Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Nume și titluri ale Bibliei

Biblia este o carte cu adevărat revelatoare, pentru orice persoană, indiferent de vârstă, de religie, de pregătire, de preocupări, de concepţia sa despre viaţă şi indiferent dacă o citeşte ca un act de cultură general, ca o călăuză (ca un îndrumar în viaţă), sau că simte nevoia de apropiere faţă de Dumnezeu. Orice persoană cerebrală caută un răspuns la întrebările fundamentale ale existenţei, respectiv: care este sursa unică Universului”, a vieţii?; cine suntem, de unde venim, încotro mergem? În funcţie de răspunsurile la aceste întrebări se manifestă atitudinea fiecăruia faţă de lume, de viaţă, de religie, de credinţă. O mare parte din populaţia omenirii consideră că răspunsul la aceste întrebări se găseşte în religia sa, precum pentru creştini în Biblie, pentru musulmani în Coran, pentru evrei în Tora etc.
Există mai multe nume și titluri ale Bibliei care se găsesc atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament.
În cele ce urmează se prezintă cele mai cunoscute titluri ale Bibliei, conform cu relatările din aceasta și cu comentariile aferente conținute în Biblia de pe Site-ul https://mybible.ro/, cu precizarea că sublinierile îmi aparțin

Cartea Legii (Deuteronomul 31:26): „Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să fie acolo ca martoră împotriva ta.” Biblia este descrisă ca o carte de legi, care nu sunt menite să ne subjuge sau să sufoce relația noastră cu Dumnezeu, ci scopul lor este să sporească în noi cunoașterea standardului moral al lui Dumnezeu și să ne îndrepte către Cristos.
Sfânta Scriptură (Romani 1.2) – „… Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi.” Biblia este o colecție de scrieri sacre, care sunt sfinte și pline de autoritate, pentru că au fost inspirate de Dumnezeu.
Scriptura (2 Timotei 3.16) – „Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire.” Fiind inspirată de Dumnezeu, Biblia este o colecție de scrieri fără asemănare. Este singura carte scrisă de oameni mișcați sau „mânați” de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (2 Petru 1.21). 2 Petru 1.21: Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt.
Legea lui Dumnezeu (Psalmul 19.7) – „Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul; mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor.” Legile Bibliei nu trebuie confundate cu nicicare altele; ele sunt poruncile lui Dumnezeu și numai ale Lui, nu divagările omului.
Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 11.28) – „Ferice mai degrabă de cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!” Biblia este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, de vreme ce, prin fiecare carte, El ne vorbește în mod direct.
Cuvintele Domnului (Psalmul 12.6) – „Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de șapte ori.” Cuvintele Bibliei sunt perfecte și fără greșeală, pentru că sunt cuvintele Domnului, rostite prin profeți și apostoli, ca să reveleze dragostea și gloria lui Dumnezeu.
Alte denumiri, care fac trimitere numai la Noul Testament
Evanghelia (Romani 1.16) – „Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede…” Biblia ne descoperă Evanghelia, Vestea bună, cu privire la Domnul Isus Hristos. Prin Fiul lui Dumnezeu, păcatele noastre sunt iertate și ni se oferă mântuirea.
Cuvântul viu (Faptele apostolilor 7.38) – „El este acela care, în adunarea israeliților din pustiu, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii, ca să ni le dea nouă.” Biblia este o carte vie; fiecare carte, capitol și verset este plin de cunoașterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
Mesajul lui Cristos (Coloseni 3.16) – „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră.” Mesajul lui Hristos este mesajul salvării din păcat prin Singurul care poate înfăptui acest lucru.
Sulul cărții (Psalmul 40.7) – „«Iată-mă că vin!» – în sulul cărții este scris despre mine.” În profeția aceasta cu privire la Isus, Biblia face referire la ea însăși ca fiind un sul de carte, un sul de pergament care conține documentația unei cunoașteri neprețuite care trebuie să fie răspândită din generație în generație.
Sabia Duhului (Efeseni 6.17) – „Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu.” Precum o sabie, Biblia poate para și ataca și străpunge cu adevărul lui Dumnezeu. Scriitorul cărții Evrei spune că Biblia este mai ascuțită decât orice „sabie cu două tăișuri”, pentru că „desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii” (Evrei 4.12).
Adevărul (Ioan 17.17) – „Sfințește-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul.” Pentru că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ea este adevărul. Fiecare cuvânt provine din mintea lui Dumnezeu. De vreme ce El este adevărul, la fel Cuvântul Său e fără doar și poate adevărul.
Cuvântul vieții (Filipeni 2.16) – „… ținând sus Cuvântul vieții.” Biblia ne descoperă deosebirea dintre viață și moarte – viața veșnică care se află înaintea celor care Îl primesc pe Isus Hristos ca Mântuitor al lor și moartea veșnică pentru aceia care nu-L primesc.

Nume și titlurile Bibliei la iudaism și la islam

Cele trei religii monoteiste contemporane sunt creștinismul, iudaismul și islamul.
Este bine să cunoaștem nume și titlurile Bibliei și la iudaism și la islam.

Biblia iudaismului, sau Biblia ebraică, numită în ebraică Tanah, adică Tora (scrisă), sau Pentateuhul, este cartea fundamentală a religiei iudaice, se compune din „primele cinci cărți din Vechiul Testament”, cunoscute sub numele de „Cele cinci cărți ale lui Moise” care, pentru religia iudaică, sunt cele mai importante texte sacre, şi aceasta deoarece acestea „sunt de la Dumnezeu”, „i-au fost dictate de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai”, conţin „Învățătura care vine de la Dumnezeu” sau, altfel spus, sunt „Legea care a fost dictată de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai”. Cele cinci cărți ale „Bibliei ebraice” sunt: 1) „Facerea”, numită şi „Geneza”; 2) „Ieșirea”, numită şi „Exodul”; 3) „Leviticul”; 4) „Numeri”, numită și „În pustie”; 5) Deuteronomul.

Biblia islamului, sau „Cartea Sfântă”, este Coranul. Potrivit Islamului, Muhammad a fost ultimul profet și mesager al lui Dumnezeu (Allah în limba arabă). Coranul este cartea sfântă a musulmanilor alcătuită din revelațiile făcute de Dumnezeu către profetul Muhammad prin intermediul îngerului Gabriel direct în limba arabă. Rugăciunile colective se desfășoară în moschei.

Bibliografie

Biblia de pe Site-ul https://mybible.ro/, cu comentariile de la versetele prezentate mai sus
https://www.gotquestions.org/Romana/nume-titluir-bibliei.html

Comments are closed.