Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Ce spune Biblia despre scrierea corectă

„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă
o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă,
un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.” (Vezi Biblia, Luca 16:17 şi Matei 5:18)

Frecvent se constată cazuri de scriere incorectă, în toate domeniile de activitate, consecințele negative fiind dintre cele mai mari atunci când este vorba de texte scrise emise de instituțiile statului, în special în actele normative, în actele emise în justiție etc.
Scrierea incorectă este frecvent cauzată:
1. De lipsa unei „frântură de slovă”, sau a unei „frânturi de literă”, precum:
1.1) fie un simbol ataşat unei litere, precum, în limba română, simbolurile care însoţesc cele cinci litere cu semne diacritice: ă, â, î, ş, ţ;
1.2) fie punctele din unele litere, precum cele din literele româneşti i şi j;
1.3) fie orice altă particulă, oricât ar fi ea de mică, din scrierea unei litere.
Un exemplu al însemnătăţii unei „frânturi de slovă”, al unei „cirte”, îl reprezintă partea de liniuţă din litera G care face ca aceasta să se distingă de litera C.
2. De lipsa unui „corn de literă”, care este: un semn grafic amplasat deasupra sau dedesubtul unei litere; semne care fac distincţia între o literă şi alta. O privire asupra literelor i / î; a / â; a / ă; s / ş; t / ţ, respectiv între I / Î; A / Â; A / Ă; S / Ş; T / Ţ, arată importanţa măruntelor detalii ale diferitelor litere din limba română.
Prin mai multe articole am arătat cum sensul şi conţinutul unor cuvinte, propoziţii, fraze, al unor articole de lege, al unor acte emise în justiție, al unor versete religioase etc. este schimbat radical, în rău, faţă de cel corect, din cauză că scrierea, fie şi numai a unei singure litere dintr-un cuvânt, nu s-a făcut corect, precum cu diacritice.
Scrierea incorectă, fără o „frântură de slovă”, fără o „frântură de literă”, fără un „corn de literă”, poate duce la exprimări ambigue, interpretabile diferit, vulgare, pornografice, obscene şi / sau cu un sens şi cu un conţinut total diferit de cel corect, care, în unele cazuri, poate genera grave consecinţe morale, materiale şi/sau juridice, exemplele prezentate în articolele la care am făcut trimitere anterior fiind edificatoare în acest sens.
În acest context, foarte important este să se cunoască și ce spune Biblia despre scrierea corectă.
Evreii aveau şi au o tradiţie, cu putere de „Lege eternă”, care spune că dacă toţi oamenii din lume ar încerca să desfiinţeze cea mai mică literă din „Legea lui Dumnezeu”, n-ar fi cu putinţă ca să izbutească. A face aşa ceva ar fi însemnat să intre într-o vinovăţie atât de mare, judecau ei, încât lumea ar urma să fie distrusă. În Tora se păstrează nu numai litera, ci şi forma şi mărimea ei.
Deci, adăugarea şi / sau omiterea, în copierea Torei , a unei frântură de slovă, a unui corn de literă, a unei cirte, a unei iote, a unui cornişor de slovă, a unui vârf, a unei codiţe sau a unui punct de la o literă, ar conduce la încălcarea gravă a Legii care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai şi, pe cale de consecinţă, ar duce la distrugerea Universului.
În Biblie, în Luca 16:17 şi în Matei 5:18, se spune:
1. În Luca 16:17:
„Dar mai lesne e să treacă cerul şi pământul, decât să cadă din Lege un corn de literă.”, după Biblia de pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/
„Dar mai lesne este să treacă cerul şi pământul decât din Lege să cadă o cirtă”, după Biblia Bartolomeu Anania, pe Site-ul https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686
„Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o singură frântură de slovă din Lege.”, după Biblia Cornilescu, pe Site-ul https://mybible.ro/ .
2. În Matei 5:18:
„Căci adevărat zic vouă: Înainte de a trece cerul şi pământul, o iotă sau o cirtă din Lege nu va trece, până ce se vor face toate.”, după Biblia de pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/
„Că adevăr vă grăiesc: Înainte de a trece cerul şi pământul, nici o iotă sau o cirtă din lege nu va trece până ce toate se vor împlini.”. În Biblia Bartolomeu Anania, pe Site-ul https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686.
„Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile.”, după Biblia Cornilescu, de pe Site-ul https://mybible.ro/.

