o nulitate rămâne !»” . (N. Grigorie Lăcriţa).

Cuprins:
1. Precizări preliminare.
2. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.
3. Unor indivizi satanici le-a încolţit în minte gândul luciferic de a pirata şi de a prezenta spre uzul public Biblie care redau deformat „Cuvântul lui Dumnezeu”.
4. Greşelile existente în scrierea unor biblii care schimbă esenţa „Cuvântului lui Dumnezeu”.
4.1. Cuvinte care nu sunt scrise cu diacritice.
4.2. Folosirea unor cuvinte fie necunoscute, fie cu sensuri multiple, din care este foarte greu de stabilit care este sensul biblic.
4.3. Erori impardonabile existente în unele versete.
4.4. Topica este foarte importantă în redarea exactă a sensului şi a conţinutului „Cuvântului lui Dumnezeu”.
5. Despre incompetenţa blasfemiatorilor impostori – propovăduitori, prin piratare, în format electronic, a unor Biblii.
6. Scurte concluzii.
Bibliografie.

Rezumat. Pe Internet există zeci de Site-uri care prezintă Biblia cu numeroase şi inadmisibile greşeli, care conduc la o gravă abatere de la redarea corectă a „Cuvântului lui Dumnezeu”. Iudeii aveau şi au o tradiţie, cu putere de „Lege eternă”, care spune că dacă toţi oamenii din lume ar încerca să desfiinţeze cea mai mică literă a „Legii lui la Dumnezeu”, n-ar fi cu putinţă ca să izbutească. A face aşa ceva ar însemna să intre într-o vinovăţie atât de mare, judecau ei, încât lumea ar urma să fie distrusă. Conform Bibliei, Luca 16:17 şi Matei 5:18, este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă. Unor indivizi satanici, fără credinţa în Dumnezeu, le-a încolţit în minte gândul luciferic de a pirata numeroase biblii, bine traduse, unele chiar foarte bine, şi de a le prezentate pe Internet, în format electronic, cu numeroase şi grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, ceea ce face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, acestea fiind o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinităţii, a dogmelor, a obiectelor de cult şi a sentimentele religioase ale milioanelor de credincioşi. Impostorii – propovăduitori, prin piratare, în format electronic, a oricărei Biblii scrise corect în original, prin redarea greşită a „Cuvântului lui Dumnezeu” spre uzul public, sunt nişte blasfematori, sunt nişte nulităţi, nişte ipocriţi, care, ridicaţi la putere, sau la orice rang posibil, tot nişte nulităţi rămâne!

1. Precizări preliminare

„Religia fără ştiinţă este schiloadă şi neconvingătoare, iar ştiinţa fără religie este oarbă.”.
(Albert Einstein).
„A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru”.
(Text scris pe frontispiciul Universităţii din Uppsalla).

Biblia este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent de vârstă, de religie, de pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre viaţă, şi indiferent dacă o citeşte ca un act de cultură general, ca o călăuză (ca un îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de apropiere faţă de Dumnezeu.
Orice persoană cerebrală caută un răspuns la întrebările fundamentale ale existenţei, respectiv: care este sursa unică Universului” şi a vieţii? cine suntem? de unde venim? încotro mergem?
În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări se manifestă atitudinea fiecăruia faţă de lume, faţă de viaţă, faţă de religie, faţă de credinţă.
O mare parte din populaţia omenirii consideră că răspunsul la aceste întrebări se găseşte în religia sa, precum pentru creştini în Biblie, pentru musulmani în Coran etc.
Răspunsul la aceste întrebări devine tot mai greu în condiţiile în care (1) în istoria omenirii au existat, şi există, peste 2.000 de Divinităţi, iar (2) în ţara noastră funcţionează 51 de entităţi religioase (18 culte + 33 de asociaţii), în care aproape fiecare dintre acestea are propria sa Biblie, „conformă cu doctrina sa”.
În aceste condiţii este uşor de înţeles situaţia complicată la care s-a ajuns (a) în promovarea creştinismului, şi (b) în înţelegerea „Cuvântului lui Dumnezeu”, cu atât mai mult cu cât în cele mai multe dintre zecile de Biblii existente în ţara noastră, în special în format electronic, nici nu se menţionează cărui cult sau asociaţii religioase aparţin.
S-a ajuns efectiv ca în lume să existe mii de religii şi culte religioase care ne dezbină tot mai mult, dar nu există o singură credinţă care să ne unească.
Unde vom ajunge în condiţiile unor asemenea religii, dintre care tot mai multe sunt numai dogmă şi profit?
Aceste mii de religii şi de culte religioase care ne dezbină, nu cumva contribuie şi ele la eşecul spiritual al civilizaţiei moderne?
Să luăm oare tot mai mult în considerare celebrul şi foarte controversatul citat al lui Malraux care spune că „Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi deloc”?
Dar ştiinţa vine cu tot mai multe dovezi care contrazic numeroase dogme din toate religiile actuale, fără a mai vorbi de cele trecute, pe care acum lumea modernă le consideră, argumentat, primitive. În plus, în prezent, nici un om cerebral nu mai poate accepta dogma „crede şi nu cerceta”.
Destui de mulţi dintre cei mai mari oamenii de ştiinţă din toate timpurile au trăit, sau trăiesc, dilema „sursei unice a Universului”, respectiv între a da crezare fie teoriei creaţiei (a lui Dumnezeu, la creştini), fie teoriei evoluţionismului (a lui Darwin).
Dacă nici cei mai mari oameni de ştiinţă ai omenirii (precum Spinoza, Einstein, Stephen W. Hawking etc.) nu au ajuns la o concluzie unanimă asupra sursei unice a Universului, atunci ce să mai vorbim despre noi oamenii de rând?
Omul de rând devine tot mai bulversat şi din cauză că, pe cel mai uzitat mijloc mass-media, pe Internet, există zeci de Site-uri care prezintă Biblia cu numeroase şi inadmisibile greşeli, care conduc la o gravă abatere de la redarea corectă a „Cuvântului lui Dumnezeu”.
Unor indivizi satanici, fără credinţa în Dumnezeu, le-a încolţit în minte gândul luciferic de a pirata numeroase biblii, traduse bine, unele chiar foarte bine, şi a le prezentate pe Internet ca fiind „Biblia ortodoxă”, în format electronic, cu numeroase şi grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, fapt care face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinităţii, a dogmelor şi a obiectelor de cult.
Internetul este plin de asemenea Biblii satanice şi aceasta din cauză că „Singurul lucru de care răul are nevoie să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic” (E. Burke, filosof).
În condiţiile în care cu toţii observăm asemenea numeroase şi grave blasfemii la adresa credinţei unui întreg popor şi nu intervin, concluzia este că „Toţi suntem responsabili de prosperitatea prostiei”. (Vasile Ghica), şi că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. (Albert Einstein).
Cu aceste gânduri am scris acest material şi cu convingerea că „Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”. (Ezechiel 33. 9), şi că oamenii buni vor interveni pentru ca răul să nu triumfe.

2. Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă
o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă,
un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă

„Niciodată să nu scrii incorect; nu numai că insulţi gramatica, dar faci să sufere şi sufletele”.
(Socrate).
„Cuvintele sunt cărările faptelor”. (Sfântul Ioan Gură de Aur).

Iudeii aveau şi au o tradiţie, cu putere de „Lege eternă”, care spune că dacă toţi oamenii din lume ar încerca să desfiinţeze cea mai mică literă a „Legii care vine de la Dumnezeu”, n-ar fi cu putinţă ca să izbutească. A face aşa ceva ar fi însemnat să intre într-o vinovăţie atât de mare, judecau ei, încât lumea ar urma să fie distrusă. În Tora se păstrează nu numai litera, ci şi forma şi mărimea ei.
Deci, adăugarea şi / sau omiterea, în copierea Torei , a unei frântură de slovă, a unui corn de literă, a unei cirte, a unei iote, a unui cornişor de slovă, a unui vârf, a unei o codiţe sau a unui punct de la o literă, ar conduce la încălcarea gravă a Legii care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai şi, pe cale de consecinţă, ar duce la distrugerea Universului.
În Biblie, în Luca 16:17 şi în Matei 5:18, se spune:
1. În Luca 16:17:
„Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă.”. În Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/
„Dar mai lesne este să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă o cirtă”. În Biblia Bartolomeu Anania, pe Site-ul: https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686)
„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.”. În Biblia Cornilescu, pe Site-ul https://mybible.ro/ .
2. În Matei 5:18:
„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.”. În Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/
„Că adevăr vă grăiesc: Înainte de a trece cerul şi pământul, nici o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce toate se vor împlini.”. În Biblia Bartolomeu Anania, pe Site-ul https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686)
„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”. În Biblia Cornilescu: https://mybible.ro/ .

Pentru înţelegerea corectă a sensului şi a conţinutului mesajului din aceste versete sunt necesare următoarele precizări de ordin semantic:

Cirtă: liniuţă; lucru foarte mic, neînsemnat; ceva foarte mic; cantitate mică. În Biblia Bartolomeu Anania, în Matei 5:18, se dă următoarea definiţie: „Cirte: Mici semne grafice din alfabetul limbilor biblice. Aşadar: cele mai mici amănunte.”.
Iotă, nici o iotă: deloc, câtuşi de puţin, nimic; ceva foarte puţin; nici cel mai mic lucru.
Slovă: literă; semn grafic din alfabet.
„Frântură de slovă”, sau „frântură de literă” înseamnă:
a) fie un semn pus deasupra unui cuvânt prescurtat sau orice semn minor; „frântură de slovă”, sau „un mic corn”, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea;
b) fie un simbol ataşat unei litere, precum, în limba română, simbolurile care însoţesc cele cinci litere cu semne diacritice (ă, â, î, ş, ţ);
c) fie punctele din unele litere, precum cele din literele româneşti i şi j;
d) fie orice altă particulă, oricât ar fi ea de mică, din scrierea unei litere.
Un exemplu al însemnătăţii unei „frânturi de slovă”, al unei „cirte”, îl reprezintă partea de liniuţă din litera G care face ca aceasta să se distingă de litera C.
Corn de literă: semn grafic amplasat deasupra sau dedesubtul unei litere; semne care fac distincţia între o literă şi alta. O privire asupra literelor i / î; a / â; a / ă; s / ş; t / ţ, respectiv între: I / Î; A / Â; A / Ă; S / Ş; T / Ţ, arată importanţa măruntelor detalii ale diferitelor litere din limba română. Cornişor de slovă: un vârf sau un punct de la o literă, corn. Un mic corn, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea.

