Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Archive for the 'Sfinţi români' Category

Mărturii ale unor martori oculari despre sfârşitul mucenicesc al voievodului Sf. Constantin Brâncoveanu, al fiilor săi şi a stolnicului Ianache

Wednesday, September 7th, 2011

Scrisoarea baronului Hochpied „La 26 august, într-o duminică, cu un ceas înainte de amiază, din porunca Sultanului, (Brâncoveanu) a fost luat pe neaşteptate din închisoarea sa de la Şapte Turnuri. Şi a fost dus, ca un făcător de rele, numai în cămaşă, cu patru fii şi un ginere – boier din Principat – care mergeau […]

Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (22 Decembrie) – partea a III-a

Tuesday, September 6th, 2011

SCRIERI Mitropolitul Petru Movilă, apărătorul întregii Ortodoxii. Mare teolog şi cărturar, destoinic conducător al Bisericii Ortodoxe, mediator neîntrecut între Răsărit şi Apus, Sfântul Ierarh Petru Movilă este una dintre cele mai reprezentative figuri ale Ortodoxiei din secolul al XVII-lea. Pentru viaţa sa aleasă şi pentru osteneala jertfelnică cu care a slujit Biserica, Petru Movilă, mitropolitul […]

Dreptmăritorul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt al intregii Moldove

Tuesday, September 6th, 2011

Cu ajutorul lui Dumnezeu ne bucurăm, în aceste vremuri, sufletele de pacea ce izvorăşte din frumoasa proclamare a canonizării şi din smerita slujire şi pomenire a Dreptmăritorului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt – Ocrotitorul întregii Moldove, Domn al Culturii, Spiritualităţii, Biruitor în războaie şi primejdii, „Atletul lui Hristos” şi Prinţ al Dreptăţii – ctitor […]

Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (22 Decembrie) – partea a II-a

Monday, September 5th, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Podobie: Apărătoare Doamnă… Vestitorul Ortodoxiei și apărătorul credinței, Arhiereul lui Hristos, Petru al Kievului, să se cinstească după vrednicie, căci patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lumești s-a lepădat, pe cele cerești și veșnice dobândind, de aceea se veselește […]

Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (22 Decembrie) – partea I

Sunday, September 4th, 2011

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE În mijlocul poporului român au odrăslit şi mulţi oameni de seamă care şi-au pus toate puterile de muncă în slujba altor Biserici şi popoare, aducându-şi o contribuţie preţioasă la renaşterea lor culturală, politică sau bisericească. Între aceştia se situează la loc de cinste şi Petru Movilă, mitropolitul Kievului, a cărui personalitate a […]

Cuviosul Daniil Sihastrul (18 Decembrie) – partea a III-a

Friday, September 2nd, 2011

SCRIERI „Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul a unit cerul cu pământul, prin rugăciunea inimii“. Ciprian Bâra / în Ziarul Lumina – Vineri, 19 Decembrie 2008 Cu ocazia prăznuirii Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul de la Voroneţ, Sfânta Liturghie de la Paraclisul patriarhal cu hramurile „Sf. M. Mc. Gheorghe“, „Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi“ şi Sf. Prooroc […]

Cuviosul Daniil Sihastrul (18 Decembrie) – partea a II-a

Wednesday, August 31st, 2011

SLUJBA Pentru Vecernie şi Litie LA VECERNIE După obişnuitul psalm, se cântă: „Fericit bărbatul…”, starea întâia. La „Doamne, strigat-am…” se pun stihirile pe 8, glas 5. Podobie: „Prea Cuvioase Părinte…” Cuvioase Părinte, de Dumnezeu purtătorule, Sfinte Daniil, din tinereţe te-ai nevoit a supune patimile trupului şi a urma lui Hristos prin postiri, privegheri şi rugăciuni […]