Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Misterul vieții celei noi

Friday, March 8th, 2013

Din Comentariul la cartea lui Iob al sfântului Grigore cel Mare, papă (Cartea 13, 21-23: PL 75, 1028-1029) Fericitul Iob, fiind figură a sfintei Biserici, uneori vorbește cu glasul trupului, alteori însă cu glasul capului. În timp ce vorbește despre mădularele ei, se înalță imediat la cuvintele capului. De aceea, se adaugă și aici: Totuși, […]

Din Comentariul asupra Evangheliei după sfântul Luca de sfântul Beda Venerabilul, preot

Saturday, December 22nd, 2012

(Cartea 1, 46-55: CCL 120, 37-39) Magnificat Maria a spus: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul și duhul meu tresaltă de bucurie în Dumnezeu, mântuitorul meu” (Lc 1,46). Ea spune: Domnul m-a înălțat cu un dar atât de mare și atât de nemaiauzit încât nu pot să îl exprim în nici o limbă, ci abia […]

Numele meu este preamărit între popoare

Sunday, October 14th, 2012

Din Comentariul asupra cărţii lui Aggeu al sfântului Ciril de Alexandria, episcop (Cap. 14: PG 71, 1047-1050) În timpul venirii Mântuitorului nostru a apărut un templu divin cu mult mai măreţ, mai strălucitor şi mai nobil decât cel vechi. Cu cât este mai preţioasă religia lui Cristos şi a evangheliei faţă de cultul legii vechi […]

Cristos vorbea despre templul trupului său

Wednesday, September 5th, 2012

Din Comentariul asupra Evangheliei după Ioan al lui Origene, preot (Vol. 10, 20: PG 14, 370-371) Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica (In  2,19). Oamenii grosolani şi limitaţi numai la lucruri materiale mi se par simbolizaţi de acei iudei care erau supăraţi pentru că Isus i-a alungat pe vânzători din casa […]

Veniţi să ne suim pe muntele Domnului

Wednesday, August 15th, 2012

Din Comentariul asupra Psalmilor al sfântului Augustin, episcop (Ps 47 [48],7: CCL 38, 543-545) După cum am auzit, aşa am văzut (Ps 47[48],9). O, Biserică fericită! Într-un prim moment ai auzit, apoi ai văzut. Biserica a ascultat, primind promisiunile, acum vede în realitate; a ascultat în profeţii, acum contemplă în Evanghelie. De fapt, ceea ce […]

Calea pentru a ajunge la viaţa cea adevărată

Saturday, June 9th, 2012

Sâmbătă, 9 iunie 2012 Din Comentariul asupra Evangheliei după Ioan, de sfântul Toma de Aquino, preot (Cap. 14, lect. 2) Calea este Cristos însuşi şi, de aceea, spune: Eu sunt calea (In 14,6). Acest lucru este pe deplin justificat, deoarece prin el, avem intrare deschisă la Tatăl (Ef 2,18). Şi deoarece această cale nu este […]