Deci, conform Bibliei, Luca 16:17 şi Matei 5:18, este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.
În timp ce (1) în tradiţia iudeilor, şi (2) în Biblie, în Luca 16:17 şi Matei 5:18, se consideră că este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă, la noi, numeroase biblii traduse bine, unele chiar foarte bine, sunt piratate şi sunt prezentate pe Internet, în format electronic, cu numeroase şi grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, fapt care face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinităţii, a dogmelor şi a obiectelor de cult, o hulă.
Greşelile din Biblii care redau greşit Cuvântului lui Dumnezeu sunt o blasfemie.
Dintre numeroasele biblii piratate prezentate pe Internet, în format electronic, cu numeroase şi grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, care induc în eroare, care redau deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, care sunt o blasfemie, menţionez, cu titlu de exemplu, numai Site-urile http://www.bibliaortodoxa.ro , https://www.crestinortodox.ro/biblia/ , http://www.biblia-ortodoxa.ro/ etc.

3. Unor indivizi satanici le-a încolţit în minte gândul luciferic de a pirata şi de
a prezenta spre uzul public Biblii care redau deformat „Cuvântul lui Dumnezeu”.

„Veghează-ţi gândurile. Ele devin cuvinte.
Veghează-ţi cuvintele. Ele devin acţiune.
Veghează-ţi acţiunile. Ele devin obiceiuri.
Veghează-ţi obiceiurile. Ele devin caracter.
Veghează-ţi caracterul. El devine destinul tău.”
(Lao Tzu, fondatorului Taoismului, în volumul de 81 de versuri „Calea şi Puterea/Virtutea sa”).

Este cunoscut faptul că „mesajul Divin” , se manifestă prin limbajul biblic, limbaj care se distinge faţă de limbajul obişnuit prin particularităţi ortografice, lexicale, morfologice, sintactice şi de topică.
Modul în care „mesajul Divin”ajunge la oameni depinde foarte mult, uneori decisiv, de faptul dacă comunicarea se face cu respectarea cu stricteţe a limbajului biblic. De corectitudinea cu care este folosit limbajul biblic depinde modul în care „mesajul Divin”, „Cuvântului lui Dumnezeu” ajunge la oameni.
Limbajul biblic este folosit atât pentru a comunica „Cuvântul lui Dumnezeu”, cât si pentru a crea o reprezentare despre Divinitate.
Unii oameni citesc Biblia ca un act de cultură generală, dar foarte mulţi o studiază spre însuşire, spre a înţelege „Cuvântul lui Dumnezeu”, limbajul biblic folosit fiind decisiv (pentru înţelegere şi însuşire) şi pentru unii, şi pentru alţii.
Numai unor indivizi satanici, fără credinţa în Dumnezeu, le poate încolţi în minte gândul luciferic (1) de a pirata, (2) de a reda (de a comercializa) ilegal, cu numeroase şi grave greşeli, şi (3) de a prezenta, spre folosinţă, unui întreg popor, o asemenea Biblie, în format electronic, ca fiind „Biblia ortodoxă” care, în realitate este o Biblie care induce în eroare, care redă deformat, eronat „Cuvântul lui Dumnezeu”.
„Tot ce e static se risipeşte ca fumul, tot ce e sfânt este profanat.”. (Karl Marx şi Friedrich Engels, Manifestul Partidului Comunist, 1948).
Spun că gândul acestora este luciferic din cauză că ei
(1) nu au nici pregătirea teologică necesară,
(2) nu cunosc nici limbile ebraică şi nici limba greacă,
(3) se găsea în afara trăirilor duhovniceşti şi a inspiraţiei divine, şi
(4) au dovedit că nu stăpânesc şi nu folosesc corect nici chiar limba română.
Toate acestea n-au fost pentru ei un impediment în a lua un text corect al Bibliei şi a-l prezinte mutilat ca fiind ,,propria lucrare”, ca fiind ,,propria Biblie”, ca fiind „Biblia ortodoxă”, oferită pe Internet, în format electronic, unui întreg popor.
Mare trebuie să fie nesăbuinţa cuiva care are curajul, şi inconştienţa, de a batjocori textul Sfintei Scripturi şi de a o mai şi prezenta unui popor întreg ca fiind „Biblia ortodoxă”, „Biblia catolică”, „Biblia ortodox-catolică” etc.
Acest titlu, de „Biblia ortodoxă”, a fost ales astfel, cu bună ştiinţă, de aceşti indivizi satanici, pentru ca prin sintagma de „ortodoxă” să se creadă (după denumirea ei, după titlu ei), că această Biblie este chiar „Biblia ortodoxă”, este chiar Biblia Patriarhiei României, este Biblia care are girul Bisericii Ortodoxe Române.
Numeroase versete fiind scrise fără diacritice conduc la exprimări neclare, confuze, chiar cu tentă pornografică, ceea ce te poate face să crezi că te afli în faţa unei „biblii satanizate”, rămânând îngrozit de felul cum nişte nelegiuiţi şi fără respect faţă de „Cuvântul lui Dumnezeu” au îndrăznit să prezinte poporului o asemenea „Biblie satanizată” ca fiind „Biblia ortodoxă”.
Din cauza scrierii fără diacritice, s-a schimbat sensul şi conţinutul unor cuvinte şi, pe cale de consecinţă, şi al versetelor care le conţin, conducând astfel şi la schimbarea esenţei „Cuvântului lui Dumnezeu”.
Prin punerea în circulaţie a unei „Biblie satanizate”, ca fiind „Biblia ortodoxă”, se aduc mari blasfemii Sfintei scripturi.
„Bibliile satanizate” care conţine numeroase şi grave erori faţă de forma şi de conţinutul real al versetelor, erori care au condus la schimbarea sensului şi a conţinutului versetelor corecte, adică la redarea greşită a „Cuvântului lui Dumnezeu”, inundă şi Internetul, iar oamenilor le este din ce în ce mai greu să deosebească adevărata Sfântă Scriptură de făcăturile diavoleşti.
Este datoria fiecărui OM de bună credinţă, religios sau nu, să ia atitudine faţă de orice Biblie care schimbă esenţa „Cuvântului lui Dumnezeu”.
Exemplele din acest articolul sunt suficiente pentru ca orice om de bun simţ să-şi dea seama că se află în faţa unei „Biblii satanizate”, ai cărei autori au fost inspiraţi de diavolul.

