Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Despre Antihrist

Există foarte multe profeții cu privire la Antihrist. Unele dintre ele sunt adevărate și se împlinesc sub ochii noștri chiar în aceste zile, altele poate se vor împlini sau poate că nu, iar unele dintre acestea cu siguranță nu se vor împlini. Antihristul există cu siguranță, este printre noi și, în scurt timp, își va face apariția în public. Cum îl vom recunoaște însă?
Dintre toate profețiile și semnele ce ne-au fost transmise despre acesta, una singură este absolut sigură și fără putință de tăgadă. Îl veți recunoaște după înțelepciunea sa cea ieșită din comun. Este scris despre Șarpe: ,,Șarpele însă era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ, pe care le făcuse Domnul Dumnezeu”(Facerea3:1), dar în Biblia de la Blaj(1795) apare o formă pe care noi o considerăm mai potrivită: ,,Iară șearpele era mai înțălept decât toate fierile ceale de pre pământ, care le-au făcut Domnul Dumnezeu”(Facerea3:1). Așa cum Mântuitorul este Dumnezeu, la fel Antihristul este Diavolul. Ideea aceasta că Antihristul este Diavolul nu a fost susținută de marea majoritate a Bisericii. Dintre părinții Bisericii doar câțiva au mers pe această idee a omului-Diavol întrupat. După cum spune Cristian Bădiliță în cartea sa ,,Metamorfozele Antihristului la Părinții Bisericii”: ,,În capitolul 14 este prezentă credința, foarte rară în tradiția creștină, potrivit căreia Antihristul va fi întruparea diavolului. Aceasta apare numai la câțiva autori, de pildă la Ieronim, la Pseudo-Hipolit și la autorul Apocalipsei lui Daniel(apocrifă din secolul al IX-lea). Am întâlnit-o de asemenea în Urcarea la cer a lui Isaia, unde Nero apare ca întruparea lui Beliar.”(Cristian Bădiliță,,Metamorfozele Antihristului la Părinții Bisericii”,Editura Nemira,București,2015,pag.411).
Este absolut sigur că înțelepciunea este semnul cel mai sigur și cel mai specific al Antihristului pentru că fix acest semn apare și în Biblie. Mai întâi este îndeobște cunoscut că Solomon dintre toate lucrurile pe care le putea cere divinității lui, el alege înțelepciunea. Nu alege puterea, nu alege mântuirea, nu alege împărăția cerurilor, ci înțelepciunea. Sfântul Apostol Pavel face, de asemenea, o distincție clară între împărăția lui Dumnezeu, care este o împărăție a puterii și stă în putere, și împărăția pământească a antihristului, ce stă în înțelepciune: ,,Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în cuvinte de înduplecare ale înţelepciunii omeneşti, ci în adeverirea Duhului şi a puterii, pentru ca credinţa voastră să nu fie în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu”(1Corinteni2:4-5).
Tradiția Bisericii Ortodoxe a păstrat mai multe mărturii în privința înțelepciunii extraordinare cu care va fi înzestrat Antihristul. Faima sa de geniu se va răspândi pe tot pământul, ceea ce nu este prea greu de realizat cu mijloacele noastre moderne de comunicare. Cuviosul Lavrentie de Cernigov spunea: ,,Din copilărie va fi foarte înzestrat și deștept”(Stareții,,Despre vremurile din urmă”,Editura Petru Vodă,2007,pag.76). De asemenea în cartea ,,Apostazia și Antihristul” putem citi: ,,Notorietatea mondială a lui Antihrist drept gânditor de geniu, nou cârmuitor și salvator al tuturor popoarelor va răzbate ca fulgerul printre toate neamurile, în cel mai scurt răstimp”(,,Apostazia și Antihristul”,Editura Sophia,București,2014,pag.53).
Când vorbim de înțelepciunea cea ieșită din comun a Antihristului nu ne referim doar la o inteligență în sens laic, ci Antihristul va avea o înțelepciune a cunoașterii Scripturilor și o cunoaștere spirituală așa cum nu o au ierarhii, pastorii, patriarhii, papii, misticii sau vreun guru spiritual. Va spune lucruri mari: ,,Va veni, așa zicând, în ajutorul poporului; va cerceta dumnezeieștile Scripturi; va ține post și va fi silit de oameni să primească a fi ales împărat (…) Cu ajutorul mass-mediei și al tehnologiei comunicației, Antihrist va câștiga grabnic un renume mondial, iar chemarea sa va fi irezistibilă”(Ibidem.pag.265,179).
