Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Sf. Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului (22 Decembrie) – partea a II-a

Monday, September 5th, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Podobie: Apărătoare Doamnă… Vestitorul Ortodoxiei și apărătorul credinței, Arhiereul lui Hristos, Petru al Kievului, să se cinstească după vrednicie, căci patria și neamul le-a lăsat, dar nu le-a uitat, de cele lumești s-a lepădat, pe cele cerești și veșnice dobândind, de aceea se veselește […]

Sf. Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei (13 Decembrie) – partea a II-a

Thursday, August 25th, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic: CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1: Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ierarhe a lui Hristos, veseleşte sufletele celor binecredincioşi, că tu înţelept tâlcuitor al dreptei credinţe şi luminător al limbii române te-ai arătat. De aceea, toşi se bucură şi te laudă: Bucură-te, Sfinte ierarhe Dosoftei, luminător al cuvintelor!

Sf. Muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş (7 Decembrie) – partea a II-a

Monday, August 22nd, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic: CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Ca aceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filotee preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică eşti de laudă! Pentru […]

Cuviosul Antonie de la Iezerul-Vâlcea (23 Noiembrie) – partea a II-a

Friday, August 12th, 2011

ACATISTUL Alcătuit de Ieromonahul Ghelasie Gheorghe, Mănăstirea Frăsinei După obişnuitul început, se zic: CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Râvnitor al iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de dumnezeiescul dor, te-ai arătat un nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti, împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut Părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu […]

Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ (15 Noiembrie) – partea a II-a

Friday, August 5th, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic: CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Între Sfinţii Părinti ai fost biruitor, cel ce în această lume decăzută spre părinteasca îmbrăţişare a cuvioşilor celor din vechime ne călăuzeşti, ca o punte peste adâncul necredinţei. O, fraţilor, nu plângeţi, ci vă veseliţi, căci avem un neclintit îndrumător: Bucură-te, Sfinte Paisie, dumnezeiască […]

Cuvioşii Mărturisitori Visarion, Sofronie şi Sf. Mucenic Oprea (21 Octombrie) – partea a II-a

Wednesday, July 27th, 2011

SLUJBA SFINȚILOR MĂRTURISITORI, CUVIOȘII VISARION ȘI SOFRONIE ȘI A MUCENICULUI OPREA LA VECERNIA MICĂ La Doamne, strigat-am…, Stihirile pe 4, glasul al 6-lea: Podobie: Toată nădejdea punându-şi… Pe cuviosul mărturisitor şi apărător al dreptei credinţe, pe următorul lui Hristos, cel cu virtutea bărbăţiei şi cu brâul adevărului încins, pe părintele nostru Visarion,

Sf. Preoţi Mărturisitori Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel (21 Octombrie)

Monday, July 25th, 2011

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE Preotul Mărturisitor Ioan din Galeş Pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, din rândul preoţilor şi credincioşilor ortodocşi români din Transilvania s-au ridicat numeroşi apărători ai dreptei-credinţe, în faţa încercărilor autorităţilor habsburgice de a-i trece cu forţa la uniaţie. Între aceştia se numărau cuvioşii ieromonahi Visarion Sarai, Sofronie de la Cioara şi Nicodim, […]