4. Greşelile existente în scrierea unor biblii care
schimbă esenţa „Cuvântului lui Dumnezeu”

4.1. Cuvinte care nu sunt scrise cu diacritice

„Limba dă forma felului în care gândim şi ne determină la ce să ne gândim”.
(Benjamin Lee Whorf).
„Omul strică lucrurile mult mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea.” (Mahatma Gandhi).

În orice text românesc, lipsa diacriticelor denotă o gravă lipsă de profesionalism şi de cultură generală, elementară.
În unele versete biblice, lipsa diacriticelor este sursa multor neînţelegeri, confuzii, nedumeriri, interpretări diferite în înţelegerea sensului şi a conţinutului mesajului corect al Cărţii Sfinte (Bibliei), care conduc la o abatere de la redarea exactă a „Cuvântului lui Dumnezeu” din cauză că este schimbat sensul şi conţinutul „mesajului divin”.
Exemplele ce urmează sunt edificatoare în acest sens.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: În Biblia lui Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/:

În Facerea (Geneza), numai în primele 7 capitole:
Capitolul 1:
30. Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.
30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
Capitolul 2:
12. Aurul din tara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix.
14. Numele râului al treilea este Tigru. Acesta curge prin fata Asiriei; iar râul al patrulea este Eufratul. 12. Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
14. Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.
Capitolul 3:
11. Şi i-a zis Dumnezeu: „Cine ti-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ti-am poruncit să nu mănânci?” 11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
19. ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce. 19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
Nu „ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta”, ci „În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta”.
Capitolul 6:
20. Din toate soiurile de păsări înaripate după fel, din toate soiurile de animale după fel şi din toate soiurile de târâtoare după fel, din toate să intre la tine câte două, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână în viată împreună cu tine. 20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.
Capitolul 7:
11. ÃŽn anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, chiar în acea zi, s-au desfăcut toate izvoarele adâncului celui mare şi s-au deschis jgheaburile cerului;
13. ÃŽn ziua aceasta a intrat Noe în corabie şi împreună cu dânsul au intrat Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, femeia lui Noe şi cele trei femei ale fiilor lui. 11. În anul al şase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor.

13. În aceeaşi zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe şi cele trei neveste ale fiilor lui cu ei:

În cartea „Leviticul”, capitolul 27:
1. ÃŽn vremea aceea era în tot pământul o singură limbă şi un singur grai la toţi. 1. Tot pământul avea o singură limbă şi aceleaşi cuvinte.

Incompetenţa impostorilor – propăvăduitori, prin piratare, în format electronic, a oricărei Biblii scrise corect în original, prin redarea greşită a „Cuvântul lui Dumnezeu” spre uzul public, constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinităţii, a dogmelor, a obiectelor de cult şi a sentimentele religioase ale milioanelor de credincioşi.

4.2. Folosirea unor cuvinte fie necunoscute, fie cu sensuri multiple,
din care este foarte greu de stabilit care este sensul biblic

„Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor”. (William Butler Yeats).
„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

În Biblia postată pe Internet pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/, numeroase versete sunt exprimate prin cuvinte (şi formulări) fie care nu sunt înţelese, fie care necesită folosirea DEX-ului, unele cuvinte negăsindu-se nici în acest dicţionar.
Exemplele ce urmează sunt edificatoare în acest sens.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: În Biblia lui Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/ :