Din Scriptură putem afla locul unde se va naște și unde se va descoperi Antihristul. Vom arăta cu Biblia în față că Antihristul este un copil el Europei. Este un tânăr din Uniunea Europeană. În Vechiul Testament avem prorociri atât despre Mântuitorul creștinilor, cât și despre Antihrist sau mesia al evreilor. Despre venirea lui Antihrist este scris în visul pe care îl are Iosif: ,,El le-a zis: Iată, am mai visat un vis!Soarele, luna şi unsprezece stele se plecau cu faţa la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său şi fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat şi i-a zis: Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni, eu, mama ta şi fraţii tăi, să ne placăm până la pământ înaintea ta?”(Eliberarea/Geneza37:9-10). Acest vis nu este doar o prorocie cu privire la Iosif, la vinderea sa de către frații săi, ajungerea în Egipt și puterea pe care o va dobândi acolo și faptul că frații săi i se vor închina și vor depinde de situația sa prosperă. Acest sens este cel literal, dar Scriptura are trei sensuri: literal, escatologic și spiritual. Așa cum Dumnezeu este Unul în trei ipostasuri, la fel cuvântul său(aici cu sensul de Scriptură) este unul în trei ipostasuri. Visul lui Iosif este în același timp o prorocie cu privire la venirea lui Antihrist și acesta este sensul escatologic. Acest sens este întărit de cartea Apocalipsei unde putem citi despre femeia ce îl va naște pe cel ce va conduce popoarele cu un toiag de fier: ,,Şi s-a arătat din cer un semn mare: o femeie înveşmântată cu soarele, şi luna era sub picioarele ei, şi pe cap purta CUNUNĂ DIN DOUĂSPREZECE STELE. Şi era însărcinată şi striga, chinuindu-se şi muncindu-se să nască”(Apocalipsa12:1-2),,Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească, care va păstori TOATE NEAMURILE CU UN TOIAG DE FIER”(Apocalipsa12:5). În cartea Apocalipsei ni se spune că femeia ce va naște copilul poartă pe cap o CUNUNĂ DIN DOUĂSPREZECE STELE. Priviți acum steagul Uniunii Europene! Ce vedeți? O COROANĂ CU DOUĂSPREZECE STELE. Și dacă încă mai aveți îndoieli cu privire la identitatea femeii cu acea coroană formată din douăsprezece stele, dacă încă vă îndoiți că acea femeie este Uniunea Europeană, vă vom arăta ce spune mai departe cartea Apocalipsei: ,,Şi femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are stăpânire peste împăraţii pământului”(Apocalipsa17:18). Uniunea Europeană are într-adevăr stăpânire peste împărații pământului. Toate țările din UE se supun legilor venite de acolo.
Ce reprezintă coroana și cele douăsprezece stele? Cele douăsprezece stele simbolizează cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Coroana sau cercul sau roata este simbolul Șarpelui ce își mușcă coada. Tora înseamnă roată după cum este explicat în Cabala. Uniunea Europeană este o creație a evreilor după cum afirmă atât sfântul Nicolae Velimirovici în cartea sa ,,Prorociri despre vremurile noastre prin fereastra temniței”: ,,De-a lungul veacurilor, cei ce L-au răstignit pe Mesia, Domnul Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu, au făcut din Europa cel mai mare câmp de luptă al diavolului împotriva lui Dumnezeu. Aici este astăzi cel mai mare câmp de luptă al jidovilor și al tatălui jidovilor, diavolul, împotriva Tatălui ceresc, împotriva Fiului Său cel Unul-născut, întrupat din Fecioară, și împotriva sfințeniei Duhului Sfânt (…) Toate devizele europene moderne au fost alcătuite de jidovii care L-au răstignit pe Hristos. Democrația, grevele, socialismul, ateismul, toleranța tuturor credințelor, pacifismul, revoluția universală, capitalismul, comunismul – toate acestea sunt creațiile jidovilor sau, mai bine zis, ale tatălui lor, diavolul; toate acestea, pentru a-L defăima pe Hristos, pentru a-L nimici pe Hristos, pentru a așeza pe scaunul lui Hristos pe Mesia lor evreiesc, neștiind nici până astăzi că acela e însuși satana, tatăl lor, cel ce i-a ținut în frâul său și i-a lovit cu biciu-i”(Sfântul Nicolae Velimirovici,,Prorociri despre vremurile noastre prin fereastra temniței”,Editura Predania,București,2014,pag.296-297), cât și Sfântul Paisie Aghioritul: ,,Uite, în spatele acestei Uniuni Europene de acum se ascunde dictatura acestora, …a sioniștilor”(Părintele Paisie,,Semnele vremurilor din urmă”,Editura Egumenița,2013,pag.26). Sfântul Paisie a vorbit și despre legătura dintre simbolul șarpelui ce își înghite coada și evrei: ,,S-a scris că atunci când va fi pusă în circulație imaginea cu șarpele care își înghite coada va însemna că evreii au cuprins toată lumea”(Ibidem.pag.40).
