Căutare

Cautare:

Categorii

Arhiva

Purtătorul de grijă şi păzitorul fidel

Sunday, March 3rd, 2013

Din Predicile sfântului Bernardin de Siena, preot (Pred. 2, despre sfântul Iosif: Opera 7, 16.27-30) O regulă generală a tuturor harurilor speciale la care este părtaşă o creatură raţională este că, atunci când condescendenţa divină alege pe cineva pentru un har special sau pentru o stare sublimă, îi acordă persoanei alese toate carismele care îi […]

Cristos ne-a chemat la împărăţia şi la gloria sa

Sunday, February 3rd, 2013

Din Scrisoarea către smirneni a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir (Nr. 1, 1 – 4, 1: Funk 1, 235-237) Ignaţiu, numit şi Teoforul, Bisericii lui Dumnezeu Tatăl şi a iubitului Isus Cristos, Bisericii pe care milostivirea divină a copleşit-o cu toate harurile, Bisericii care este plină de credinţă şi de dragoste şi căreia nu-i […]

Episcopul să fie una cu preoţii şi diaconii

Thursday, October 11th, 2012

Din Scrisoarea către creştinii din Filadelfia a sfântului Ignaţiu de Antiohia, episcop martir (Adresa; nr. 1, 1 – 2, 1; 3, 2 – 5: Funk 1, 225-229) Ignaţiu, numit şi Teoforul, către Biserica lui Dumnezeu Tatăl şi a Domnului Isus Cristos, care se află la Filadelfia, în Asia, care este obiectul iubirii lui Dumnezeu şi […]

Sfinţească-se numele tău

Tuesday, June 19th, 2012

Din tratatul Despre Rugăciunea domnească, de sfântul Ciprian, episcop martir (Nr. 11-12: CSEL 3, 274-275) Cât de mare este milostivirea Domnului, cât de îmbelşugată este bunăvoinţa şi bunătatea sa faţă de noi! El a voit să celebrăm rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu, să-l invocăm cu numele de Tată şi, după cum Cristos este Fiul lui […]