Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (25 Aprilie) – partea a III-a

Tuesday, May 3rd, 2011

SCRIERI A copiat o serie de manuscrise în limba slavonă şi a scris câteva Iucrări originale în slavona bisericească: – Cuvânt înainte sau înainte călătorie la cartea Iui Grigorie Sinaitul înainte cuvântare spre capetele fericitului Filotei Sinaitul, – Cuvânt înainte la cartea fericitului Nil de la Soesca, – Adăugire sau cuvânt pre urmă la cartea […]

Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (25 Aprilie) – partea a II-a

Monday, May 2nd, 2011

ACATISTUL După obişnuitul început, se zic: CONDACELE ŞI ICOASELE: Condacul 1 Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălţimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi solitorul cel tare al rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem rugăciuni pentru izbăvirea noastră şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare […]

Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (25 Aprilie) – partea I

Sunday, May 1st, 2011

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE Părintele Vasile Ieroschimonahul, mare trăitor al monahismului românesc din secolul al XVIII-lea, s-a născut în anul 1692. După ce „a vieţuit din tinereţe cu dumnezeiască râvnă în pustietăţi cu mari râvnitori spre viaţa cea monahicească”, cum mărturiseşte ucenicul său, stareţul Paisie (1722-1794) de la Neamţu (1), s-a statornicit, în anul 1713, împreună […]