Antihristul nu va fi un om din Ierusalim sau din Israel, iar acest lucru îl putem dovedi chiar cu Scriptura. Antihristul vine din Edom după cum putem citi în Isaia: ,,Cine este Acesta, care VINE DIN EDOM, din Boțra în haine roșii strălucitoare, Acesta care este maiestuos în înfățișare, mergând în măreția puterii Lui? Eu sunt Cel care vorbesc cu dreptate, puternic să mântuiesc. Dar pentru ce Îți sunt hainele roșii și veșmintele Tale ca ale celui ce calcă în teasc? Eu singur am călcat în teasc și nici un om dintre popoare nu era cu Mine: i-am călcat astfel în mânia Mea și i-am zdrobit în furia Mea; așa că sângele lor a țâșnit pe veșmintele Mele și Mi-am mânjit toate hainele cu el. Căci în inima Mea era ziua răzbunării și venise anul celor răscumpărați ai Mei. Mă uitam împrejur, și nu era nimeni să ajute; și Mă miram că nu era cine să Mă susțină; atunci brațul Meu Mi-a fost într-ajutor și mânia Mea M-a sprijinit. Am călcat în picioare popoare în mânia Mea, le-am îmbătat în indignarea Mea și le-am vărsat sângele pe pământ”(Isaia63:1-6). Acest pasaj vorbește în mod cert despre Antihrist și putem aduce cel puțin două dovezi în acest sens. Mai întâi, în pasajul din Isaia ni se spune că cel ce vine din Edom a înfrânt, a zrobit prin EL ÎNSUȘI, deci se mărturisește pe el însuși și vine în numele său propriu: ,,Eu singur am călcat în teasc și nici un om dintre popoare nu era cu Mine” și de asemenea se mărturisește pe el însuși și pe nimeni altcineva: ,,Mă uitam împrejur, și nu era nimeni să ajute; și Mă miram că nu era cine să Mă susțină; atunci brațul Meu Mi-a fost într-ajutor și mânia Mea M-a sprijinit”. Mântuitorul le-a spus clar iudeilor ce nu voiau să-L primească deși Îl mărturisea pe Tatăl și venea în Numele Tatălui Său, că îl vor primi în schimb pe unul ce va veni în numele său propriu și pe acela îl vor considera mesia: ,,Eu am venit în numele Tatălui Meu şi voi nu Mă primiţi; dacă va veni altul în numele său, pe acela îl veţi primi”(Ioan5:43).
A doua dovadă pe care o vom aduce în sprijinul opiniei noastre că pasajul din Isaia, citat mai sus, vorbește despre Antihrist este un fragment extrem de asemănător din cartea Apocalipsei ce este clar că vorbește despre Antihrist într-un mod similar celui din Isaia, dar pe care majoritatea teologilor îl pun în mod greșit în legătură cu a doua venire a Mântuitorului: ,,Apoi am văzut cerul deschis și iată un cal alb. Cel ce stă pe el Se numește Cel Credincios și Cel Adevărat și El judecă și Se luptă cu dreptate. Ochii Lui sînt ca para focului, pe capul Lui sînt multe diademe, avînd un nume scris, pe care nimeni nu-l știe, decât numai El singur. ESTE ÎMBRĂCAT CU O HAINĂ MUIATĂ ÎN SÎNGE. Numele Lui este: Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer Îl urmau pe cai albi, îmbrăcate ci in subțire, alb și curat. Din gura Lui iese o sabie ascuțită, ca să lovească neamurile cu ea; ÎI VA PĂSTORI CU UN TOIAG DE FIER; ȘI VA CĂLCA ÎN PICIOARE TEASCUL VINULUI MÎNIEI APRINSE al lui Dumnezeu Cel Atotputernic. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acesta: Împăratul împăraților și Domnul domnilor”(Apocalipsa19:11-16).