Pentru înţelegerea corectă a sensului şi a conţinutului mesajului din aceste versete sunt necesare următoarele precizări de ordin semantic:

Cirtă: liniuţă; lucru foarte mic, neînsemnat; ceva foarte mic; cantitate mică. În Biblia Bartolomeu Anania, în Matei 5:18, se dă următoarea definiţie: „Cirte: Mici semne grafice din alfabetul limbilor biblice. Aşadar: cele mai mici amănunte.”.
Iotă, nici o iotă: deloc, câtuşi de puţin, nimic; ceva foarte puţin; nici cel mai mic lucru.
Slovă: literă; semn grafic din alfabet.
„Frântură de slovă”, sau „frântură de literă” înseamnă:
a) fie un semn pus deasupra unui cuvânt prescurtat sau orice semn minor; „frântură de slovă”, sau „un mic corn”, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea;
b) fie un simbol ataşat unei litere, precum, în limba română, simbolurile care însoţesc cele cinci litere cu semne diacritice: ă, â, î, ş, ţ;
c) fie punctele din unele litere, precum cele din literele româneşti i şi j;
d) fie orice altă particulă, oricât ar fi ea de mică, din scrierea unei litere.
Un exemplu al însemnătăţii unei „frânturi de slovă”, al unei „cirte”, îl reprezintă partea de liniuţă din litera G care face ca aceasta să se distingă de litera C.
Corn de literă: semn grafic amplasat deasupra sau dedesubtul unei litere; semne care fac distincţia între o literă şi alta. O privire asupra literelor i / î; a / â; a / ă; s / ş; t / ţ, respectiv între: I / Î; A / Â; A / Ă; S / Ş; T / Ţ, arată importanţa măruntelor detalii ale diferitelor litere din limba română.
Cornişor de slovă: un vârf sau un punct de la o literă, corn. Un mic corn, poate fi: un mic cârlig al unei litere; o parte dintr-o literă prin care se distinge de o altă literă, de una asemănătoare cu ea.

Deci, conform Bibliei, Luca 16:17 şi Matei 5:18, este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă.
În timp ce (1) în religia iudaică şi (2) în Biblie, în Luca 16:17 şi în Matei 5:18, se consideră că este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât din „Lege” să cadă o frântură de slovă, un corn de literă, o cirtă, o iotă, un cornişor de slovă, un vârf, o codiţă sau un punct de la o literă, LA NOI, unele biblii, care sunt bine și chiar foarte bine traduse, sunt piratate şi prezentate pe Internet, în format electronic, cu numeroase şi grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, fapt care face ca respectivele biblii să inducă în eroare, să redea deformat, eronat „Cuvântului lui Dumnezeu”, ceea ce constituie o blasfemie, o defăimare a celor sfinte, a religiei, a divinităţii, a dogmelor şi a obiectelor de cult, o hulă.
Greşelile din orice Biblie, care redau greşit „Cuvântul care vine de la Dumnezeu”, sunt o blasfemie.
Dintre numeroasele biblii piratate prezentate pe Internet, în format electronic, cu numeroase şi cu grave erori de scriere, în special fără diacritice, cu cuvinte scrise greşit, care induc în eroare, care redau eronat „Cuvântului care vine de la Dumnezeu”, care sunt o blasfemie, menţionez, cu titlu de exemplu, numai pe cele de pe Site-urile http://www.bibliaortodoxa.ro , https://www.crestinortodox.ro/biblia/ , http://www.biblia-ortodoxa.ro/ etc.

În concluzie:
„Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.” (Biblia, Ezechiel 33. 9).
„Cine are minte, să ia aminte!”. „Cine are urechi de auzit să audă”. (Biblia, Luca 8, 3). Amin!!!

Bibliografie legislativă

Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice.
Lega nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
https://www.docdroid.net/fBqDkcs/biblia-ortodoxa-varianta-bartolomeu-anania.pdf#page=1686, cu Biblia Bartolomeu.
https://mybible.ro/, cu Biblia Cornilescu.
http://www.bibliaortodoxa.ro/
http://www.bibliaortodoxa.ro/
N. Grigorie Lăcrița: 1. Scrierea cu diacritice: ● Indicator al gradului de cultură şi de profesionalism. ● Condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a oricărui text, pe:
1.1) https://uzpr.ro/24/11/2021/scrierea-cu-diacritice-indicator-al-gradului-de-cultura-si-de-profesionalism-conditie-esentiala-pentru-elaborarea-interpretarea-si-aplicarea-corecta-a-oricarui-text/ ;
1.2) https://necenzuratmm.ro/cultura/54694-scrierea-cu-diacritice-indicator-al-gradului-de-cultura-si-de-profesionalism-conditie-esentiala-pentru-elaborarea-interpretarea-si-aplicarea-corecta-a-textelor-legale-si-religioase.html ;
1.3) https://legestart.ro/scrierea-cu-diacritice-indicator-al-gradului-de-cultura-si-de-profesionalism/ ;
1.4) https://basarabialiterara.com.md/?p=54918 ; https://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us39.pdf etc.
2. Despre exprimările agramate din mass-media, pe:
2.1) https://ecreator.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=12277:despre-exprimarile-agramate-din-mass-media-2&catid=14:eseistica&Itemid=117 ;
2.2) https://necenzuratmm.ro/cultura/56464-despre-exprimarile-agramate-din-mass-media.html etc.

Comments are closed.