În cartea Facerea (Geneza): Capitolul 1:
2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 2. Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.
Cuvântul „netocmit” nu este în DEX. Conform DEX, cuvintele „netocmíre”, „netocmíri” au sensul de „lipsă de înţelegere; neînţelegere, disensiune, dezacord, ceartă, vrajbă, discordie.”.
6. Şi a zis Dumnezeu: “Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!” Şi a fost aşa. 6. Dumnezeu a zis: „Să fie o întindere între ape şi ea să despartă apele de ape.”
Numai în acest Capitol 1 cuvântul „tărie” se află de 7 ori în 4 versete (în vs. 6, 7, 8, 14 şi 17), de 3 ori fiind în versetul 7. Cuvântul „tărie” are, în general, sensul de „forţă fizică, putere, vigoare”, fiind foarte puţin cunoscut cu sensul de „boltă cerească; firmament (boltă cerească acoperită de stele); văzduh.”.
24. Apoi a zis Dumnezeu: “Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor”. Şi a fost aşa. 24. Dumnezeu a zis: „Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor; vite, târâtoare şi fiare pământeşti după soiul lor.” Şi aşa a fost.
Capitolul 2:
12. Aurul din tara aceea este bun; tot acolo se găseşte bdeliu şi piatra de onix.
21. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne. 12. Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei
În cartea „Leviticul”: capitolului 27:
32. Toată dijma de la boi şi de la oi şi tot al zecelea din câte trec pe sub toiag este afierosit Domnului. 32. Orice zeciuială din cirezi şi din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului.
Cuvântul „afierosit”: a) nu este cunoscut de marea majoritate a populaţiei; b) conform DEX, acesta are sensurile de: „1) A risipi o avere, un bun etc. 2) A se dedica, a se consacra”. Este greu de crezut că, fie şi numai 1% dintre persoanele care citesc acest verset, vor înţelege: a) care este sensul cel potrivit pentru acest verset, şi b) că este vorba despre „o zeciuială închinată Domnului”.

Redarea incorectă a unor versete din Biblie este o gravă abatere de la redarea exactă a „Cuvântului lui Dumnezeu”, sunt o blasfemie.”.
„Dacă viaţa creştină a poporului izvorăşte din cunoaşterea Bibliei, iar eu nu pot înţelege ce este scris acolo, cum va înţelege oare poporul?” (Dumitru Cornilescu).

4.3. Erori impardonabile existente în unele versete

„Cuvântul doare mai mult decât fapta, iar limba e mult mai ascuţită decât sabia”.
(Mihail Drumeş).
„Proştii mor, dar prostia rămâne”. (Ion Luca Caragiale).

Dintre erorile impardonabile existente în unele versete, voi prezenta numai următoarele:

Cartea Judecătorii, cap. 13:2
În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
2. Era însă în vremea aceea un om de la ţara, din seminţia lui Dan, cu numele Manoe şi femeia lui era stearpă şi nu năştea. În Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/ :
2. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevastă-sa era stearpă şi nu năştea.
Biblia Anania, în Site-ul https: https://biblia.dervent.ro/
2. Era pe atunci un om din Ţora, din seminţia lui Dan, al cărui nume era Manoe; femeia lui era stearpă şi nu năştea.

Eroarea, din Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”, cu „un om de la ţara, din seminţia lui Dan”, care are înţelesul de „un om de la ţară, din seminţia lui Dan”, este impardonabilă. Pentru a nu exista dubii, am prezentat şi acelaşi verset din Biblia Anania, considerată de foarte mulţi ca fiind cea mai bună traducere de Biblie ortodoxă. În Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/vdc/judecatori/13, la acest verset, se dau următoarele explicaţii (sublinierile îmi aparţin): „Ţorea. Numele înseamnă cetatea viespilor. Aceasta este moderna Şar’a, aşezată în Şefela, la 15 mile vest de Ierusalim. În Iosua 19,41, ca şi aici, ea este numită ca cetate a teritoriului lui Dan, dar în Iosua 15,33 ea este numită o cetate a lui Iuda. Probabil că cetatea a fost mai întâi a lui Iuda şi mai târziu atribuită lui Dan (vezi despre Iosua 19,41). În general, cetatea este amintită în legătură cu Eştaol (Judecători 13,25; 18,2.8.11 etc.); concluzia este că seminţia lui Dan a fost restrânsă în mare măsură la împrejurimile acestor două cetăţi. Ţorea a fost o veche cetate canaanită, fiind amintită în Scrisorile Amarna. Apropierea ei de Filistia i-a expus pe locuitori la influenţa filisteană. Manoah. Numele, care înseamnă odihnă, poate să exprime dorinţa israeliţilor din acele zile tulburi. El nu se mai află în altă parte a Bibliei. Stearpă. Sterilitatea pentru o femeie ebraică era cea mai care nenorocire. Sara, Rebeca şi Rahela au fost de asemenea sterile. Aşa a fost şi Ana, mama lui Samuel şi Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul.”

Cartea Judecătorii, cap. 13:2
În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
3. Udată însă s-a arătat îngerul Domnului femeii şi i-a zis: „Iată tu eşti stearpă şi nu naşti; dar vei zămisli şi vei naşte fiu.”. Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/
3. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu.
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.dervent.ro/
3. Dar îngerul Domnului i s’a arătat femeii şi i-a zis: „Iată, tu eşti stearpă şi n’ai născut, dar vei zămisli şi vei naşte fiu.”