Antihristul va încerca să îl copieze pe Mântuitorul și de aceea până în jurul vârstei de 30 de ani nu va începe să lucreze pe față și nu va începe să învețe. În jurul vârstei de 30 de ani va începe să învețe popoarele lucruri noi și nemaiauzite, lucruri mari. Dacă evreii au spus despre Mântuitorul: ,,Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Acest Om”(Ioan7:46), tot ceva asemănător vor spune oamenii despre Antihrist când se va ivi. În unele prorociri acesta trebuie să se arate la începutul celui de-al treilea război mondial, iar în altele este scris că fix el va conduce acest război mondial din fruntea armatei Europei(fapt ce poate fi întărit prin citatele de mai sus din Isaia și Apocalipsa unde se vorbește de haina înmuiată în sânge și de zdrobirea unor popoare, ceea ce în cazul unui Antihrist în fruntea unei armate într-un război mondial s-ar potrivi). În toată această perioadă se va arăta bun, însetat de dreptate, și în general va avea atribute asemănătoare sfințeniei. După ce războiul se va încheia i se va da stăpânirea peste întreaga lume pentru 3 ani și jumătate. Va fi foarte greu de recunoscut pentru că până nu va fi ales împărat peste tot pământul nu se va semeți și nu va fi tiran, ci mai degrabă va fi socotit de toată lumea un om foarte bun, cum altul nu-i. După ce va primi puterea se va semeți, va deveni cel mai mare tiran pe care l-a dat istoria. Cu alte cuvinte putem împărți activitatea Antihristului în trei perioade: ,,Apoi, precum Domnul a viețuit în taină până la împlinirea vârstei de treizeci de ani, tot așa și Antihristul trebuie să presupunem că va rămâne ascuns până la o vârstă asemănătoare. Precum Hristos Și-a început lucrarea de mântuire prin propovăduirea sfintei Sale învățături și prin minuni, tot astfel își va începe și Antihrist lucrarea sa nimicitoare, înșelând oamenii cu învățătura sa mincinoasă și cu arătări mari și smintitoare, de minuni înșelătoare (…) În sfârșit, precum Domnul S-a arătat lumii și Și-a împlinit lucrarea ca Prooroc(Învățător), Împărat și Mare Preot, tot astfel și Antihrist va concentra această întreită putere în propriile sale mâini și își va împlini lucrarea sa vătămătoare ca învățător al întregii omeniri, ca împărat al unei stăpâniri universale și ca mare preot suprem al tuturor religiilor, pretinzând închinare înaintea lui ca înaintea unui dumnezeu (…) Întreaga viață și lucrare a lui Antihrist pot fi rezumate în trei perioade: PERIOADA ÎNTÂI a lui Antihrist – cuprinsă între ziua nașterii sale și momentul arătării lui – va trece neștiută. Sfântul Ioan Damaschin spune că Antihrist este crescut în ascuns și pe neașteptate se răscoală. A DOUA PERIOADĂ a vieții lui Antihrist se va deschide cu intrarea sa învederată în rolul de învățător al lumii sau prooroc. Se poate să-și înceapă lucrarea în împrejurările unei conflagrații mondiale când umanitatea, după ce a suferit toate urâciunile războiului, nu va mai vedea nici o cale de ieșire din dezastruoasa sa fundătură, fiindcă toate mijloacele de rezolvare se vor afla în mâinile unei societăți secrete care va coopera cu Antihrist. El va oferi un plan pentru rezolvarea reușită a crizei mondiale, întemeiat pe înțelepciune politică și socială – anume statornicia unei structuri politice și sociale uniforme în întreaga lume. Ostenită de grozăviile războiului și fiind oarbă duhovnicește, omenirea nu va recunoaște acest proiect ca fiind o cursă vicleană și astfel va fi ademenită în cea mai nemiloasă și mai necurmată robie. Dimpotrivă, oamenii vor întâmpina cu osanale manifestările de înaltă erudiție, înțelepciune și geniu ale lui Anithrist (…) În această perioadă a lucrării sale, Antihrist nu va întrebuința nici o metodă silnică(tiranică), ci se va sârgui să câștige încrederea și iubirea oamenilor prin amăgire și printr-o fățarnică și teatrală înfățișare a virtuții, El – spune Vladimir Soloviov – va arunca vălul strălucitor al binelui și adevărului peste taina fărădelegii (…) Odată ce va dobândi puterea mondială, Antihrist își va schimba năpraznic purtarea. În locul atitudinii fățarnice și grijulii față de oameni și a bunăvoinței mincinoase față de vrăjmașii lui, se va întoarce spre prigonirea crâncenă a tuturor creștinilor credincioși care refuză să i se închine ca unui dumnezeu”(,,Apostazia și Antihristul”,Editura Sophia,București,2014,pag.50,51,52,53,69).
