Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Apocalipsa lui Ioan, partea I

Tuesday, January 18th, 2011

I 1. Aici este expusă divina descoperire a lui Iisus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca să facă cunoscute credincioşilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Cele rele vor putea fi evitate sau micşorate (ÎNAINTE SĂ SE ÎNTÂMPLE) numai dacă oamenii se vor îndrepta plini de iubire către DUMNEZEU şi nu […]

Apocalipsa lui Ioan, partea a II-a

Tuesday, January 18th, 2011

IV 1. După toate aceste lucruri, m-am uitat şi am văzut că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care-l auzisem, răsunător ca sunetul unei trâmbiţe şi care până atunci vorbea cu mine, mi-a zis: “Suie-te aici şi-ţi voi arăta mai departe ce are să se întâmple după aceste lucruri!” 2. Numaidecât […]

Apocalipsa lui Ioan, partea a III-a

Tuesday, January 18th, 2011

VIII 1. Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut acolo, în cer, o tăcere de aproape o jumătate de ceas. 2. Şi am văzut atunci pe cei şapte îngeri de lumină care stau înaintea lui IISUS HRISTOS că li s-au dat şapte trâmbiţe. 3. Apoi a venit un alt înger de lumină, care […]

Apocalipsa lui Ioan, partea a IV-a

Tuesday, January 18th, 2011

XII 1. În cer s-a arătat apoi un semn mare: a apărut o femeie foarte frumoasă învăluită într-o lumină alb strălucitoare ca soarele, care avea luna sub picioare şi o cunună de douăsprezece stele pe cap. 2. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască. 3. În cer […]

Apocalipsa lui Ioan, partea a V-a

Tuesday, January 18th, 2011

1. Şi apoi am auzit un glas puternic care venea din Templu şi care zicea celor şapte îngeri: “Duceţi-vă şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!” 2. Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ. Şi atunci o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii care aveau […]

Apocalipsa lui Ioan, partea a VI-a

Tuesday, January 18th, 2011

XX 1. Apoi am văzut pogorându-se din cer un înger al lui Dumnezeu, care ţinea în mână cheia Adâncului (infernului) şi un lanţ mare. 2. El a pus apoi mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana şi l-a legat pentru o mie de ani. 3. L-a aruncat după aceea în […]