Greu de înţeles sensul şi conţinutul acestui verset din cauza acestui cuvânt „Udată”.

În „Cartea a doua a Regilor” , Capitolul 13, versetul 30.
În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro” :
30. Şi încă pe cale fiind ei, a ajuns la David vestea că Abesalom a omorât pe coti fiii regelui şi n-a mai rămas nici unul din ei. Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/
30. Pe când erau pe drum, a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toţi fiii împăratului şi că n-a mai rămas niciunul din ei
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.dervent.ro/
30. Şi a fost că la vremea când ei erau încă pe drum, a venit veste la David cum că Abesalom îi omorâse pe toţi fiii regelui şi că nici unul n’a scăpat.
Cartea a doua a Regilor, Capitolul 18, versetul 3.
În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”:
3. Să nu mergi; i-au zis oamenii, că noi chiar de vom fugi, nu se va tine seamă de aceasta; şi chiar de ar muri jumătate din noi, de asemenea nu se va line seamă; iar tu singur eşti cât noi, zece mii. Deci pentru noi este mai bine ca tu să ne dai ajutor din cetate! Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/:
3. Dar poporul a zis: „Să nu ieşi! Căci dacă vom lua-o la fugă, luarea aminte nu se va îndrepta asupra noastră; şi când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi; dar tu eşti ca zece mii dintre noi, şi acum este mai bine să ne vii în ajutor din cetate.”
Biblia Anania, pe Site-ul https https://biblia.dervent.ro/
3. Iar ei au zis: „Tu nu trebuie să ieşi; că dacă ar fi ca noi să fugim, lor n’o să le pese de noi; şi dacă ar fi ca jumătate din noi să moară, de noi n’o să le pese; căci tu, unul, eşti cât zece mii ca noi. Şi acum, mai bine va fi ca tu să ne dai ajutor din cetate“.

4.4. Topica este foarte importantă în redarea exactă
a sensului şi a conţinutului „Cuvântului lui Dumnezeu”

„Cuvintele aranjate în mod diferit au un înţeles diferit,
iar semnificaţiile dispuse diferit au un efect diferit”. (Blaise Pascal).
„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

Literele sunt pietrele de temelie ale cuvintelor.
Literele, aranjate în diferite combinaţii, formează cuvintele.
Topica este definită ca fiind „ordinea cuvintelor în propoziţie sau a propoziţiilor în frază” (DEX).
Topica, este foarte importantă deoarece aceasta stabileşte sensul şi conţinutul unei propoziţii, a unei fraze, a unei prevederi legale, a unui verset din Biblie etc., stabileşte ordinea faptelor.
Altfel spus, de la ordinea cuvintelor în propoziţie, sau a propoziţiilor în frază, se ajunge la ordinea faptelor.
Sunt cazuri în care ordinea cuvintelor este hotărâtoare în stabilirea sensului şi a conţinutului unei propoziţii, a unei prevederi legale, a unei fapte, a sensului şi a conţinutului Mesajului Divin etc.
Uneori auzim spunându-se că „plouă afară”, deşi în mod normal nu plouă de¬cât afară, situaţie în care avem de-a face cu un pleonasm.
În cazul în care se începe cu adverbul şi se zice „afară plouă”, situaţia în ex¬primare se schimbă, căci nu se pune problema unde plouă, ci ce se petrece afară, fapt pentru care exprimarea nu mai este pleonastică.
Există şi o topică subiectivă, exprimată cu multă subtilitate, printr-o adevărată ştiinţă şi artă, prin care se induce o anumită dependentă, conduită şi/sau o încărcătură afectivă în rândul maselor, aceasta fiind numită topică psihologică deliberată, care, în frecvente cazuri, generează efecte negative mult mai numeroase şi mai grave decât topica prostiei.
Ordinea faptelor, admiterea sau interzicerea (prin lege, obicei, religie etc.) unei acţiuni / activităţi este, uneori, stabilită de ordinea de aranjare a aceloraşi cuvinte într-o propoziţie, exemplul ce urmează fiind edificator în acest sens.

„Ion şi Gheorghe ies de la biserică. Ion se întreabă dacă este bine să fumeze în timp ce se roagă.
Gheorghe îi răspunde: «De ce nu întrebi preotul?».
Ion se duce şi şi-l întreabă: «Sfinţia ta, pot să fumez când mă rog? ».
Preotul îi răspunde: „Nu. fiule, nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia noastră».
Ion se întoarce la prietenul lui şi-i spune ce i-a spus preotul.
Gheorghe îi zice: «Nu mă miră. Ai pus greşit întrebarea. Ia să încerc şi eu».
Şi Gheorghe se duce la preot şi îl întreabă: «Sfinţia ta, pot să mă rog când fumez? ».
La care preotul îi răspunde: «Bineînţeles fiule. Bineînţeles».”

Dintre exemplele din Biblie în care diferenţele sunt date de topică, voi prezenta numai pe cele de mai jos.

