Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Dumnezeu va șterge de pe fața pământului, pentru a doua oară, pe omul pe care l-am făcut ?

Cuprins:
1. Civilizaţia digitală, omul ființă naturală și Dumnezeu
2. Prima ștergere, de către Dumnezeu, de pe fața pământului, a omului pe care l-a făcut
3. Dumnezeu va ștergere, pentru a doua oară, de pe fața pământului, pe omul pe care l-a făcut ?

1. Civilizaţia digitală, omul ființă naturală și Dumnezeu

Civilizaţia digitală , aflată într-un ritm rapid de dezvoltare, face să dispară, cu nepăsare, consecvent şi rapid, atât comportamente sociale, economice, culturale și religioase vechi de mii de ani, cât și oamenii naturali.
În lumea de azi se observă tot mai mult că, pe măsură ce se dezvoltă și se înmulțește „homo digitalis” și civilizaţia digitală:
1) are loc degenerarea omului ființă naturală,
2) credințele religioase, considerate de mii de ani ca fiind eterne, sunt în pericol să se reducă până la dispariția lor totală
3) are loc declinul tot mai mare al credinței în Dumnezeu.
Altfel spus, în condițiile unei asemenea evoluții, se va ajunge la o lume
1) numai cu oameni inteligență artificială ?
2) cu o civilizaţie digitală, numai cu „homo digitalis” ?
3) în care omul ființă naturală va dispărea ?
4) fără Dumnezeu, care nu va mai exista ?
În condițiile de azi, în care schimbările, în special în ceea ce privește „cuceririle inteligenței artificiale” au loc cu o viteză amețitoare, abordarea acestor evoluții sunt probleme foarte dificile. Cu toate acestea, nici nu putem să nu ne implicăm permanent și activ în abordarea lor, așa cum se încearcă și prin acest articol.

2. Prima ștergere, de către Dumnezeu,
de pe fața pământului, a omului pe care l-a făcut

Despre prima ștergere, de către Dumnezeu, de pe fața pământului, a omului pe care l-a făcut, este scris în Biblie, în cartea Geneza, capitolul 6, unde se apune:
„6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui.”
7 Și Domnul a zis: «Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.»”
„11 Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie.
12 Dumnezeu S-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat; căci orice făptură își stricase calea pe pământ.
13 Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: „Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul.”
„17 Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălțat deasupra pământului.
18 Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea pe deasupra apelor.
19 Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toți munții înalți, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiți.
20 Cu cincisprezece coți s-au înălțat apele deasupra munților, care au fost acoperiți.
21 Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toți oamenii.
22 Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit.
23 Toate făpturile care erau pe fața pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie.
24 Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.”

Întrebarea care s-a pus și se pune permanent, de orice om care gândește pentru a înțelege, este următoarea: decât să nimicească întreaga omenire, prin Potopul dat, de ce oare Dumnezeu nu a dispus numai moartea păcătoșilor, lăsând în viață oamenii nevinovați, dintre care mulți au trăit în sfințenie, până la a-și sacrifica viața pentru slujirea Sa ?

