Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Archive for the 'Cultura religioasa' Category

Naşterea, viaţa şi răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, cu explicații pe înțelesul tuturor

Wednesday, May 8th, 2024

„Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria”. (Petre Ţuţea) Rezumat. Creștinismul este totalitatea formelor de credință în persoana și în scrierile care conțin cuvintele și învățăturile lui Iisus Hristos, fiind, în lume, religia cea mai importantă din punct de vedere numeric, cu peste 2,4 miliarde de adepți. Nașterea, viața, moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos […]

De la nefirescul omului actual la cel al naturii și retur

Wednesday, March 20th, 2024

Știm din Biblie că „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Genesa 2/7). Avem aici explicația simplă și clară a apariției omului în varianta creaționistă, după pregătirea Pământului pentru găzduirea, hrănirea și perpetuarea tuturor speciilor viului, lucru pe […]

Spre nemurire muritorii cată…

Saturday, March 16th, 2024

Motto: În om murirea coexistă cu-ndivinata nemurire, ca după moarte s-aibă parte de-a vieții dreaptă cumpănire. Întreaga dramă existențială a omului se derulează în trei mari acte, fiecare dintre ele cu întrebările specifice (întrebări rămase fără răspunsuri logic acceptabile, cu toate că sunt de-o vârstă cu omenirea rațională): 1)Nașterea sau apariția existentului, implicit a vieții, […]

Despre iudeo-creştini, gnostici şi esenieni

Wednesday, March 13th, 2024

Din capul locului fac precizarea că, deşi analizate în acelaşi text, cele trei orientări sau secte (anterioare creştinismului în faza de început, apoi contemporane cu creştinismul primitiv) trebuie privite diferenţiat atât prin rolul lor la constituirea primelor comunităţi creştine (esenienii), respectiv prin influenţa directă sau intermediată pe care au exercitat-o asupra creştinismului medieval (iudeo-creştinii şi […]

„Grădina din Eden”, „Paradis”, „Rai”

Sunday, January 7th, 2024

Cuprins: Rezumat. 1. Precizări preliminare 2. Faptele de la crearea lui Adam și a Evei și până la izgonirea lor din Grădina Edenului 3. Grădina din Eden a fost un loc pe Pământ 4. Izgonirea, de către Dumnezeu, a lui Adam și a Evei din Grădina Eden 5. „Grădina din Eden”, numită și „Paradis”, este […]

Naşterea, viaţa şi răstignirea Mântuitorului Iisus Hristos, în contextul istoric din vremea Sa

Friday, January 5th, 2024

„Iisus Hristos este eternitatea care punctează istoria”. (Petre Ţuţea) Rezumat. Creștinismul este totalitatea formelor de credință în persoana și în scrierile care conțin cuvintele și învățăturile lui Iisus Hristos, fiind, în lume, religia cea mai importantă din punct de vedere numeric, cu peste 2,4 miliarde de adepți. Nașterea, viața, moartea și învierea Mântuitorului Iisus Hristos […]

Profeție, prorocire, prevestire, prezicere

Friday, May 19th, 2023

Noțiunea de „profeție” se referă, în sens general, la ceea ce profețește cineva, folosită și cu sensul de „prorocire”, de „prevestire”, de „prezicere”. În cele ce urmează se prezintă sensul și conținutul noțiunii „profeție”, cu sinonimele sale „prorocire”, „prevestire” și „prezicere”, conform cu relatările din Biblie, din 2 Petru 1.21, Romani 12:6 și din 1 […]