În Biblia de pe Site-ul „bibliaortodoxa.ro”: Biblia Cornilescu, în Site-ul https://mybible.ro/ :

În Facerea (Geneza): Capitolul 3:
1. Şarpele însă era cel mai şiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. Şi a zis şarpele către femeie: „Dumnezeu a zis El, oare, să nu mâncaţi roade din orice pom din rai?” 1. Şarpele era mai şiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: „Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină”?”
23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat.
24. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii. 23. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat.
24. Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.
Între a „scoate” pe cineva (a-l lua din locul unde se află) şi a-l „izgoni” (a-l obliga să plece, a-l fugări) este o mare diferenţă. În Site-ul „bibliaortodoxa.ro” există şi o inconsecvenţă în folosirea, în versetele 23 şi 24, noţiunilor „scoate” şi „izgoni”. Diferenţe esenţiale există între; 1) „în preajma grădinii celei din Eden” şi „la răsăritul grădinii Edenului”.; 2) „şi sabie de flacără vâlvâitoare” şi „care să învârtească o sabie învăpăiată”. În timp ce cuvântul „vâlvâitoare” nu figurează în DEX, cuvântul învăpăiată are sensul de „aprins ca o văpaie”.
Capitolul 6:
4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriaşi, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor şi acestea începuseră a le naşte fii: aceştia sunt vestiţii viteji din vechime. 4. Uriaşii erau pe pământ în vremurile acelea şi chiar şi după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor şi le-au născut ele copii: aceştia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume
20. Din toate soiurile de păsări înaripate după fel, din toate soiurile de animale după fel şi din toate soiurile de târâtoare după fel, din toate să intre la tine câte două, parte bărbătească şi parte femeiască, ca să rămână în viată împreună cu tine. 20. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor şi din toate târâtoarele de pe pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte două din fiecare soi, ca să le ţii cu viaţă.
Capitolul 29:
31. Văzând însă Domnul Dumnezeu că Lia era dispreţuită, a deschis pântecele ei, iar Rahila fu stearpă. 31. Domnul a văzut că Lea nu era iubită şi a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă.

5. Despre incompetenţa blasfemiatorilor impostori – propovăduitori,
prin piratare, în format electronic, a unor Biblii

„Limba lor este o săgeată ucigătoare[…]”. (Ieremia 9:8).
„Proştii mor, dar prostia rămâne”. (Ion Luca Caragiale).

Se spune că atunci „Când prostia va primi aripi, se va întuneca cerul”. (Valeriu Butulescu).
Atunci când bibliile satanizate vor prinde aripi, acestea vor ajunge să tulbure credinţa unui întreg popor.
„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” (Biblia, Isaia 46:8) care prin lucrările voastre insultaţi, defăimaţi, profanaţi divinitatea, religia, cele sfinte, sentimentele religioase ale unui întreg popor creştin.
De reţinut şi faptul că pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro , deschizând meniul „Despre” apare următorul mesaj al autorilor acestui Site, pe care îl redau deoarece este cât se poate de edificator despre numeroasele şi gravele erori de scriere a textelor de către autorii acestui Site, fiind subliniate de subsemnatul, prin îngroşare, literelor şi a cuvintelor scrise greşit.

„Despre BibliaOrtodoxa.ro
Acest site este dezvoltat prin bunavointa mai multor crestini ortodocsi care au tehno-redactat, digitizat, programat si verificat textul Sfintei Scripturi pentru a-l pune la dispozitie pe internet, indeosebi in vederea unei mai facile cautari si accesari.
Site-ul nu are nici o legatura cu vreo organizatie sau asociatie oficiala, fiind o initiativa benevola care nu vine decat in umplerea unui gol: nici Patriarhia Romana nici alte mitropolii nu ofera in prezent o versiune online a Bibliei. Singura exceptie notabila este Manastirea Dervent care va ofera versiunea Anania (din pacate fara facilitatea de cautare).
Textul site-ului este preluat din Biblia sau Sfanta Scriptura tiparita sub indrumarea si cu purtarea de grija a PF Teoctist, cu aprobarea Sfantului Sinod.
Initial continutul a fost preluat de pe un site vechi care nu specifica anul editiei. Corecturile ulterioare si adaugirile textelor lipsa sunt preluate din editia 1994 tiparita de Societatea Biblica Interconfesionala din Romania care reproduce textul editiei din 1982.
Sugestiile si parerile dumneavoastra sunt binevenite. Va rugam sa ni le lasati completand forumularul din pagina contact. Daca doriti raspuns, nu uitati sa mentionati adresa dumneavoastra de email.
Newsletter
Pentru a fi la curent cu imbunatatirile si modificarile de pe site-ul nostru, va invitam sa va abonati la lista gazduita de Yahoo Groups:”.