3. Dumnezeu va ștergere, pentru a doua oară,
de pe fața pământului, pe omul pe care l-a făcut ?

În viitorul post-uman („după umanitate”, „după oamenii ființe vii”, trans-umanist), care va fi creat de Inteligența artificială (IA), oamenii vor fi tot mai mult îmbunătățiți până când vor ajunge să fie înlocuiți în cele din urmă cu inteligențe artificiale, având astfel loc trecerea de la Homo Sapiens la Homo Digitalis.
Aceste „inteligențe artificiale” vor ajunge să fie atât de puternice chiar până la a putea atrage sfârșitul umanității, ajungându-se astfel la un viitor fără oameni naturali, respectiv la un viitor numai cu „homo digitalis”.
Deci, Inteligența Artificială poate produce schimbări atât de mari care pot ajunge până la a face numai oamenii (dacă se mai pot numi oameni) artificiali, care vor fi entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără spiritualitate, fără nimic uman în ele.
„Omul ființă vie” va evolua până la ultima treaptă a dezvoltării sale, care va fi și ultima, cea în care își va trăi ultima sa dezvoltare, după care va urma lumea post-umanistă, o lume numai a omului inteligență artificială, o lume a civilizaţiei digitale, o lume numai cu „homo digitalis”.
O asemenea dezvoltare a omenirii este cea mai periculoasă din lume, din cauză că poate fi sfârșitul umanității.
Dacă, în urmă cu aproape 100 de ani, Albert Einstein considera că „A devenit cumplit de evident că tehnologia ne-a depăşit umanitatea.”, acum probabil că ar spune că „A devenit cumplit de evident că tehnologia poate fi sfârșitul umanității.”
În prezent, existența omenirii a devenit tot mai incertă, în special din următoarele cauze :
1) degenerării umane,
2) inteligenței artificiale,
3) declanșeze un răzbi nuclear etc.
Întrebarea care și-o pune orice om care gândește pentru a înțelege, este următoarea: de ce oare Dumnezeu nu oprește această evoluție reală către dispariția omenirii de pe pământ, prin puterile Sale, despre care dogma spune că sunt nelimitate ?
Răspunsurile sunt, pe cât de multe, pe atât de diferite și contradictorii, dintre care voi menționa numai pe cel al lui Epicur:
„Vrea Dumnezeu să prevină răul, dar nu poate? Atunci nu e omnipotent.
Poate, dar nu vrea?Atunci e malefic.
Şi poate, şi vrea? Atunci de unde vine răul?
Nici nu poate, nici nu vrea? Atunci de ce să fie numit Dumnezeu?” (Epicur, n. 342 î.Hr.– d. 270 î.Hr.)
Cei care pun asemenea întrebări nu înseamnă că sunt atei, că sunt împotriva credinței, a religiei, a lui Dumnezeu:
Ei gândesc așa, și au dreptul să-și pună și asemenea întrebări, pentru că este vorba de existența lor, a familiilor lor, a celor dragi lor și a întregii omeniri.

Definiții la Inteligența artificială

„Civilizaţia digitală” se bazează pe tehnologia informaţiei și este o lume cu „entități complet anorganice”, care, neavând viață în ele, în sensul existenței noaste, nu se pot numi „ființe” (omenești).
„Homo Digitalis” ” este „individul creat de tehnologia informaţiei”; mai are o altă expresie concurentă, pe „Homo interneticus”, care exprimă aproape același fenomen.
„Homo sapiens”, adică: „om înțelept”, este denumirea științifică pentru singura specie umană existentă în prezent. Specii dispărute din genul Homo (Omul) includ: „Homo ergaster”, care a dat naștere lui „Homo erectus” (existent în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani) care, la rândul său, a dat naștere „Homo neandarthalian”, care a evoluat până la noi, la „Homo sapiens”. Se spune că Pământul era cutreierat cândva de cel puțin șase specii de oameni.
Inteligența artificială (prescurtat AI sau IA) se referă, în general, la capacitatea mașinilor, sistemelor automate sau a computerelor: 1) de a raționa, de a folosi orice informaţie care nu provine de la om și de a imita inteligența umană; 2) de a interpreta corect datele din mediul extern și de a stabili soluția corectă într-o situație dată; 3) de a învăța, automat, continuu și iterativ, pe baza informațiilor colectate anterior, și de a generaliza, plecând de la un caz particular; 4) de a îndeplini atribuții și sarcini pe care le-ar face oamenii.
Post-umanismul înseamnă „după umanism” sau „dincolo de umanism”.
Trans: element de compunere însemnând „dincolo”, „peste”, care servește la formarea unor adjective, a unor substantive și a unor verbe. Umanism: privitor la om, omul, ca valoarea supremă. trans-umanism: „dincolo”, „peste” om, „dincolo de om”, care urmează după om, după „Homo Sapiens” ajungându-se la „Homo Digitalis”.
Trans-umanismul, la care se poate ajunge numai cu Inteligența Artificială, constă, în esența sa, în dezvoltarea și punerea la dispoziția omenirii de tehnologii care să permită îmbunătățirea capacităților intelectuale, fizice și psihologice ale oamenilor, până a-i face nemuritori, realizând astfel „un viitor post-uman”, numai cu oamenii (dacă se mai pot numi oameni) artificiali, care vor fi entități superinteligente complet non-conștiente, fără viață, fără sentimente, fără conștiință, fără nimic uman în ele.

Bibliografie

https://www.victorkapra.ro/2008/09/homo-digitalis/
N. Grigorie Lăcrița, articolele:
Educația degenerării umane
Despre persoanele non-binare
Inteligența artificială va schimba omul până la a-l face nemuritor, dar fără a mai fi natural
Dintotdeauna omenirea a ajuns pe mâna unor mari nebuni

 

Comments are closed.