Din fragmentele de mai sus este cât se poate de clar că Antihristul nu poate fi un om în vârstă, ci un tânăr. Trebuie să fie un tânăr în jurul vârstei de 30 de ani din Europa. Părinții spun că: ,,Antihristul se va naște dintr-o desfrânată – evreică”(Stareții,,Despre vremurile din urmă”,Editura Petru Vodă,2007,pag.76). Desigur poate fi adevărat și sensul literar al acestei prorociri, dar am dori să reliefăm și un alt sens iudaic al acesti prorociri. Într-o notă din cartea lui Israel Shahak ,,Povara a trei milenii de istorie și religie iudaică”, Editura Semizdat, nota 126, la paginile 132-133, Maimonide ne spune că orice femeie ce nu este evreică este o desfrânată: ,,De fapt, orice femeie neevreică este considerată ca N.Sh.G.Z – abreviere a cuvintelor ebraice niddah, shifhah, goyah, zonah(impură prin menstre, sclavă, femelă gentil, prostituată). Dacă se convertește, ea încetează să mai fie niddah, shifhah, goyah, dar va fi privită ca prostituată până la sfârșitul zilelor sale, din singurul motiv că s-a născut din mamă neevreică”. Cu alte cuvinte prorocirea că Antihristul se va naște dintr-o desfrânată înseamnă, de fapt, că Antihristul nu va fi evreu, ci creștin. Se va naște în creștinism, într-o țară creștină a Europei. Nu va fi iudeu, nu se va naște în Ierusalim și nu va fi bătrân. Și totuși majoritatea profețiilor vorbesc de un Antihrist evreu. Cum va fi acela evreu și nu va fi evreu în același timp. Evreu este acela ce primește și ține Legea. Evreul se identifică cu Legea. Dacă cineva spune că Legea e bună și că e de la Dumnezeu, atunci acela e un evreu. Toate cele trei confesiuni ale creștinismului(ortodoxia, catolicismul și protestantismul) spun că Legea și Vechiul Testament sunt bune și sunt de la Dumnezeu. Ei primesc și țin și socotesc Legea bună și de la Dumnezeu, deci sunt evrei. Toate cele trei confesiuni ale creștinismului sunt iudaism sulemenit. De aceea Antihristul este evreu(căci Ortodoxia este iudaism sulemenit) și nu este evreu (în sensul unui evreu ortodox care respinge creștinismul).
Prin faptul că va fi încoronat la Ierusalim de către Patriarhul Ortodox și nu de către vreun rabin, papă sau pastor și din faptul că va rosti la încoronare Simbolul de credință, putem înțelege în mod vădit că Antihristul va fi ortodox și se va naște într-o țară ortodoxă din Europa: ,,La încoronarea lui, când se va citi Simbolul credinței, el nu va permite să se citească corect și, în locul cuvintelor întru Domnul nostru (…), Fiul lui Dumnezeu; el de va lepăda și se va recunoaște numai pe sine. Atunci patriarhul va exclama: Acesta-i antihrist! – și pentru aceasta Patriarhul va fi omorât. La încoronare, antihrist, pe mâini, va avea mănuși și, când le va scoate PENTRU A-ȘI FACE CRUCE, Patriarhul va observa că la degete nu are unghii, ci gheare, și aceasta îi va întări convingerea că în fața lui stă antihrist”(Stareții,,Despre vremurile din urmă”, Editura Petru Vodă,2007,pag.76). Faptul că își va face cruce și că va rosti Crezul indică clar că Antihrist va aparține de Ortodoxie. Căutați câte țări din Uniunea Europeană sunt în majoritar de religie Creștină Ortodoxă căci este foarte probabil ca într-una din aceste țări să se afle Antihristul.
Descoperirea lui Antihrist este foarte importantă pentru că, după cum spune Sfântul Apostol Pavel, ziua Domnului(Parusia) nu va veni până ce nu se va descoperi Antihristul: ,,Căci ziua Domnului nu va sosi până ce mai întâi nu va veni lepădarea de credinţă şi nu se va da pe faţă omul nelegiuirii, fiul pierzării”(Epistola a doua către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel2:3). Dacă Pavel vorbește de ,,fiul pierzării” este clar că așa cum Mântuitorul este Fiul lui Dumnezeu și Antihristul este Fiul Diavolului, deci Diavolul, căci și Mântuitorul este Dumnezeu. Felul în care spune Pavel că ,,se va da pe față omul nelegiuirii” și nu ,,îl vor da pe față” ne poate sugera ideea că Antihristul se va descoperi singur, adică el pe el însuși, și nu cineva îl va aduce în față și va spune: ,,Acesta e!”.
Când veți vedea un tânăr, prea din cale afară de înțelept, să vă puneți întrebări, dar nu vă grăbiți să trageți concluzii!

Comments are closed.