În condiţiile în care autorii acestui Site nu au fost în stare să scrie corect, numai cu diacritice, numai cu cuvinte care sunt în DEX etc., nici aceste câteva fraze, este uşor de înţeles că ei nu au capacitatea să prezinte corect o lucrare monumentală, aşa cum este Sfânta scriptură (Biblia).
Fie şi numai scrierea fără diacritice a versetelor biblice conduce la numeroase şi grave erori care fac să se schimbe radical sensul şi conţinutul:
1) unor cuvinte şi, pe cale de consecinţă, şi al versetelor care conţine cuvintele respective; cu consecinţe negative imprevizibile, unele chiar cu conotaţii pornografice;
2) „mesajului divin”, a „Cuvântului care vine de la Dumnezeu”.
Sunt numeroase cuvintele în care, o singură literă scrisă incorect, fără diacritice, conduce la un alt cuvânt, cu un sens şi cu un conţinut diferit de cel iniţial, fie cu consecinţe negative imprevizibile, fie cu conotaţii pornografice .
În acest articol m-am referit numai la Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro din următoarele motive:
a) prin denumirea sa înşelătoare induce în eroare ca fiind „biblie ortodoxă”, ca fiind biblia care:
1) este agreată, este girată de Patriarhiei României,
2) redă corect „mesajul divin”, „Cuvântul care vine de la Dumnezeu”.
De menţionat că, din punct de vedere tehnic, Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro este cea mai bună realizare dintre toate Site-urile care prezintă Biblia în format electronic prin faptul că:
a) la deschidere îţi prezintă distinct toate cărţile, distinct pe cele ale Vechiului Testament, şi distinct pe cele ale Noului Testament, şi
b) oferă posibilitatea de căutare, simplu şi foarte uşor, a unui cuvânt sau expresii, fie în toată Biblia, fie numai dintr-o singură Carte a Bibliei.
Din punct de vedere tehnic (deci, numai din punct de vedere tehnic) Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro este cea mai bună realizare dintre toate Site-urile care prezintă Biblia în format electronic.
Impostorilor – propovăduitori, prin piratare, în format electronic, ai bibliilor ar trebui să ţină cont şi de avertismentul lui Einstein care spune că „Mi-e teamă de ziua în care tehnologia va fi mai importantă ca relaţiile interumane. În lume va exista o generaţie de idioţi.”

6. Scurte concluzii

„Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”.
(Abert Einstein).
„Opera e vrednică de foc; autorul, de spânzurătoare”. (Gheorghe Şincai).

Exemplele din acest material sunt numai din Vechiul Testament, şi numai din verificarea, de către subsemnatul, a numai 20 capitole din totalul celor 1.189 de capitole câte conţine Biblia (ceea ce reprezintă 1,7%).
În condiţiile în care într-un text de numai 1,7% din Biblie s-au găsit atât de multe şi de inadmisibile greşeli în redarea „Cuvântului lui Dumnezeu”, este uşor de înţeles cât de numeroase şi de mari sunt acestea în toată Biblia supusă analizei de pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/.
Citind o asemenea Biblie, cu asemenea numeroase şi inadmisibile greşeli, este greu de crezut că se va înţelege corect mesajul ei şi, respectiv, „Cuvântul lui Dumnezeu”.
Numai oameni cu un comportament malefic îşi pot permite 1) să ia o Biblie, care redă corect „Cuvântul lui Dumnezeu”, (2) să o pirateze, şi 3) să o prezinte spre folosinţă unui întreg popor, cu numeroase şi grave greşeli, în format electronic, ca fiind „Biblia ortodoxă” care, în realitate, este o blasfemie prin faptul că induce în eroare, că redă deformat, greşit „Cuvântul lui Dumnezeu”.
Se spune că „Ipocritul este acea persoană care, după ce a scris o carte ateistă, se roagă la Dumnezeu să aibă succes.” (Autor necunoscut), după care mai merge la preot şi să se pocăiască, uitând că „Singurul viciu care nu poate fi iertat este ipocrizia. Pocăinţa pentru ipocrizie este ea însăşi ipocrizie.”. (William Hazlit).
În cazul de faţă este vorba mai mult decât de ipocrizie; este vorba de indivizi satanici, fără credinţa în Dumnezeu, cărora le-a încolţit în minte gândul luciferic de a se face cunoscuţi şi ei prin blasfemia (1) Sfintei Scripturi, (2) a „Cuvântul lui Dumnezeu”, (3) a tot ceea ce are mai scump (credinţa în Dumnezeu) o mare parte din poporul român.
În condiţiile în care cu toţii observăm asemenea numeroase şi grave blasfemii la adresa credinţei unui întreg popor şi nu intervin, concluzia este că „Toţi suntem responsabili de prosperitatea prostiei”. (Vasile Ghica), şi că „Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău, ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”. (Albert Einstein).
Cu aceste gânduri am scris acest material şi cu convingerea că „Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”. (VT/C26. Ezechiel 33. 9).

„Ţineţi minte aceste lucruri şi fiţi oameni! Veniţi-vă în fire, păcătoşilor.” (Isaia 46:8), şi fiţi conştienţi de faptul că „Ticăloşia câtorva este o nenorocire pentru toţi”. (Syrus, 663).
„Cine are minte, să ia aminte!”. „Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 8.3). Amin !!!

Bibliografie
Exemplu de Site-uri care redau o Biblie în format electronic scrisă FĂRĂ diacritice:
http://www.bibliaortodoxa.ro
https://www.crestinortodox.ro/biblia/
http://www.biblia-ortodoxa.ro/ etc.
Exemplu de Site-uri care redau o Biblie în format electronic scrisă CU diacritice:
https://mybible.ro/ – Biblia versiunea Dumitru Cornilescu.
https://mybible.ro/ – biblia ortodoxă varianta Bartolomeu Anania.

Comments are closed.