Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Noi îl predicăm pe Cristos până la marginile pământului

Monday, July 1st, 2013

Din Omiliile lui Paul al VI-lea, papă (Omil. ţinută la Manila, 29 noiembrie 1970) Vai mie dacă nu vestesc evanghelia! (1Cor 9,16). Căci pentru aceasta am fost eu trimis de el, de Cristos însuşi. Eu sunt apostol, eu sunt martor. Cu cât ţinta este mai departe, cu cât misiunea este mai grea, cu atât iubirea […]

Dumnezeu poate fi găsit în inima omului

Sunday, June 30th, 2013

Din Omiliile sfântului Grigore de Nyssa, episcop (Omil. 6, Despre fericiri: PG 44, 1270-1271) În viaţa omului, sănătatea trupului este un bine, dar fericirea nu constă în cunoaşterea motivului sănătăţii, ci în a trăi sănătos. Dacă cineva, după ce a elogiat sănătatea, ia o mâncare care îi provoacă stări neplăcute, la ce-i folosesc acele elogii, […]

Dumnezeu este ca o stâncă inaccesibilă

Friday, June 28th, 2013

Din Omiliile sfântului Grigore de Nyssa, episcop (Omil. 6, Despre fericiri: PG 44, 1263-1266) Ceea ce li se întâmplă celor care privesc de pe vârful unui munte înalt la o mare adâncă şi întinsă, i se întâmplă şi minţii mele atunci când, de pe înălţimea cuvântului Domnului, ca de pe piscul unui munte, privesc la […]

Cine se laudă, în Domnul să se laude

Monday, March 4th, 2013

Din Omiliile sfântului Vasile cel Mare, episcop (Omil. 20, Despre umilință, 3: PG 31, 530-531) Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui (cf. Ier 9,22). Atunci, care este adevărata laudă și în ce anume omul este mare? […]

Să imităm exemplul pe care ni l-a dat Domnul, păstorul cel bun

Thursday, February 21st, 2013

Din Omiliile sfântului Asterius de Amasea, episcop (Omil. 13: PG 40, 355-358.362) Deoarece modelul după chipul căruia ați fost făcuți este Dumnezeu, străduiți-vă să imitați exemplul său. Voi sunteți creștini și prin însuși numele vostru mărturisiți demnitatea voastră umană, de aceea, fiți imitatorii iubirii lui Cristos care s-a făcut om.

Din Omiliile sfântului Ioan Crisostomul, episcop

Saturday, January 26th, 2013

(Omil. 2, Panegiricul sfântului Paul: PG 50, 480-484) Am luptat lupta cea bună Paul era în închisoare, dar se simțea ca în cer, și primea lovituri și răni cu mai multă plăcere decât cei care primesc premiul la concursuri. Iubea durerile nu mai puțin decât premiile, deoarece le considera ca niște premii; de aceea, le […]

Din Omiliile despre sfânta Fecioară Maria ale sfântului Bernard, abate

Thursday, December 20th, 2012

(Omilia 4, 8-9: Opera omnia, ed. cisterc. 4 [1966], 53-54) Lumea întreagă așteaptă răspunsul Mariei Ai auzit, Fecioară, că vei zămisli și vei naște un fiu; ai auzit că aceasta va fi nu de la un om, ci de la Duhul Sfânt. Îngerul așteaptă răspunsul: este timpul să se în­toarcă la Dumnezeu, cel care l-a […]